Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Šest dní
 
Title (DE)
6 lange Tage
6 bange Tage
Lebendig begraben
 
Number Description (CZ)
Skvělý román Elinor Glynové »Six Days«, sensačnější než její známé »Tři týdny, byl zfilmován pod názvem: Šest dní. Je to příšerných šest dní, jež prožívá dvojice milenců po světové válce, zbloudivše ve spleti podzemních chodeb a úkrytů na bojišti u Remeše. V hl. úloze Corinna Griffithová.
Dvouhodinné předst.
 
Number Description (DE)
Spannendes Drama in 9 Akten nach dem gleichnamigen Roman von Elinor
Glyn. Die Hauptrolle spielt die entzückende Corine
Griffith.
 
Genre
Spannendes Drama
 
Programme — Programme (numbers)
Sa 31.01.1925; Fr 30.01.1925; Fr 30.01.1925; Fr 30.01.1925 (uváděno Sa 31.01.1925; Fr 30.01.1925–We 04.02.1925; Mo 02.02.1925), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Sa 31.01.1925; Fr 30.01.1925 (uváděno Sa 31.01.1925; Fr 30.01.1925–Tu 03.02.1925; Mo 02.02.1925), Bio Universum; Bio Metro; Morava
We 13.05.1925; Tu 12.05.1925 (uváděno We 13.05.1925; Tu 12.05.1925–Fr 15.05.1925), Elite (Elitní kino)
Sa 28.11.1925 (uváděno Sa 28.11.1925–Tu 01.12.1925), Vitagraf; Illusion; Elektra; Vitagraph; Květen
 
Film
Šest dní, 1923
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno