Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Rasputinova milostná dobrodružství
Moravské noviny, 12, We 16.01.1929
 
Title (DE)
Rasputins Liebesabenteuer
Volksfreund, 25, Tu 29.01.1929
 
Number Description (CZ)
Nikolaj Malikov a Diana Karenne v sensačním filmu.
Je nesporné, že z osobnosti Rasputinovy vycházela neodolatelná magnetická síla, které podlehl car a zejména carevna. A v soukromém svém životě byl nenasytným hltavcem výstředních požitků života...
Zpěvní vložky ruského pěveckého sboru!

Rovnost, 9, We 16.01.1929
Podle zápisků knížete F. Jusupova, který ve filmu též hraje.

Rovnost, 20, Tu 29.01.1929  
Number Description (DE)
Nach dem Aufzeichnungen des Fürsten F. Jusupov, der auch im film auftritt.

Volksfreund, 25, Tu 29.01.1929  
Genre
sensační film
Rovnost, 9, We 16.01.1929
 
Programme — Programme (numbers)
We 16.01.1929; We 16.01.1929 (uváděno We 16.01.1929; Tu 15.01.1929–Tu 22.01.1929; Mo 21.01.1929), Bio Universum; Bio Metro; Morava
Moravské noviny, 12, We 16.01.1929
Tu 29.01.1929; Tu 29.01.1929 (uváděno Tu 29.01.1929–Th 31.01.1929), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa
Volksfreund, 25, Tu 29.01.1929
We 08.07.1931 (uváděno We 08.07.1931−?), Bio Slávia; Sport; Sport kino Židenice; Sport - Schimitz
Moravské noviny, 155, We 08.07.1931
 
Film
Rasputinova milostná dobrodružství
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno