Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Author
Rut_(1934).txt
 
Quote category
Sources of information about movies, cinemas, programme
 
Quote
LG: (..) a em podle čeho ste si vybírala (.) teda ten film na který
ste šla do kina?

RM: (..) taky že se slyšelo (.) pozdějš teda už jo

LG: mhm

RM: že to je ohromnej film, že to je dobrý tak na to se šlo

LG: a když ste byla dítě?

RM: to nevím (...) když to byla pohádka, tak to muselo být dobrý

LG: mhm

RM: že (.) a když to byla nějaká veselohra (.) to se zase vědělo (.)
že to je bezvadný a tak se na to šlo

LG: a jak se o tom vědělo (.) jak ste se dozvídala o těch filmech?

RM: od těch lidí co (.) co to tam na tom byli

LG: [mhm]

RM: [nebo] od děcek děcka si řekly všechno

LG: a jinak ste ty informace o filmech nezískávala jinak? jenom přes
ty kamarády?

RM: no no

LG: a potom později po válce?

RM: no po válce taky, že (.) to to to to šlo protože nebyla televize

LG: [mhm]

RM: [tak] to šlo jak lavina (.) k e (.) to je ohromnej film na to se
běž podívat (.) na to (.) na to pudem jo (.) chodilo se aj dvakrát
do kina (.) na stejnej film kterej se líbil

LG: já sem myslela třeba jestli (.) jestli ty informace byly v
novinách a tak?

RM: ne ne

LG: [ne e? mhm]

RM: [ne to ne] ne
 
Quote code (full)
04.04.371
 
Quote code
04.371
 
Interview code
41:79
 
Interview line
609:657
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno