Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Author
Vilemina_(1919).txt
 
Quote category
Choice of movies
 
Quote
LR: mhm (.) tak. a jak ste si vybírala ten konkrétní film, na který
ste šla do kina, když ste si řekla, na tohle opravdu chci jít,
VB: no když sem poznala prostě tak nějak, to to musí být pěkný, tak
v duše vždycky sem,
LR: mhm
VB: to, a jak budu mít zbytečný,
LR: mhm
VB: tak pudeš.
LR: mhm
VB: a vždycky tak a buďto ( ) protože tenkrát se i v sobotu
pracovalo, no, takže to nebylo možný, tak většinou buďto v sobotu
večer, anebo v neděli.
 
Quote code (full)
04.03.370
 
Quote code
03.370
 
Interview code
8:68
 
Interview line
623:634
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno