Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Genre
propagační film
 
Number
Za svobodu světa; Pour la liberté du monde, Nejmohutnější americký film protiválečný, opředený románovým dějem a propagující myšlenku osvobození národů.(Značka: Metro-Film-Corp., New-York.)
Lidové noviny, 27, Fr 16.01.1920
Wilson contra Kaiser; Wilson proti Vilémovi, válečný snímek
Válečný snímek.; Sensační americký protiválečný film o 6 dílech líčící pád Hohenzollernů. Censurou nezkráceně povolen.; Americký propagační film líčící pád Hohenzollernů. Censurou nezkráceně povolen.
Rovnost, 238, Fr 29.08.1919
Odsouzen k smrti, Propagační film pro zrušení trestu smrti.
Lidové noviny, 294, We 16.06.1920
Hrůzovláda, O 8 dílech.; Mohutný protest lidskosti. Román vítězné lásky uprostřed válečných hrůz. V osmi dějstvích líčí tento nejnovější americký propagační film utrpení Belgie za války. (Značka Macauley-Photoplays, Nový York.) Ve filmu vystupují původci světové války Vilém II. a František Josef.
Lidové noviny, 295, Fr 24.10.1919
Proč dcery opouštějí domov?, Americký propagační snímek. P r o č d c e r y o p o u š t ě j í d o m o v ? Poněvadž jsou sváděny elegantními darebáky a poněvadž nejsou poučeny o mužských lákadlech dnešního zkaženého světa. Poučte je tím nejnázornějším prostředkem dnešní doby, poučte je filmem.
Lidové noviny, 645, Tu 26.12.1922
Morgenrot
Deutscher Propagandafilm der Berliner Ufa. Einzig dastehende szenische Aufmachung! Spannende Handlung, die den Zuschauer von Anfang bis zu Ende im Banne hält. Hauptrollen: Rudolf Forster, Fritz Genschov, Paul Westermeier u. Camila Spira.
Tagesbote aus Mähren und Schlesien, Folge 116, Fr 07.07.1939
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno