Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Author
Alzbeta_(1930).txt
 
Quote category
Individual cinemas
 
Quote
ale protože
sem e potom bydlela na dominikánským náměstí no tak naproti sme měli
kino moderna, v té [pasáži]
LG: [mhm]
AB: co teď je tam už takovej sbor z toho teda úplnej, (.)
 
Quote code (full)
02.01.02.01.355.26111
 
Quote code
355.26111
 
Interview code
44:31
 
Interview line
227:231
 
Cinema
Moderna; Bio Moderna; Jalta
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno