Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Slavné uvítání presidenta Masaryka v Brně 21. a 23. tm.
Příjezd a uvítání p. presidenta Masaryka v Bnrě
Příjezd a uvítání pana presidenta Masaryka v Brně 21. a 22. června
 
Number Description (CZ)
Velevýznamný film.
Aktualita v rámci vzpomínkového sokolského sletu.
Aktualita. V rámci vzpomínkového sokolského sletu žactva a dorostu.
 
Genre
aktualita
 
Programme — Programme (numbers)
Th 26.06.1924; Fr 27.06.1924 (uváděno Fr 27.06.1924–Mo 30.06.1924), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino – výjevy ze vzpomínkového sletu sokolského na rok 1914; Patt a Pattachon, zprostředkovatelé sňatků; Pat a Patachon jako prostředkovatelé sňatků; Patt a Patachon sprostředkovatelé sňatku / Patt und Pattachon als Heiratsvermittler
Fr 27.06.1924; Fr 27.06.1924; Fr 27.06.1924 (uváděno Fr 27.06.1924–Mo 30.06.1924), Kino Republika – Její království
 
Film
Slavné uvítání presidenta Masaryka v Brně 21. a 23. tm.
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno