Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Genre
sociální drama
 
Film
Bloudění, 1918; 1919
 
Number
Právo na štěstí, drama
Drama, ve kterém se poukazuje na nemožnost řešení sociálních problémů násilím. Jen vývoj a vzájemné porozumění všech lidí dobré vůle mohou dáti trvalé zlepšení dosavadní bídy.; Soc. drama z ruské revoluce.; Nádherné drama o 8 díl.
Svět bez hladu, Sociální drama o 5 dějstvích dle románu Alfreda Bratta.
Keťasové, napínavé drama
Americké sociální drama s Fanny Wardovou v hlavní roli.; Napínavé drama o 4 dějstvích. V hlavní úloze Fanny Wardová.
Bezbranné oběti, Sociální drama ve 4 dílech.
Ti, již nesmí zemříti, Sociální drama v 5 dějstvích.
Všechna kola stojí, sociální drama o 5 dějstvích; Velký sociální román.; 'Všeobecná stávka' zobrazena ve filmu.; Velký sociální román z naší doby, v němř zobrazena stávka továrny.
Dorela, drama
sociální drama, v hlavní úloze Hubert Mariška; skvostná činohra s Lili a Hubertem Mariškou; Lilly a Hubert Marischka.; Drama o 5 dílech.
Whitechapel (Město vyděděnců), V hlavní úloze: Rita Hegesová (známá herečka z filmu Muž na láhvi) a Otto Gebühr, herec z filmu Lodi a lidé.
Kterým nedovoleno žíti, Sociální drama o 5 dějstvích. V hlavní úloze Erich Kaiser-Titz
Hodina odpuštění, Sociální drama o 5 dílech.
Zákon přírody, americké drama
Velké sociální drama, líčící osudy mladíka, svedeného zhýralou společností. V hlavní úloze VINCENT COLEMAN.; Americké drama.
Člověk, satan; Člověk satan, Sociální drama o 5 jednáních.
Za právo lidu, Sociální drama o 5 dílech.
Bloudění, Nejnovější výkon Heny Portenové. Sociální drama o 5 dějstvích.; Sociální drama "Bloudění", jež tvoří hlavní část programu a jehož napínavý děj obsahuje krásně sehrané scény ze života dělnictva továrního. Hlavní úlohu v tomto časovém dramatu hraje proslulá a všeobecně oblíbená kinoherečka Heny Portenová.
Metla lidstva, rächende Gift, Das
Metla lidstva (Proč žena mužem a muž ženou trpí?) Sociální drama od Rolfa Randolfa, líčící problém pohlavních nemocí.
Otcovské srdce, Velkolepé dílo Nordisku, šestidílné sociální drama; obraz, který plný realistiky tepe zařízení společnosti.
Šachta pohřbených idejí, Sociální drama o 5 dějstvích.
Střepiny, Scherben
Triumf, Triumph
Sociální drama ze života muže práce s Michalem Varkonyim. Ein Lebensbild in 6 Akten mit M. Varkonyi.
Přední dům a ... zadní dům, Vorderhaus und Hinterhaus
Sociální drama z doby poslední. V hlavních úlohách: Mary Kidová, Betty Astorová, S. Arno, Hanuš Albers.
Padlí andělé, Silný děj prosycený věrnými ukázkami s pestrého života velkoměstské požitkářské spodiny a z ovzduší kriminálů obsahuje filmová novinka Padlí andělé. Je to sociální drama vysoce poutavé, které nás seznamuje se zvyky, láskou a utrpením prodejných dívek. V Berlíně předvedlo tento film 100 biografů během šesti týdnů!
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno