Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Author
Emilie_(1922).txt
 
Quote
Madla zpívá
Evropě, zdeňka solanová ((Zdenka Sulanová)), ta krásně zpívala, to
děvče nádherně zpívalo
 
Quote code (full)
05.04.094.382.46381
 
Quote code
382.46381
 
Interview code
19:73
 
Interview line
490:492
 
Person
Zdena Sulanová
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno