Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Genre
kulturně vzdělávací film
 
Number
Dar života, Film tento znázorňuje od oplodňování až do úplného vývinu rostlin, zvířat a člověka. Film tento jest jediným toho druhu, který nepokrytě zobrazuje vznik života.
Ráj zvířat, Kulturně výchovný film. Ukázky ze zoologické zahrady, umístění a ukázky zvířat všeho druhu.
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno