Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Kariera Pavla Čamrdy
Moravské slovo, 294, Th 24.12.1931
Kariéra Pavla Čamrdy
Moravské noviny, 95, Fr 22.04.1932
 
Title (DE)
Karriere des Paul Camrda, Die
Volksfreund, 184, Fr 05.08.1932
 
Number Description (CZ)
Ig. Herrmann. Český film.

Moravské slovo, 294, Th 24.12.1931
Dle I. Herrmanna.

Moravské slovo, 295, Tu 29.12.1931
První česky mluvený film IGNÁTA HERRMANNA.

Lidové noviny, 644, Th 24.12.1931
141547

Lidové noviny, 368, Tu 25.07.1933
Zvukový.

Moravské noviny, 1, Sa 02.01.1932
Sedláčková, Dobrovolný, Hugo Haas.

Moravské noviny, 180, Fr 05.08.1932
S Emilií Sedláčkovou, Dobrovolným a Hugo Haasem.

Lidové noviny, 394, Fr 05.08.1932
Čes. zvuk.

Moravské noviny, 273, Sa 26.11.1932  
Number Description (DE)
141546

Volksfreund, 184, Fr 05.08.1932  
Genre
romantický
Lidové noviny, 368, Tu 25.07.1933
 
Programme — Programme (numbers)
Th 24.12.1931; Th 24.12.1931; Sa 02.01.1932; Sa 02.01.1932 (uváděno Th 24.12.1931–Mo 04.01.1932), Kino Republika
Moravské slovo, 294, Th 24.12.1931
Tu 29.12.1931; Th 24.12.1931; Sa 02.01.1932; Sa 02.01.1932 (uváděno Th 24.12.1931–Mo 04.01.1932), Stadion; Dukla – Generální linie / Generallinie/ Generallinie, Die
Moravské slovo, 295, Tu 29.12.1931
Fr 05.08.1932; Fr 05.08.1932; Fr 05.08.1932 (uváděno Fr 05.08.1932–Mo 08.08.1932), Excelsior
Volksfreund, 184, Fr 05.08.1932
Tu 25.07.1933 (uváděno Tu 25.07.1933–Th 27.07.1933), Kino Republika
Lidové noviny, 368, Tu 25.07.1933
Fr 22.04.1932 (uváděno Fr 22.04.1932–Th 28.04.1932), Kino Varieté; Bajkal; Radio; Radost
Moravské noviny, 95, Fr 22.04.1932
Tu 09.08.1932; Tu 09.08.1932 (uváděno Tu 09.08.1932–Th 11.08.1932), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino
Moravské noviny, 183, Tu 09.08.1932
Sa 26.11.1932 (uváděno Sa 26.11.1932–Mo 28.11.1932), Bio Slávia; Sport; Sport kino Židenice; Sport - Schimitz; Slavia
Moravské noviny, 273, Sa 26.11.1932
 
Film
Kariéra Pavla Čamrdy, 1931
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno