Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Slib cudnosti
 
Number Description (CZ)
Román kněze-řeholníka. Snímek pozoruhodný svým prostředím kláštera, pokoušeného románem lásky kněze, jenž potácí se mezi "slibem cudnosti" a vášní k ženě.
román kněze-řeholníka s Uschi Elleotovou.
Slib cudnosti je snímek ojedinělého druhu. Nelze jej vřaditi mezi erotické, nemá naprosto tendenčního rázu a nezaujímá též stanovisko pro či proti denním problémům. Spisovatelé čerpali látku ze života a vytvořili realistickým podáním umělecké dílo toho genru, jakému nesporně náleží budoucnost. Zápas duše, zmítající se mezi světským cítěním a církvením slibem odříkání, zápas mezi opravdovou a prodejnou láskou, zjevy, s nimiž se v životě v nesčetných variacích téměř denně setkáváme. Duševní boj, jaký nás vždy znovu vzruší, je hluoboko vystižen ve snímku tomto příběhem mladého [xxxx]na Jana.
 
Genre
román
 
Programme — Programme (numbers)
Th 01.01.1920; Su 04.01.1920; Th 01.01.1920; Th 01.01.1920; Sa 03.01.1920; Tu 30.12.1919; We 31.12.1919; We 31.12.1919 (uváděno We 31.12.1919–Mo 05.01.1920), Kino Republika
 
Film
Slib cudnosti, 1919
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno