Filmové Brno
Dokumentace dějin uvadění filmů a diváckých preferencí v Brne v letech 1918-1945

 
  
Čtvrť
Husovice
 
Kino
Grand Bio Austria; Grand Bio Moravia; Bio Sibiř (1)
Lidový biograf (Husovice); Lido bio (Husovice)
Bio Sibiř (2); Bio Zora; Sibiř; Grand Bio Austria; Grand Bio Moravia
Jas; Jas Hussowitz; Bio Jas
 
Citáty — Kino
Helena_(1927).txt
a v tech Husovicích to byly takový menší kina. no a jinak, já nevim, že bych nějak zvlášť, já sem se na ten interiér ani tak moc nedívala,
Vera_(1913).txt
LR: ale ta kina, ta ty budovy byly třeba nějaké luxusnější tady v Brně a zase třeba méně VP: (.) no to ledaže to bylo třeba v Husovicích LR: mhm VP: a nebo že to bylo přímo v Brně LR: mhm VP: v městě, tak to mohlo být rozdíl LR: mhm VP: jo ale (..) (no) chodili sme do těch Husovic do kina chodili, zas to bylo poměrně blízko LR: mhm VP: my sme bydleli v Čechově čtvrti nahoře LR: mhm VP: takže to ale to se nevybíralo podle kina jako takovýho LR: mhm VP: podle toho, co tam [hrajou]
Marie_(1921).txt
LČ: a v té době ste pořád navštěvovala ta stejná kina, nebo která to byla? MD: ne to už sme, to už sme chodili, to už sme chodili ee právě třeba do Husovic ee v Židenicích bylo kino, to si nepamatuju, jak se menovalo. LČ: Orient? MD: né, to si, to nepamatuju, jak tehdy se menovalo. tam sme chodili,
Jarmila_(1925).txt
LČ: a jak vlastně třeba vypadala ta kina v tom ce- ee a liši- nebo se určitě se ale lišila od těch ee vlastně [Husovických] JH: [no tak] bylo to z kopečka, ale to všechny kina byly tak z kopečka trochu, aby ty vzadu viděli. LČ: [a co] JH: [byly] dražší aj ty kina ve středu města (.) to vím určitě, byly dražší.
Borivoj_(1927).txt
BH: [ta blízkost.] ta blízkost, později pochopitelně už sem měl větší (.) eh (.) okruh. LH: ehm. BH: tak to bylo do středu města (.) i (.) do (.) prostě okrajových částí, jako do Králova Pole, do Husovic, do Židenic, tam kde byl prostě film, kterej mě nějak nějakým způsobem (nezaujal) název pochopitelně, mm no tak sem tam šel.
Rudolf_(1920).txt
NS: tak za mě jo já si pamatuju v Husovicích když tam teta trhala lístky jak ty holky husovický se malovaly a načesávaly aby vypadaly starší RS: no to je [možný (jenomže) to byla] NS: [aby se do toho kina dostaly] RS: už jiná doba
Libuse_2_(1928).txt
o tak to víte že, tam, my sme chodily většinou teda do těch Husovic, do toho kina, Maloměřice kino neměly, tak to sme chodily do Husovic, tam bylo kino Jas a kino Sibiř. no a no tak to, vždycky sme se jako, sme tam chodily jako, kino no, no byly sme, dívaly sme se, byly sme rádi že teda něco vidíme, že, se můžem pobavit a a že jinak...
Libuse_2_(1928).txt
SM: dobře. a proč ste chodila právě třeba do do toho Jasu, a do té Sibiře, LZ: no protože sme měli nejblíž, a už to bylo kino, no, jako, SM: hm LZ: skutečně, no, už ta, už to promítací, už to s- bylo prostě zasta- postavený jako kino, jako ta promítací tam se to asi jenom ňák natáhlo nebo něco, v těch v tom so- v té sokolovně, ale to už potom, říkám, to, no sme tam bydleli vod toho sedumatřicátýho roku, ale víc to teda se chodilo do těch Husovic ((kina Jas a Sibiř)), no.
Libuse_2_(1928).txt
LZ: no tak určitě to jednou týdně to bylo ten, to kino, protože říkám, to sme ďáli tam tak tam byly už ty, tak buďto do těch, víc no do těch Husovic ((kina Jas a Sibiř))
Libuse_2_(1928).txt
když bych šla, to sme tak hodně do těch Husovic ((kina Jas a Sibiř)). to říkám, jako děcko, na tu šir- taky ju měla ráda, dycky, hraje širlej templ ((Shirley Temple)), pudem se podívat. tak to vím, to sme chodívaly, ale většinou do těch Husovic ((kina Jas a Sibiř)),
Libuse_2_(1928).txt
LZ: [tak] takový, to si pamatuju v těch Židenicích, no ale, ale to je taková, říkám, to sou takový jenom takový blbý ty, to že, ty, ale málo, málo, většinou to byly ty Husovice ((kina Jas a Sibiř)), a anebo potom už říkám ta Marxová ((Lido bio)), nebo em nebo na tom Cejlu ((kino Radost)). no to tenkrát nebyly ještě cigáni tam jak, nebo Romové teda. nechodili tam tak, ne- to neexistovalo, no sice byla ta Francouzská taková dělnická, Bratislavská taková dělnická, by to bylo takový dělnický, taková dělnická ulice, jako, ale rozhodně ne tak jak to dneska je tam, to je strašný.
Libuse_2_(1928).txt
LZ: no to víte že se to ři- že se to lišilo, no. Husovice bylo, bylo to kino, byly tam lavi- byly tam už lavice prostě, ne lavice, křesla teda, jo. už byly křesílka, už to bylo, už prostě to bylo kino.
Libuse_2_(1928).txt
třeba, no ty kina v Husovicích, na Marxové ((Lido bio)), nebo na tom Cejlu ((kino Radost)), že byly tak asi stejný,
Libuse_2_(1928).txt
my když sme šli do kina v Husovicích, tak vedle byla cukrárna, když už potom to nebylo na ty lístky, tak se to dalo tam něco koupit, takže sme si to mohli koupit a vzít si to třeba tam, jo? do toho kina. ale takový ňáký to šustění, no to tam nebylo, <to nebylo,> to bylo...
Libuse_2_(1928).txt
ale já myslím že v těch kinech ani ty uvaděčky nebyly. že tam byl akorát jenom že ty lístky kontroloval, utrhl vám ten, ale že by tam byli uvaděči v těch Husovicích, to ani vám nevim.
Libuse_2_(1928).txt
LZ: no tak to víte že to bylo. no tak já myslím že v těch Husovicích ((kina Jas a Sibiř)) to tam tak nebylo poznat,
Libuse_2_(1928).txt
, i když se říká, že to, ty Husovice třeba jako byla taková dělnický, i do Židenic sme někdy šli taky do toho kina. já vím že to sme tam jednou byli, a já sem teda měla delší vlasy, a chodila natočená. a říká, dívej, dívej se, ta vypadá jak Lída Baarová, no já sem si myslela pán bůh ví co ne to. ((smích))
Libuse_2_(1928).txt
byly plakáty, to se věše- věšely plakáty, plakáty vždycky na celý em to byly, vždycky se vyvěsily plakáty, takhle větší, a tam bylo skala ((Scala)), Kapitol, to, jo? Moskva, to se tenkrát menovalo, takový ty, už jako, no potom za první republiky ne, no ale Kapitol, Jalta em skala ((Scala)), a nevim ty, ty, a tak to byly, a to se prostě, bylo to až do těch nejmenších, jo, to byly Husovice, Židenice, ty nejmenší filmy, no tak sme se dívali kde co hraje, tady hrají to, na, na Marxové ((Lido bio)) hrají, nebo v Radosti ((Radost)) to hrají, nebo v Husovicíh ((kina Jas a Sibiř)) to hra-, prostě takhle tam sme vybírali.
Libuse_(1922).txt
takže to tam teda jako bylo blízko teda, ale tak nějak jako dojíždět a to, ne. tak (to) (..) jako v Husovicích a to tak ty kina tak to neznám vůbec, tam sem teda jako ani nebyla. no
Ludmila_(1922).txt
LH: ano. potom tam byl kousek dál ještě bylo kino, a tady ještě, a tady potom už když bydleli naši tady, tak v Husovicích byly dvě kina. JV: hm a vzpomenete si na názvy jejich? LH: věříte že ani, počkejte jak je to, to je opravdu to si teda teď momentálně nevzpomenu. to už je dlouho, velmi dlouho, a já mám dycky říkali že mám takovou ohromnou paměť, a a teď si na to nevzpomenu. JV: já se podívám jestli třeba já tady ňáké nenajdu, LH: v Husovicích, dvě kina. JV: Husovice, em tak tady mám em LH: naproti sobě byly. JV: já tady mám kino oko? a grand bio aus- óstria, ((Grand Bio Austria)) nebo bio moravia? říká vám to něco? LH: ne. JV: hm LH: možná JV: nebo bio Sibiř? LH: no Sibiř. JV: Sibiř. LH: ano ano. JV: hm LH: a tam mívali taky ty levnější, a potom mívali levnější v Židenicích. JV: hm a třeba Zora? to asi už, kino Zora? to tady je taky. LH: no možná že to bylo, ale já to, když to nevím přesně raději to nechcu tvrdit. a v Židenicích taky. a v Židenicích vždycky si mnul ten pán, to sme ho jednou viděli, ať prší, ať leje, a když pršelo tak bylo plný kino.
Ludmila_(1922).txt
JV: a nevybírala ste si třeba podle toho jaké to kino bylo, jaký mělo interiér, jak bylo vybavené, nebo jaká tam byla obsluha, podle toho ste si LH: no, to vybavení třeba v Husovicích, tam to bylo velice, takový čistý, čistý, ale celkem tam nic není. tvrdý židle, že tvrdý židle a v té Lípě ((Lípa)) taky. to akorát tady něco malinko, jenom tak tady to vybavení nebylo tak nějaký moc, no ale byli tam dost takový ty uvaděči, nebo uvaděčka vám řekla tady dovedla vás až na místo, pěkně, a měli tam taky tak vzadu takovej ten balkónek jako, a mně se to, já sem tam nikdy nechodila na ten balkónek. jako ale to nebyl balkónek, ale pokračování těch, nebo začátek, že, em když ste vešla do toho hlediště a tak se vešlo, tak tady byly ty asi tři nebo čtyři ty, ty, no jako balkónek ale to nebyl balkón, že to bylo jenom tak, takový oddělený, že, a tak tam to bylo dražší. a jinak já sem dycky si brala, no když sme si chtěli ještě ledacos pořídit, tak sme mohli museli takle šetřit. JV: a to teďka ste mluvila o tom kinu kde? em v těch Husovicích? teďka co ste popisovala to kino. LH: ano. to je teď jak je to už, to už tam dávno není teď,
Ludmila_(1922).txt
JV: takže to je ono. takže říkáte teda že to bio Sibiř bylo, bylo levné, LH: v Husovicích. JV: v Husovicích. LH: ano, ano. a tam byly dvě, dvě ty kina. JV: dobře. a teda říkáte že ta Sibiř, že ta byla levnější? nebo LH: no, em oni se taky někdy, někdy tak jako šťouchali, to bylo za lacino.
 
Families — Bydliště
Vera_(1913).txt
Jarmila_(1925).txt
Rudolf_(1920).txt
Oldrich_(1920).txt
 
nahoru
 
 
 
 
 
© 2011 Ústav filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě, Masarykova Univerzita, Brno