Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Author
Jaroslav_(1926).txt
 
Quote category
Individual cinemas
 
Quote
LG: a eště než ste odjel na to Slovensko, když ste chodil na tu
měšťanku, tak v té době ste navštěvoval jaké kina? pořád ty samé
nebo ňáké jiné?

JB: no aj jiný, ale to už si teda tak nepamatuju, prže to nebylo tak
častý, ale řikám, nejčastěji sem chodil do toho kina Lípa,

LG: mhm

JB: na tu Marxovó, do té do té Radosti ((Radost)) no to se menovalo
právě no na té Bratislavské, a do toho Bajkalu, no. Bajkal no Bajkal
to bylo na Cejlu tam, no. potom tam z toho udělali jako tělocvičnu,
nebo tančírnu nebo takovýho něco.
 
Quote code (full)
02.01.04.03.355.271
 
Quote code
355.271
 
Interview code
49:52
 
Interview line
529:541
 
Cinema
Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa; Volks Kino
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno