Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
 







 
Author
Irena_(1922).txt
 
Quote category
Individual cinemas
 
Quote
ebo
kino Jadran, tam byl otec teda vedoucím, to bylo kino širokoúhlé první.

LČ: ale to bylo až po válce vlastně.

IK: ano, ano, a tam sem viděla třeba liz tejlorovou ((Liz Taylor)), no
to byla senzace, že, tenkrát Kleopatra.
 
Quote code (full)
02.02.04.02.355.29603
 
Quote code
355.29603
 
Interview code
27:34
 
Interview line
319:325
 
Cinema
Besední dům; Adria; Besední dům; Adria; Jadran
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno