Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Valčík pro Tebe
 
Number Description (CZ)
C. Horn.
C. Hornová.
Hormová, Graveur
C. Homová, Sandrochová
Hornová, Graveure
82578
L. Groveur - Sandrocková.
 
Programme — Programme (numbers)
Tu 22.01.1935 (uváděno Tu 22.01.1935–Th 24.01.1935), Kino Dornych; Edison; Viktoria
We 07.08.1935 (uváděno We 07.08.1935–Th 08.08.1935), Stadion; Dukla
Fr 04.01.1935 (uváděno Fr 04.01.1935–Th 10.01.1935), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino; The Empire Bio Co.; Úderka
Tu 17.12.1935 (uváděno Tu 17.12.1935–We 18.12.1935), Avia; Slovan; Kino Avia
Tu 22.01.1935 (uváděno Tu 22.01.1935–Th 24.01.1935), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Fr 12.06.1936; Sa 13.06.1936 (uváděno Th 11.06.1936; Fr 12.06.1936; Sa 13.06.1936–Su 14.06.1936; Th 18.06.1936), Besední dům; Adria; Besední dům; Adria; Jadran
Sa 22.02.1936 (uváděno Sa 22.02.1936–Mo 24.02.1936), Jas; Jas Hussowitz; Bio Jas
 
Film
Valčík pro Tebe, 1935
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno