Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
 







 
Author
Jaroslav_(1926).txt
 
Quote category
Late childhood and adolescence
 
Quote
JB: tak s kamarádama moc sem nechodil, protože moc sem tech kamarádů
neměl, měl sem tady toho, a voni byli chudáci, jo von mu umřel otec
tady tomu kamarádovi a matka ta dělala, bydleli ve sklepním bytě, jo
a peníze neměli, vona jenom měla za uklízení v tym baráku, takže von
nemohl moc chodit do kina, ale von byl strašně uč- von se učil furt,
jo, von je matematik, jo. von se učil a já sem se zase nerad učil,
ja sem chodil radši do kina. ((smích))

LG: ((smích))

JB: a tak otec práci měl, jo, tak já dycky sem e on ně dycky nějakou
tu korunu dal na to kino, no. (.)
 
Quote code (full)
01.02.353
 
Quote code
02.353
 
Interview code
49:86
 
Interview line
752:763
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno