Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Author
Jaroslav_(1926).txt
 
Quote category
Late childhood and adolescence
 
Quote
LG: em vy už ste o tom trochu mluvil, ale mohl byste nějak e víc
popsat, jaké byly to rozdíly mezi těmi kiny.

JB: no jak řikám byly takové bleš- ačkoliv blechu to chytl všady to
v každym, aj v tom lepšim v kině, vyloženě takový ty blešárny to
byly takový ty, kina na té Marxové ((Lido bio)) na Cejlu ((Radio)),
prtže tam bydlela ta chudina, jo, no a tam chodili většinou takový
chudobnější lidi, který aj tech blech měli víc než ty, než ty
bohatí. ((smích))

LG: a em lišil se třeba přístup těch zaměstnanců toho kina. podle
toho v které části města to bylo, jako jestli to bylo bohatší nebo
chudší?

JB: to ste nepoznala co a jak to ste, to vám utrhl lístek a šla ste
si,

LG: mhm

JB: a byly ty uvaděčky no takový, který vás uvedly a tady v této
řadě anebo takhle, jo, vám ukázaly jo a to, no a takže to všady bylo
takový normální, no, já sem měl kamaráda, spolužáka a ten dělal
nějaké čas bez školy toho uvaděče takovýho.

LG: jo?

JB: von řikal já kdybych mohl, tak bych chtěl být zaměstnané v kině,
jako protože von chodil strašně rád do kina, jo, a a mu se to líbilo
no dělat toho uvaděče a dívat se na ten film a takhle. (.) no zarach
leandr ((Zarah Leander)) se menovala ta zpěvačka, teď sem si
vzpomněl

LG: jo?

JB: znáte to? zarach leandr ((Zarah Leander))

LG: sem ráda že ste si vzpomněl

JB: zarach leandr ((Zarah Leander)) to byla za války, no. marika rék
((Marika Rökk)) jo, to byla původem Maďarka, jo ta hrála v tym žid
sýs ((Žid Süss)), a to no. (.) a já bych si vzpomněl, ale to by
trvalo dlouho, to by chtělo nějakou štamprlu ((smích))
 
Quote code (full)
01.02.353
 
Quote code
02.353
 
Interview code
49:124
 
Interview line
1383:1424
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno