Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Author
Judita_(1921).txt
 
Quote category
The date of birth, address, occupation, parents’ occupation, siblings
 
Quote

Rok narození: 1921, bez sourozenců
Bydliště: do roku 1941 ulice Kozí (Brno-střed)
Rodiče: jeden nebo oba Židé
Povolání rodičů: otec právník, matka v domácnosti
Narátorka navštěvovala reálné gymnázium
 
Quote code (full)
0.01.350
 
Quote code
01.350
 
Interview code
43:4
 
Interview line
7:12
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno