Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title
Nibelungen, die; Nibelungové I.: Smrt bohatýra; Nibelungové I.: Synové mlhy
 
Original Title
Siegfried
 
Country
Německo
 
Number
Nibelungen, Die.
Niebelungové I.: Smrt bohatýra; Nibelungové I. (Synové mlhy), Nibelungen I.; Nibelungen I., Die
Smrt bohatýra. Filmu takového v Brně ještě nebylo! Krásou obrazů, pro něž není možno nalézti vhodných slov, musí býti každý opojen.; Promítá se tento největší film letošní produkce. Nebude nikoho, kdo by se uchrániti mohl jeho přitažlivosti. Ve strhujícím ději spočívá celé to neobyčejné tajemství tohoto díla, které ani v jediném obrazu neselhává a kouzlí krásu duší, hrůznou zlotřilost, velká srdce, odvahu, bratrskou lásku, duševní hrůzy a tragickou smrt tak sině na plátno, že divák téměř žije se všemi reky filmu tohoto, jehož promítání ve všech městech evropských budí pochopitelný rozruch. 1. Teil.
 
Year
1924
 
Producer
Decla-Bioscop AG
Universum-Film AG (UFA) (Berlin)
 
Directed by
Fritz Lang
 
Cast
Paul Richter
Margarethe Schön
 
IMDB
http://www.imdb.com/title/tt0015175/
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno