Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Program publishing date
Tu 03.03.1931
Moravské slovo, 53, Tu 03.03.1931
Tu 03.03.1931
Moravské noviny, 52, Tu 03.03.1931
Tu 03.03.1931
Lidové noviny, 113, Tu 03.03.1931
 
Screening days (from)
Tu 03.03.1931
Moravské noviny, 52, Tu 03.03.1931
 
Screening days (to)
Th 05.03.1931
Moravské slovo, 53, Tu 03.03.1931
 
Number of screenings
13
Lidové noviny, 113, Tu 03.03.1931
 
Cinema
Apollo; O. P. Aktualitätenkino
Moravské slovo, 53, Tu 03.03.1931
 
Programme (numbers)
Tajemný mstitel, romantický příběh
Ken Maynard a jeho zázračný bělouš >Tarzan< v sensaci. Romantický příběh ze života kanadské jízdní policie.
Moravské slovo, 53, Tu 03.03.1931
Svatý Václav, heilige Wenzel, Der
filmová epopej
Filmová epopej Svatý Václav. V Brně běží nový český film, >>Svatý Václav<<, určený a pořízený pro svatováclavské millenium. Bylo by zbytečné si zastírati, že tento film, pořízený s tak velikým finančním nákladem (přes 4 mil. Kč) a k jehož realisaci byli přizváni přední naši filmoví odborníci, ve svém úhrnném dojmu neuspokojil. Není sporu, že pasivní, v jádru nedramatická postava českého knížete Václava je těžkým problémem jak dramatickým, tak i filmovým, a tento úkol byl tu ještě velmi ztížen tendencí, která byla podmínkou při této realisaci. Co nejvíce vadí, je divadelní herectví, pathos tam, kde mělo jíti o čisté výrazové prostředky filmové. Nechávám stranou také otázku, pokud film odpovídá historické skutečnosti a pokud je jen legendou. Ale byl-li na př. vypuštěn detail lisování obětního vína, mohlo z těchže důvodů dobře odpadnouti pečení obětních chlebů, které jistě nepřipadalo ani filmu samému, ani osobě knížete Václava. Ze stanoviska filmového nebylo dosti vytěženo z bitvy s Germány, kde mnoho mohly pomoci zajímavé detaily, fotografické snímky. Je také otázka, bylo-li třeba komplikovat zavraždění svatého Václava v poslední příčině motivem erotickým. Film nemá vnitřní dramatické gradace, děj pohybuje se stále v jedné rovině a vrcholné dramatické okamžiky, zjevení se anděla Radoslavovi v souboji s Václavem a závěrečná apotheosa svatosti knížete nemají mocné, strhující přesvědčivosti. Také episodní vložka se slepým starcem, s živými obrazy o Svatoplukovi a jeho 3 synech byla zbytečná. Po technické stránce je film vypraven s velikou pozorností a pečlivostí. S odbornou znalostí konstruovány starobylé stavby, pečlivě dodržovány kroje a reprodukován způsob a zvyky života předků. Jasná fotografie, řada dobrých detailů, měnění zorného úhlu, snímky s podhledu a nadhledu, imposantní stavba Boleslavova sídla, hodokvas ukazují na vyspělost českého filmového umění. Film režíroval Dr. Jan Kolár, hudbu složil Oskar Nedbal a Jaroslav Křička. Svatého Václava hraje Zdeněk Štěpánek. Je výrobkem Elekta-Journalu.
Lidové noviny, 113, Tu 03.03.1931
 
Programme Description (CZ)
Začátek představení v 4, 3/4 6, 1/2 8 a 9 1/4 hod.
Zítra o 1/2 3. hod. dětské představení, veledílo >Svatý Václav<.

Lidové noviny, 113, Tu 03.03.1931  
Image Material

Moravské slovo, 53, Tu 03.03.1931

Moravské noviny, 52, Tu 03.03.1931

Lidové noviny, 113, Tu 03.03.1931
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno