Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Proč dcery opouštějí domov?
 
Number Description (CZ)
Americký propagační snímek. P r o č d c e r y o p o u š t ě j í d o m o v ? Poněvadž jsou sváděny elegantními darebáky a poněvadž nejsou poučeny o mužských lákadlech dnešního zkaženého světa. Poučte je tím nejnázornějším prostředkem dnešní doby, poučte je filmem.
 
Genre
propagační film
 
Programme — Programme (numbers)
Tu 26.12.1922 (uváděno Tu 26.12.1922–Th 28.12.1922), Bio Universum; Bio Metro – Proč dcery opouštějí domov?
 
Film
Proč dcery opouštějí domov?
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno