Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Author
Eva_(1928).txt
 
Quote category
Childhood (till 10 years)
 
Quote
LS: dobře. byla ste někdy tady v tom období do toho roku čtyřicet
pět přítomná promítání filmů v domácnosti? že by doma měl někdo
promítačku?

ES: nikdy ne.
 
Quote code (full)
01.01.352
 
Quote code
01.352
 
Interview code
12:131
 
Interview line
1215:1219
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno