Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Její velké štěstí
 
Title (DE)
Ihr grosses Glück
 
Number Description (CZ)
Pola Negri.
Jedna z nejvýznačnějších amerických premiér letošní sezony! Slovutná Pola Negri ve svém opravdu nejlepším filmu. Nejvýš výraznými prostředky kreslí nám proslulý americký režisér Buchovecký bujný život v předválečné německé garnisoně, život několika důstojníků, kteří ověšeni pozlátkem a cetkami neznali ničeho jiného, než pusté pitky a honbu za ženami...
 
Number Description (DE)
Drama in 6 Akten. In der Hauptrolle Pola Negri.
 
Genre
drama
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 29.01.1926; Sa 30.01.1926 (uváděno Fr 29.01.1926; Sa 30.01.1926–Th 04.02.1926), Bio Universum; Bio Metro; Morava
Tu 02.03.1926; We 03.03.1926 (uváděno We 03.03.1926–March 1926), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Fr 26.03.1926; Sa 27.03.1926 (uváděno Sa 27.03.1926–Mo 29.03.1926; Tu 30.03.1926), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa; Volks Kino
Sa 14.08.1926 (uváděno Sa 14.08.1926–Tu 17.08.1926), Vitagraf; Illusion; Elektra; Vitagraph; Květen
 
Film
Její velké štěstí; Ihr grosses Glück, 1924
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno