Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Krok do tmy
 
Title (DE)
Schritt ins Dunkle, Der
 
Number Description (CZ)
R. Wanka, A. Mandlová, Smolík, Pištěk
Adina Mandlová, Rolf Wanka
R. Wanka, A. Mandlová, T. Pištěk, A. Frimlová.
R. Wanka, A. Mandlová, Trégl.
72730
 
Number Description (DE)
Rolf Wanka, Adina Mandlová im Detektivfilm:
Der Schritt ins Dunkle
Regie: Mac Frič
Erpressung - Geheime Spielhöhle - Kasseneinbruch
und Falschmünzerwerkstatt.
Spannung - Abenteuer - Humor
Rolf Wanka, Adina Mandl
Rolf Wanka.
Deutsche Sprache.
 
Genre
český detektivní velkofilm
Detektivfilm
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 11.03.1938; Sa 12.03.1938 (uváděno Fr 11.03.1938; Sa 12.03.1938–Th 17.03.1938), Scala; Moskva; Bio Dopz – Foxův zvuk. týdeník / Fox tönende Wochenschau
Fr 08.04.1938 (uváděno Fr 08.04.1938–Th 14.04.1938), Stadion; Dukla
Tu 28.01.1941; Th 29.01.1931 (uváděno Tu 28.01.1941; We 29.01.1941–Th 30.01.1941), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino; Kino náročného diváka
Tu 15.11.1938 (uváděno Mo 14.11.1938; Tu 15.11.1938–Th 17.11.1938), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino; The Empire Bio Co.; Úderka
Fr 03.04.1942; Tu 07.04.1942 (uváděno Sa 04.04.1942–Th 09.04.1942), Kino Varieté; Bajkal; Radio; Radost
Fr 24.04.1942 (uváděno Fr 24.04.1942–Th 30.04.1942), Stadion; Dukla
Tu 23.06.1942 (uváděno Mo 22.06.1942; Tu 23.06.1942–Th 25.06.1942), Union; Cinema elektrique; Oko
Th 27.08.1942 (uváděno Th 27.08.1942–Fr 28.08.1942), Atlantik; Vlast
Fr 23.07.1943 (uváděno Fr 23.07.1943–Th 29.07.1943), Alfa; Praha; Panorama Alfa-Passage
Fr 03.09.1943 (uváděno Fr 03.09.1943–We 08.09.1943), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Tu 14.12.1943 (uváděno December 1943–Th 16.12.1943), Zora; Zora Hussowitz
 
Film
Krok do tmy; Krok do tmy, 1938
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno