Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Hraběnka z podskalí
Hraběnka z Podskalí
 
Title (DE)
Gräfin a. d. Armenviertel, Die
 
Number Description (CZ)
Podle stejnojmenné lidové hry dra Al. Koldinského. O tomto snímku netřeba se více zmiňovati, bude to film, který se nikdy nezapomene. V hlavních úlohách Anny Ondráková, Mary Jansová, Karel Lamač, Theod. Pištěk atd.
K. Lamač, Anny Ondráková ve filmu. Román dvou milujících se srdcí.
Román dvou párů milujících se srdcí podle stejnojmenné lidové hry Al. Koldinského. Karel Lamač v úloze hraběte z Renné a jeho roztomilá partnerka Anny Ondráková vytvořili svou oduševnělou hrou skutečně skvělé dílo, které můžeme poznačiti jako nejlepší dosud vyšlý film z produkce české.
166019
 
Number Description (DE)
Mit Anni Ondraková und Karl Lamač.
 
Programme — Programme (numbers)
Th 03.06.1926; Fr 04.06.1926; Sa 05.06.1926 (uváděno Fr 04.06.1926; Sa 05.06.1926–Mo 07.06.1926; Tu 08.06.1926), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino
Th 01.07.1926 (uváděno ?−Fr 02.07.1926), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino
We 01.09.1926 (uváděno We 01.09.1926–Fr 03.09.1926), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa
Tu 17.08.1926 (uváděno Tu 17.08.1926–Th 19.08.1926), Excelsior
 
Film
Hraběnka z podskalí, 1925
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno