Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Boží mlýny
 
Title (DE)
Gottes - Mühlen
Gottes Mühlen
 
Number Description (CZ)
J. Štěpničková v známém chodském románu J. Vrby
Zfilm. podle znám. chodského románu od J. Vrby. J. Štěpničková, K. V. Černý
Jiřina Štěpničková, Černý, Boháč
 
Number Description (DE)
197137
 
Genre
prächtige Grossfilm
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 21.01.1938; Fr 21.01.1938 (uváděno Fr 21.01.1938–Th 27.01.1938; Fr 28.01.1938), Bio Universum; Bio Metro; Morava
Tu 26.04.1938 (uváděno Tu 26.04.1938–Th 28.04.1938), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Fr 13.05.1938 (uváděno Fr 13.05.1938–Th 19.05.1938), Bio Vesmír; Světozor; Světozor Schimitz; Kino Židenice
Tu 02.05.1944 (uváděno ?−We 03.05.1944), Jas; Jas Hussowitz; Bio Jas
Tu 04.11.1941 (uváděno Tu 04.11.1941–Th 06.11.1941), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas – Deutsche Wochenschau
Th 12.10.1944; Th 12.10.1944 (uváděno Th 12.10.1944−?), Bio Slávia; Sport; Sport kino Židenice; Sport - Schimitz; Slavia
 
Film
Boží mlýny, 1938
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno