Filmové Brno
Dokumentace dějin uvadění filmů a diváckých preferencí v Brne v letech 1918-1945

 
  
Autor citátu
Rut_(1934).txt
 
Kategorie citátu
Další osobní údaje
 
Citát
LG: ee (.) e kde ste bydlela do roku štyrycet pět?

RM: e na Bratislavské třicet jedna

LG: a (.) které školy ste navštěvovala? ( )

RM: navštěvovala sem na Příčný ulici (.) obecnou (.) školu (.)
smíšenou (.) e německou (.) a (.) to sem (.) a e v roce štyřicet
štyři (.) sem e dělala zkoušky do e do německého gymnázia (.)
chodila sem do dívčího gymnázia tenkrát se to menovalo óbršůle
((Oberschule)) jo jako (.) vrchní škola nebo tak nějak... a (.) bylo
to (.) v místech kde dnes stojí nové divadlo.

LG: mhm

RM: to (je) to bylo vybombardovaný a potom... tak tam (.) sem
chodila to té... a to sem chodila asi jenom do března (.) protože
potom bylo bombardování a (.) bylo to nebezpečný, tak už sem do
školy nechodila (.) a po válce v pětaštyřicátým roce potom po válce
sem dělala zkoušky do české školy a e musela sem přejít do páté
obecné, protože sem pátou třídu neměla (.) (to) sem přecházela ze
štvrté hnedka do toho gymnázia (.) a tak to sem dělala toto a (.) v
(.) eee rok štyřicet šest (.) sem dělala zkoušky do českýho gymnázia
(.) to sem chodila e bylo to realné gymnázium na Vranovské (.) v
Husovicích (.) tam sem chodila dva roky, protože potom byl rok
štyřicet osum (.) a byla ee jako e jednotná škola (.) a my sme
museli přejít do (.) střední školy, protože sme eště neměli latinu
(.) takže ste... kdo chodil už do tercie, tak dodělal gymnázium (.)
a protože my sme končili v sekundě ten rok, tak sme přešli do (.)
střední školy se to menovalo tenkrát je to vlastně měšťanka

LG: mhm

RM: to byla vlastně měšťanka a (.) [zavrčel pes] na... ticho ((na
psa)) na e Merhautovu [štěkl pes] sem chodila (.) jo a tam sem to
dělala až do toho (.) no až do té štvrté třídy [(do)]

LG: [a e] když ste mluvila o těch e o těch zkouškách do té české
školy, to bylo co?

RM: nó hlavně čeština a počty (.) [nic víc]

LG: [a vy vy s-] vy ste do té doby mluvila (.) česky?

RM: ne ne, já sem se naučila česky až o prázdninách

LM: o prázdninách [toho roku š-]...

RG: [a po] prázdninách sem [šla]

LG: [mhm]

RM: jako dělat ty zkoušky a byli s- byla sem převedena teda do české
e páté třídy a tu ta byla e původně na (.) na Vranovské ne na
Vranovské ne já nevím jak se ta ulic menuje (.) je to tam (.) e je
to škola (..) před Svitavou svit- tam teče Svitava já nevím e (.)
když se odbočuje od Cejlu směrem do Husovic, tak tam byla [taková]

LG: [(Příční)]?

RM: ne ne ne ne (.) Příční je tady na Bratislavské

LG: mhm

RM: e to se de jak (..) když se vyjíždí, jestli víte (.) jes- když
se vyjíždí (.) z Francouzské na Cejl (.) tak je odbočka e doleva
Vranovská

LG: mhm

RM: a tak trošinku šikmo e je (..) ulice (.) která vede (.) taky do
Husovic, ale je to poblíž Svitavy (.) a tam byla postavená (.) já
nevím jak se ta ulic menuje (.) tam byla postavená taková novější
škola a tam sme chodili do té páté obecné (.) to patřilo k Vranovské
(.) to bylo část jako Vranovské, protože (.) ta škola byla myslím
taky nějaká poškozená (.) takže tam nebylo místa dost, tak pátá
třída byla tam (..) no a od tam sem šla do husovickýho gymnázia

LG: mhm (.) a ee ta čtvrť, ve které ste bydlela, byla to česká nebo
německá čtvrť?

RM: to byla Bratislavská, to bylo smíšený

LG: mhm

RM: to nebyla čtvrť, to byla normálně ulice

LG: jo (.) a e bydlelo tam jakoby většina českých nebo německých
obyvatel?

RM: to bylo smíšený

LG: smíšený

RM: bylo smíšený (.) v našem domě taky bylo byli čes- Češi i Němci a
(..) snášeli sme se (..) dobře sme spolu vycházeli

LG: mhm (.) ee (.) em a vaše e rodiče jaké měli povolání?

RM: e moje ma- moje maminka byla v e (.) v domácnosti (.) a otec byl
zaměstnaný (.) v plynárně (..) <ale nevím co tam dělal>

LG: mhm (.) [jo]

RM: v té] plynárně, jo> (.) a tam byl zaměstnaný no a (.) v
devětatřicátým roce, jak vypukla válka, tak byl (.) ee odvlečen do
koncentračního tábora jako německý komunista (..) a byl tam až do
roku pětaštyřicet (.) napřed byl na (.) Špilberku (.) v kapli (.)
potom je odvezli do (.) Dachau (.) kde byl ale tři měsíce (.) a od
tam do Buchenwaldu (.) a tam byl až do konce války (.) válku přežil
(.) prožil i ee pochod smrti (.) kdy (.) vyšlo z toho tábora ale pět
tisíc lidí (..) trvalo to pět dní a zůstalo jich devět set (.) a on
teda přežil (..) měl eště na starosti (.) asi šestnáct chlapců,
kteří tam taky byli (.) a byli to (.) pravděpodobně to byli ee bylo
to něco židovskýho, protože e to byly dě- a jo byly tam ruský děti a
(.) od nás tam bylo těch šestnáct a to bylo asi z nějaké
položidovské rodiny (.) a (.) ty byly v Buchenwaldě a (.) tatínek je
jako měl při to- na tom pochodu na starosti a všecky je jako do- (.)
dovedl a dojel s nima až sem domů (.) se všema šestima šestnáctima
((opravuje se)) klukama (...)

LG: hm (.) měla ste nějaké sourozence?

RM: ne

LG: a e (..) jaké bylo potom vaše p- povolání (.) po studiích?

RM: moje?

LG: mhm

RM: já sem dělala potom v kra- já sem se totiž vyučila, já sem se
musela (.) učit, protože sem chtěla jít na průmyslovku

LG: mhm

RM: a tenkrát byl (.) byla podmínka vyučení anebo (.) praxe (.) tak
sem se vyučila soustružnicí a (.) dělala sem (..) nějakou malou č-
malej čas sem dělala přímo na soustruhu (.) potom sem byla (.) jako
rýsovačka (.) a (.) potom (.) já sem dělala přitom průmyslovou školu
(.) a potom sem byla (.) v plánování v kanceláři v plánování (.) a
jak sem se vdala (.) tak sem odešla z Královopolské do Zetoru (.)
tam sem dělala taky nejprve v plánování a potom sem byla dispečerka
(.) a dělala sem to až do důchodu.
 
Kód citátu (plný)
0.02.351
 
Kód citátu
02.351
 
Kód rozhovoru
41:6
 
Řádek v rozhovoru
51:194
 
nahoru
 
 
 
 
 
© 2011 Ústav filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě, Masarykova Univerzita, Brno