Filmové Brno
Dokumentace dějin uvadění filmů a diváckých preferencí v Brne v letech 1918-1945

 
  
Autor citátu
Jaroslav_(1926).txt
 
Kategorie citátu
Dětství (do deseti let)
 
Citát
LG: no a teda v tom dětském období, nebo prostě když vám bylo kolem
těch deseti let, kromě té Lípy ((Lípa)) ste navštěvoval jaké kina
ještě?

JB: no tak mnohý no ale nejvíc no do té Lípy ((Lípa)) nebo do toho
Oránija ((Orania)) na tu Bratislavskou,

LG: mhm

JB: anebo na Cejl do toho Bajkalu ((Bajkal)), no a,

LG: aa

JB: takhle dál už sme moc tak nechodili, no.

LG: a to bylo teda...

JB: prže tam aj to už bylo dražší, jo, prže tady divíte se tady ty
ulice Cejl, Bratislavská, ta Přadlácká, to byla chudoba a to je
ještě dneska tam, když tam pudete tak to je tam samý cigáni a takový
že nebo takový. a tak e tenkrát tam ty ty vstupenky nebyly tak drahý
jo, to nebylo tak drahý, no tak sme chodili nejvíce tam. no.

LG: a jaký byl názor rodičů na filmy a na kina obecně?

JB: no tak voni měli rádi strašně naše ty filmy, jo, no to se tam
byly všelijaký ty písničky v tech filmech a to se zpívalo, a hrálo,
že zpívali lidi a pískali si ty ty melodie, že. ty filmy s
Nedošínskou Antonií ((Antonie Nedošinská)) že, znáte to ne? ty

LG: jo jo

JB: e e s Burijánem ((Vlasta Burian)) že a takový. takže to jako, se
řiká to letělo, to byly takový hity, no.

LG: a třeba e učitelé ve škole, mluvili nějak o filmech nebo o tom
chození do kina?

JB: učitelé ani ne, to si nepamatuju, že jakoby mluvili nějak o, no
jako, e já sem chodil do náboženství jako katolík, že,

LG: mhm

JB: a potom po válce už sem nechodil nikam, no ale chodil sem aj sem
ministrantoval tady s kamarádem sme ministrantovali, a pamatuju si
no jako že byly školní jako výl- takový do kina.

LG: jo

JB: ale to organizoval dycky kněz, ten katecheta, se menoval kate-
menoval, no ten co nás učil ten kněz, no tak byl katecheta,

LG: mhm

JB: to byli který vyučovali děti ve škole, katechismus, že no, tak
sme byli na filmu golgota ((Golgota)) to byl italský film a to bylo
no vo ukřižování Krista, jo. ten film

LG: a to ste byli víckrát jako...

JB: no ne no jednou sme byli

LG: ale já myslím třeba na více filmech jestli ste byli, kromě tady
toho.

JB: to ne ne. to divete se voni neradi to takhle podnikali nejaký
takový společný, prtže e stalo se že byla jednou velká povodeň a to
bylo tam na jižní Moravě, se utopilo v Dyji strašně moc děcek, tam
byla tak jako zvané převoz kompa no taková, jo, a to se utrhlo a ty
děcka tam se tam se utopilo ale třicet děc- dětí maléch, jo, tak to
voni měly strašně ti učitelky strach z nejakéch výletů někam nebo do
školy a nebo takovýhodle, já si pamatuju že sme měli takovó
učitelku, která měla, em která měla strašné strach, no když se nekam
šlo, taková úzkostlivá byla, jo. ehm.

LG: a byl pro vás ten film a to chození do kina...

JB: co?

LG: jestli byl pro vás ten film a to chození do kina v tom dětském
věku, jestli to pro vás bylo důležité, jako

JB: no tak to byla zábava, že ((smích)) no na nejaké vzdělávání, no
to, to se nedá říct, že aby to bylo. většinou to byly takový zábavný
filmy anebo anebo dobrodružný anebo [podobně že,]

LG: [mhm]

JB: ale tak byl teda pamatuji si na takové film sme šli, jako to byl
nejaké, e film e tam z tech Himalájí, jo, a to byl německé film, tam
měřili ty lebky, pže no Němci byli na takový zkoumání tech ras anebo
takhle, byli rasisti, že, tak tam bylo jak zkoumají ty lebky tech
domorodců, nebo podobně, no, tak to tak jak pamatuju že to byl jeden
film no takové takové německém které jako byl z těch hor anebo
z toho, ale jináč ty filmy byly všechny takový zábavný, že. no.

LG: a...

JB: veselohry anebo dramata bylo no taky hodně, jo, tak jak řikám
když hráli tady v té skale ((Scala)) první tu Maryšu ((Maryša)) že
to bylo od Mrštíka že... skala ((Scala)) to bylo otevřený po válce
hned, to bylo předělaný to kino.

LG: když ste říkal, když ste říkal že ste chodil třeba do kina se
spolužákama, e třeba napodo-

JB: [taky se spolužákama sme chodili]

LG: hráli ste si třeba někdy na ty filmy nebo zpívali ste ty
písničky, napodobovali ste ty herce? jestli...

JB: to ne, no ale tak sme si o tem vykládali nebo podobně že, em že
se nám ten a ten herec líbil, nebo podobně no. (.) ale to bylo
zkrátka takhle, no, nebyla televize no tak, e e třeba sme měli
dlouhou chvílu a já sem řekl hrají jo tam hrají jo v lí- v Lípě
((Lípa)) třeba takhle film poď do kina
 
Kód citátu (plný)
01.01.352
 
Kód citátu
01.352
 
Kód rozhovoru
49:36
 
Řádek v rozhovoru
339:454
 
nahoru
 
 
 
 
 
© 2011 Ústav filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě, Masarykova Univerzita, Brno