Filmové Brno
Dokumentace dějin uvadění filmů a diváckých preferencí v Brne v letech 1918-1945

 
 







 
Autor citátu
Jaroslav_(1926).txt
 
Kategorie citátu
Pozdní dětství a adolescence
 
Citát
LG: vy ste teda říkal, že ste chodil do toho náboženství k tomu
katechetovi a, promítaly se třeba někdy na faře filmy?

JB: na faře?

LG: no.

JB: na faře ne. no to se hrálo v kině normálně,

LG: mhm [já vim že ste říkal, že ste...]

JB: [zakoupili pro celou] třídu lístky, že, nebo pro celou tu školu,
jo, teď se šlo jako do toho kina to byla to italské film to bylo asi
v takovym sedmatřicátym anebo osumatřicátym roce golgota ((Golgota))
se to menovalo ten film. no a tam tam sem dostal vod katechety
facku, ale nic sem neudělal, prže přede mnou náké co stál nebo za
mnou tak dělal náké tyto,

LG: mhm

JB: skřeky, no a von si myslel že jako to dělám já a přišel a dal
mně facku. ((smích))

LG. jejda ((smích)). a bránil ste se nějak proti tomu? nebo řikal
ste mu něco?

JB: to já už nevim, já sem mu řikal no že sem nic nedělal no, von,
já sem byl dycky hodnej žák. já sem se moc neučil, ale známky sem
měl dost dobrý, prže sem tady vod kamaráda opisoval, jo.

LG: ((smích))

JB: von byl matematik, von měl matematiku, to von měl spočítaný za
chvilku, tak mně to dycky na lístečku dal, von to přečetl a měl to
spočítaný hned. ((smích))
 
Kód citátu (plný)
01.02.353
 
Kód citátu
02.353
 
Kód rozhovoru
49:113
 
Řádek v rozhovoru
1020:1054
 
nahoru
 
 
 
 
 
© 2011 Ústav filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě, Masarykova Univerzita, Brno