Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Symfonie hor
Symfonie hor. (Posvátné tři studně.)
 
Title (DE)
hl. drei Brunnen, Die
 
Number Description (CZ)
Sedmidílné filmové drama >>Symfonie hor<<, vytvořené režisérem Bonnardem a v hlavních rolích s L. Trenkerem a Betty Birdovou, patří s hlediska filmové techniky k nejlepším filmům. Jsou tu nejen překrásné scenerie švýcarských Alp, jež jsou dějištěm filmu, vzrušující horolezecké scény, avšak jsou tu zachyceny také pohádkovité krásy Dämenovských jeskyň. Malé švýcarské městečko v horách, ukolébané jednotvárností života v klidný spánek, promění se k nepoznání příchodem Ing. Christomana, ředitele švýcarské společnosti pro stavbu horských drah, jenž v podzemí hor odkryl bohatá vodní zřídla, které prolomeních skalních stěn hodlá svésti do ohromné vodní přehrady a využíti jejich síly k elektrisaci okolí. V tichém městečku zavládne čilý ruch a změní se zcela jeho tvářnost. Christomanus ubytuje se v hostinci svého přítele, jenž sestoupí do jeskyň, aby prohlédl poslední práce před prolomením podminovaných skalních stěn. Než sám však tu zahyne a Christomanus zázračným způsobem po hrozných útrapách šťastně vyvázne. Napínavý děj není tu však věcí nejhlavnější. Co tento film staví v popředí filmové produkce, je jeho technické zpracování. Sama stavba údolní přehrady, celý tento zázrak techniky, je tu zachycen v celé své monumentalitě. Je z nejlepších filmových scén, jaké kdy byly natočeny. Detaily strojů, setrvačníky, pohyby a spleť vozíků, drapáků, celé to ohromné mraveniště lidské práce a techniky, násobené prokopírováním obrazů, vytváří fotogenické obrazy silné emotivnosti.
Velkolepé drama z říše věčného sněhu a ledu. - Nádherné podzemní krásy Demänovských jeskyň po prvé účinně zfilmovány. V hlav. úlohách: Luis Trenker a Betty Birdová.
 
Number Description (DE)
Großartiges Drama aus den Regionen des ewigen Eises und Schnees. Die gefilmten Grotten von Demänov. In der Hauptrolle Louis Trenker.
 
Genre
drama
 
Programme — Programme (numbers)
Tu 25.11.1930 (uváděno Tu 25.11.1930–Th 27.11.1930), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa
Tu 13.05.1930; We 14.05.1930; Th 15.05.1930; Fr 16.05.1930; Sa 17.05.1930; Mo 19.05.1930 (uváděno Tu 13.05.1930–Mo 19.05.1930), Moderna; Bio Moderna
Tu 13.05.1930; We 14.05.1930; Th 15.05.1930; Fr 16.05.1930; Sa 17.05.1930; Mo 19.05.1930 (uváděno Tu 13.05.1930–Mo 19.05.1930), Stadion
 
Film
Symfonie hor, 1930
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno