Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Svatý Václav
 
Title (DE)
heilige Wenzel, Der
 
Number Description (CZ)
Filmová epopej Svatý Václav.
V Brně běží nový český film, >>Svatý Václav<<, určený a pořízený pro svatováclavské millenium. Bylo by zbytečné si zastírati, že tento film, pořízený s tak velikým finančním nákladem (přes 4 mil. Kč) a k jehož realisaci byli přizváni přední naši filmoví odborníci, ve svém úhrnném dojmu neuspokojil. Není sporu, že pasivní, v jádru nedramatická postava českého knížete Václava je těžkým problémem jak dramatickým, tak i filmovým, a tento úkol byl tu ještě velmi ztížen tendencí, která byla podmínkou při této realisaci. Co nejvíce vadí, je divadelní herectví, pathos tam, kde mělo jíti o čisté výrazové prostředky filmové. Nechávám stranou také otázku, pokud film odpovídá historické skutečnosti a pokud je jen legendou. Ale byl-li na př. vypuštěn detail lisování obětního vína, mohlo z těchže důvodů dobře odpadnouti pečení obětních chlebů, které jistě nepřipadalo ani filmu samému, ani osobě knížete Václava. Ze stanoviska filmového nebylo dosti vytěženo z bitvy s Germány, kde mnoho mohly pomoci zajímavé detaily, fotografické snímky. Je také otázka, bylo-li třeba komplikovat zavraždění svatého Václava v poslední příčině motivem erotickým.
Film nemá vnitřní dramatické gradace, děj pohybuje se stále v jedné rovině a vrcholné dramatické okamžiky, zjevení se anděla Radoslavovi v souboji s Václavem a závěrečná apotheosa svatosti knížete nemají mocné, strhující přesvědčivosti. Také episodní vložka se slepým starcem, s živými obrazy o Svatoplukovi a jeho 3 synech byla zbytečná.
Po technické stránce je film vypraven s velikou pozorností a pečlivostí. S odbornou znalostí konstruovány starobylé stavby, pečlivě dodržovány kroje a reprodukován způsob a zvyky života předků. Jasná fotografie, řada dobrých detailů, měnění zorného úhlu, snímky s podhledu a nadhledu, imposantní stavba Boleslavova sídla, hodokvas ukazují na vyspělost českého filmového umění.
Film režíroval Dr. Jan Kolár, hudbu složil Oskar Nedbal a Jaroslav Křička. Svatého Václava hraje Zdeněk Štěpánek. Je výrobkem Elekta-Journalu.
 
Genre
filmová epopej
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 11.04.1930; We 09.04.1930; Th 10.04.1930; We 16.04.1930; Mo 21.04.1930; Th 24.04.1930 (uváděno Fr 11.04.1930; We 09.04.1930–We 30.04.1930; Th 24.04.1930), Scala; Moskva; Bio Dopz
Tu 03.03.1931; Tu 03.03.1931; Tu 03.03.1931 (uváděno Tu 03.03.1931–Th 05.03.1931), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas – Tajemný mstitel
Fr 06.03.1931; Fr 06.03.1931; Fr 06.03.1931 (uváděno Fr 06.03.1931–Mo 09.03.1931), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas – Děvče od Volhy
Fr 06.03.1931; Fr 06.03.1931; Fr 06.03.1931 (uváděno Fr 06.03.1931–Mo 09.03.1931), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas – Děvče od Volhy
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno