Filmové Brno
Dokumentace dějin uvadění filmů a diváckých preferencí v Brne v letech 1918-1945

 
  
Autor citátu
Rut_(1934).txt
 
Kategorie citátu
Dětství (do deseti let)
 
Citát
LG: tak jaká kina ste navštěvovala? nebo spíš jako jaké filmy ste
navštěvovala?

RM: e jako po válce?

LG: ne bě- během během války

RM: to sme šli i na českej film

LG: mhm

RM: no (.) ale pravděpodobně <sem tomu rozuměla, jo>? ale to byly
fakt takový (.) filmy legrační a takový, jo (.) takže (.) já vím
ešče tam byl ten (.) film tam hrál myslím Plachta ((Jindřich
Plachta)) (.) o tom e (.) co měl toho koně (.) ježiš můj přítel (.)
jak se ten film jenom menoval? e (..) Karel a já (.) Karel a já
Karel byl ten kůň <a (.) on hrál toho> majitele tak to vim (.) že
sem viděla taky a (.) hrozně se nám to líbilo <teda, že>

LG: a byla nějaká kina jako které spíš která spíš hrála německé
filmy (.) (a) nějaká která spíš hrála ty české?

RM: no tak (jo) možná v tom městě jo ale (..) to to no určitě to
bylo trošku prostřídaný (.) a (.) já si myslím, že v takové Alfě
((Alfa)) a tam (.) že dávali vyloženě německý ale (..) tam aj český
filmy dávali sem tam (.) nebylo to zakázaný a bylo to jako tak nějak
(..) ale to vite jako děcko se člověk o to nezajímal

LG: mhm

RM: a šli sme jenom (.) tam kam sme mohli (..) že do těch kin sem
chodila potom (.) víc po té válce (.) jako děcko málo, že

LG: mhm

RM: no

LG: em (.) ee měla ste ňáká oblíbená kina?

RM: no oblíbený byly ty naše (.) v tom okolí (.) jo do toho Lido bia
((Lido bio))

LG: mhm

RM: na tu Marxovu a nebo do té (.) e do toho Radia ((Radio)) potom
to byla Radost po válce (.) tak tam tak tam sme chodili to byli jako
ty naše kina (.) a tam dávali taky všecko možný (.) český německý
český německý (.) a (.) my sme hlavně vyhledávali pohádky, kde byly
pohádky nějaký

LG: a ta vaše oblíbená kina e ty měly ty byla jako pro vás
přitažlivá e kvůli té blízkosti nebo jako byla ještě v něčem jako
lepší než ty ostatní?

RM: <no> jako (.) děckám se nám to líbilo, protože (..) to bylo něco
takovýho (.) velikýho, úžasnýho (.) teďka tam byly ty bifé, tam byly
bonbóny <tak to se nám líbilo, že, tady toto>

LG: jo

RM: [no a]

LG: [tak] (.) mhm

RM: a obyčejně sme seděli vpředu, že (.) no takže (..) (no) tak

LG: a vy ste teda e před tím představením navště- e navštěvovali ty
ty bifé jako dyc- dycky (ste si tam nakoupila)?

RM: no koupili sme si nějaký ty bonbónky, že (.) a (.) dycky sme
dostali nějakou tu korunku (.) doma a (.) mohli sme si něco koupit
no ale (.) nebylo to tak nějak strašně moc, že (.) sem tam (.)
(protože) ke konci války vůbec už sme nechodili (.) jak už začalo e
začaly být ty nálety nebo tak (.) tak to už sme vůbec nechodili do
kina (.) nikam (protože) to už bylo nebezpečný

LG: a (.) předtím, když ste tam jako pojídali ty (..) e ty (.) e
cukroví a pili [ste tam]

RM: [no]

LG: vyrušovali ste třeba nějak během toho (.) představení, když ste
byly jako malé děti (.) [ty diváky]?

RM: [no určitě] sme šustili [] <určitě (.) (no ale)>
(protože) sme chodili většinou na tu štvrtou (.) jo jak to bylo
odpoledne

LG: mhm

RM: a tak e (.) nebo možná to bylo aj dřív <já nevím už> na
kolikátou to bylo, ale ty představení kde můžou být děcka, že (.) a
nebylo toho zase strašně moc (..) ale když něco bylo, tak sme šli
(.) no

LG: a pamatujete si (.) e nějaké hlasité e reakce během filmu (.)
při ňákých promítáních?

RM: no jedině smát se smát [jo]

LG: [mhm] (..) a tleskali třeba lidé po [skončení filmu]?

RM: [ne ne ne ne] ne (.) ne

LG: hm (..) jak... chodila... byla ste někdy na nepřístupném filmu,
když ste byla jako hodně malé dítě? (.) [( )]

RM: [ne ne] ne ne
 
Kód citátu (plný)
01.01.352
 
Kód citátu
01.352
 
Kód rozhovoru
41:49
 
Řádek v rozhovoru
416:523
 
nahoru
 
 
 
 
 
© 2011 Ústav filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě, Masarykova Univerzita, Brno