Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Program publishing date
Fr 07.10.1927
Lidové noviny, 506, Fr 07.10.1927
Tu 11.10.1927
Lidové noviny, 514, Tu 11.10.1927
 
Screening days (from)
Fr 07.10.1927
Lidové noviny, 506, Fr 07.10.1927
 
Screening days (to)
Th 13.10.1927
Lidové noviny, 506, Fr 07.10.1927
 
Number of screenings
22
Lidové noviny, 506, Fr 07.10.1927
 
Cinema
Bio Universum
Lidové noviny, 506, Fr 07.10.1927
 
Programme (numbers)
Život sv. Františka z Assisi; František z Assisi, Representační velkofilm, pořízený Vatikánem za podpory italské vlády na paměť sedmisetletého jubilea velkého člověka a světce z doby italské renaissance. Výpravný a s velikou nádherou vybavený obraz o dvou epochách (najednou) z nejslavnějšího údobí italského, z doby válek, z doby rozmařilých dvorů a knížat, z doby svatého nadšení, z doby zázraků.
Lidové noviny, 506, Fr 07.10.1927
 
Programme Description (CZ)
Od pátku dne 7. října. Zpěvy smíšeného pěveckého sboru. Dvouhodinná představení o 5., 7. a 9. hod. V neděli též o 3. hodině odpolední.

Lidové noviny, 506, Fr 07.10.1927
Prodlouženo.

Lidové noviny, 514, Tu 11.10.1927  
Image Material

Lidové noviny, 506, Fr 07.10.1927

Lidové noviny, 514, Tu 11.10.1927
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno