Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Author
Rut_(1934).txt
 
Quote category
Childhood (till 10 years)
 
Quote
LG: jo (..) my sme mluvily už o těch týdenících e skládal se teda
ten program projekce ještě z něčeho jiného?

RM: skládal? jestli se [skládal]?

LG: [no jestli] se skládal jestli tam bylo kromě toho hlavního f-
filmu a týdeníků ještě něco jiného (.) ne e?

RM: ne ne

LG: a bývaly třeba přestávky? (.) [( )]

RM: [ne ne]
 
Quote code (full)
01.01.352
 
Quote code
01.352
 
Interview code
41:130
 
Interview line
1091:1103
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno