Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Kariera Pavla Čamrdy
Kariéra Pavla Čamrdy
 
Title (DE)
Karriere des Paul Camrda, Die
 
Number Description (CZ)
Ig. Herrmann. Český film.
Dle I. Herrmanna.
První česky mluvený film IGNÁTA HERRMANNA.
141547
Zvukový.
Sedláčková, Dobrovolný, Hugo Haas.
S Emilií Sedláčkovou, Dobrovolným a Hugo Haasem.
Čes. zvuk.
 
Number Description (DE)
141546
 
Genre
romantický
 
Programme — Programme (numbers)
Th 24.12.1931; Th 24.12.1931; Sa 02.01.1932; Sa 02.01.1932 (uváděno Th 24.12.1931–Mo 04.01.1932), Kino Republika
Tu 29.12.1931; Th 24.12.1931; Sa 02.01.1932; Sa 02.01.1932 (uváděno Th 24.12.1931–Mo 04.01.1932), Stadion; Dukla – Generální linie / Generallinie/ Generallinie, Die
Fr 05.08.1932; Fr 05.08.1932; Fr 05.08.1932 (uváděno Fr 05.08.1932–Mo 08.08.1932), Excelsior
Tu 25.07.1933 (uváděno Tu 25.07.1933–Th 27.07.1933), Kino Republika
Fr 22.04.1932 (uváděno Fr 22.04.1932–Th 28.04.1932), Kino Varieté; Bajkal; Radio; Radost
Tu 09.08.1932; Tu 09.08.1932 (uváděno Tu 09.08.1932–Th 11.08.1932), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino
Sa 26.11.1932 (uváděno Sa 26.11.1932–Mo 28.11.1932), Bio Slávia; Sport; Sport kino Židenice; Sport - Schimitz; Slavia
 
Film
Kariéra Pavla Čamrdy, 1931
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno