Filmové Brno
Dokumentace dějin uvadění filmů a diváckých preferencí v Brne v letech 1918-1945

 
  
Jméno
Shirley
 
Příjmení
Temple
 
Citáty
Dagmar_(1929).txt
především ta ferbasová ((Věra Ferbasová)) [zaujala] LR: [mhm] DB: protože ta podávala výkony, to nebylo, to bylo něco jak širlej [templ] ((Shirley Temple)) LR: [mhm] DB: ta ta Američanka že, ta holčička, no tak to bylo něco podobnýho, no tak, to byla taková kopie trošku nó a tak sem se nám to líbilo nó.
Emilie_(1922).txt
širlej templejová ((Shirley Temple)) no to už vůbec a mohla bych menovat do nekonečna.
Jarmila_(1925).txt
LČ: takže ste si vystřihovala svoje oblíbené [herce]? JH: [ano] ano ano a co teda za mýho dětství hrozně byla oblíbená šerlej templenová ((Shirley Temple)), [jo], LČ: [mhm] JH: to vám něco říká? LČ: [ano] LG: [mhm] JH: byla tady velvyslankyní, že, a ona byla tak krásná, ona měla tady někde ee v těch mám její podobiznu, jo a ona měla krásný takový vlásky, že? z- znáte to LG: mhm JH: no a taková živá no a tak to byla naše ee to byl náš miláček šelrej templeno- ee templejová ((Shirley Temple)), no LČ: a vy ste třeba měla tendenci se nějak podobně jako ona chovat nebo zdobit nebo? JH: ne ne ne ne ne ne ne [(to nepři-)] LČ: [jenom] ste si ji ráda [vystřihovala]. JH: [ne ne ne] ne vona byla taková ee hrozně na tom plátně teda ee v tom filmu poutala hrozně (.) poutala pozornost.
Miroslav_(1923).txt
MJ: eště širly temple ((Shirley Temple)) tady není. ee ameri- z to tu sme měli rádi, to byla malá holka roztomilá s takovým černochem, no prostě ty, to holyvůdský ((Hollywood)) filmy měly takovýdle jakýsi kouzlo, to bylo něco jinýho než u nás. JV: mhm. á proč myslí- proč myslíte, že ste měl rád tu širly templ ((Shirley Temple))? z jakého důvodu? MJ: ee on byla roztomilá malá holka a to mělo to, že ona dovedla d- rozdávat radosť. ona žila s ta- no žila no měla takovýho (.) sluhu, teda to ona byla z rodiny jakési, jo a pak ona dělala u nás velvyslankyni před pár lety širly ((Shirley Temple)) teda už jako stará babka, že jo, a to ovšem t- toto a tak si všichni vzpomínali širly temple ((Shirley Temple)), to bylo náš dětská roztomilá, ke všem se usmívala a s tím černochem dělali takovou dvojici, to vopravdu bylo, že ho měla ráda, von ju taky, to byla radosť, no. JV: mhm MJ: z ní. z ni jako třeba e em kniha (polijana). to byla e to nám naši dali číst a my sme t- to četli radostně sme říkali, to jé bezvadná holka, která rozdává radosť. ona třeba říká, když si zlomila nohu, říkali jí, dyť seš chudák, nejsu, já su ráda, že sem si nezlomila obě. Podívej, po jedné skáču, měla radosť i když by člověk byl pesimista, to v člověku zůstane, že jo.
Zofie_(1925).txt
JV: hm (..) dobře (.) tak em my sme teda teď em skončili tady ten obecný úvod a přešli bysme ee k prvnímu okruhu otázek, který vlastně em se snaží zmapovat ee dětskou zkušenost. to znamená teda asi do toho věku třeba deseti patnácti let, takové ty e rané vzpomínky opravdu, á em vzpomenete si na vaši první návštěvu kina? ŽH: no to možná byla zrovna ta šerlej templejová ((Shirley Temple)) a ee (.)
Zofie_(1925).txt
JV: em vlastně co to pro vás em v tomhle raném nebo mladém věku ee dětském znamenalo, kino. ŽH: protože sem obdivovala tu male- malou širlejku ((Shirley Temple)), jak vona byla em čiperná, zpívala, stepovala, tancovala. JV: takže vy ste vlastně byla její velká fanynka. ŽH: ano byla to pro mě zábava a přitom sem ji obdivovala, no. JV: takže ste si vybírala filmy em především em [podle toho] ŽH: [s dětskou] tematikou jedině JV: jestli tam hrála širly ((Shirley Temple)) ŽH: no JV: nebo em ŽH: ano JV: ne. XX: ta právě dělala, v os- osem- koncem osmdesátých a začátkem devadesátých americkou velvyslankyni u nás. ((smích)) JV: (vim) vo tom. diplomatka. XX: eště říkala, že díky sportovní vobuvi, když byla na Václaváku ((Václavské náměstí)) a byly tam zátahy, takže přeskakovala ty <překážky>. ((smích))
Zofie_(1925).txt
a ta širlej templ ((Shirley Temple)) že že žila takovej no, já sem jí to nezáviděla, i když sem byla z chudobné rodiny, ale tam sme viděli ten přepych a to, ale to sem mě nijak neovlivnilo.
Zofie_(1925).txt
JV: a vlastně ten klub ee em fungoval na jakém principu, že byste se ŽH: my sme měli ňáký la- legitimace a [mám dojem,] JV: [kartičky] ŽH: že sme na ty její ((Shirley Temple))filmy měli slevy, že sme platili tři koruny jenom vstupný, místo pěti. JV: místo obvyklých pěti korun. ŽH: ano. JV: hm. á em ňá- ňáké ňáké třeba stanovy nebo požadavky na členy něco [takového] ŽH: [ne, vůbec nic] JV: [ne ne nemáte v paměti] ŽH: [ne ne ne ne] JV: vůbec. ee a setkávali ste se s těmi ostatními? členy? nebo znala ste je ŽH: ne vůbec JV: neviděla [ste je nikdy mhm] ŽH: [ne, my se sestrou] jenom a JV: mhm mhm takže to bylo spíš takové anonymní, [že tam vlastně] ŽH: [ano, ne] JV: jako ste byla sice v klubu, ale neznala ste [už] ŽH: [ano] JV: ty další členy. á em ještě vlastně, jak ste se do toho klubu dostala, to ste někde četla třeba v novinách? nebo nebo [(v )] ŽH: [to už si,] to vám si nevzpomenu už JV: ne ne ne ŽH: možná že při tom prvním představení JV: mhm ŽH: že tam ňáká agitace byla, [ale nemůžu si] JV: [v tom kině] ŽH: vzpomenout. JV: v Jaltě ((Jalta)) přímo, že by tam někdo [(třeba byl)] ŽH: [určitě vím, že] sme měli takovou ňákou knížečku s její fotografií, ale na víc ňáký detajly ((detaily)) (.) si nevzpomínám.
Zofie_(1925).txt
JV: (.) tak ee, teď přejdeme k takové části, další em tady mě bude zajímat, no zajímá nás vlastně ee proč ste si vybírala filmy ee film konkrétní ee u vás tam ta preference byla jasná, tam hrála hlavní roli [ta vaše] ŽH: [ta širlej ((Shirley Temple))]
Zofie_(1925).txt
JV: a kromě tý širly templové ((Shirley Temple)) měla ste ještě ňáké další třeba oblíbence? ŽH: tehdy v mládí právě ne. JV: ne ne eště ne. ňáké další dětské herce, protože ta širly templová ((Shirley Temple)) byla taková asi fakt nejvýraznější. ŽH: vono to tehdy bylo nějak takový bum, to to bylo JV: hm ŽH: a řikám, že tady netrvalo dlouho, protože ee em sme asi nesměli chodit do kina nebo nemohli nebo nebyly dětský filmy specielně dětský, a v tý době, no když ta širlej ((Shirley Temple)) se promítala, tak a to údobí nebylo tak velký, protože já sem hned šla do toho Zlína, jak sem s- skončila školu.
Zofie_(1925).txt
JV: em á takže takže to nebylo tak, že by ee vlastně ste tu Jaltu ((Jalta)) preferovala kvůli tomu interiéru, ale bylo to opravdu jenom kvůli [té dostupnosti] ŽH: [jenom kvůli té] širlej ((Shirley Temple)) ano a kvůli tomu, že sem to měla blízko
Zofie_(1925).txt
ŽH: neměli dvě aparatury, aby to navazovalo, tak to přestávka byla, že se musely měnit ňáký JV: pamatujete se ŽH: to si pamatuju, ale při tej širly tempelovej ((Shirley Temple)) si to nepamatuju, že by to bylo.
Zofie_(1925).txt
ŽH: při té (širly) ((Shirley Temple)) si nevzpomínám, určitě ne, přestávka žádná by nějak
Irena_(1922).txt
LČ: a byl pro vás film v tomhle dětském věku důležitý? jako v tom smyslu, že byste s tím nějak žila zvlášť? IK: no ano, to byla širlej templejová ((Shirley Temple)) ((smích)) to sem měla kamarádku, a ta si natáčela ty vlasy tak jako širlej ((Shirley Temple)), no tak to sme bláznily, že, za širlejkou. LČ: a takže se to projevovalo třeba nějak ve vašich zvycích, nebo v tom jak ste si... IK: no ano, sme ji napodobovaly, že jo, a když byly filmy, no tak se chodilo víckrát na tentýž film a podobně. LČ: a bavili ste se o tom tedy s kamarády. IK: no ano, a vystřihovaly sme obrázky pochopitelně. lepily si, ona vůbec bláznila, já ani tak moc ne, ale ona, ona prostě ve všem byla širlej ((Shirley Temple)), a panenku nazdobila... LČ: a to ste tedy měly nějaké časopisy, ste si kupovaly nebo [z čeho ste si] IK: [no to kinoreví] ((Kinorevue)) bylo. LČ: kinoreví. ((Kinorevue)) IK: ano. LČ: a z toho ste si to pak vystřihovaly. IK: vystřihovaly, ano.
Svatava_(1924).txt
samozřejmě v té době byly americký filmy ještě, že, LS: mhm mhm SM: takže taková šerly temple ((Shirley Temple)) tak ta to s- to bylo uplně em pro nás něco, že, bylo to ještě taky děcko, my sme taky ještě v tych letech byly takový prostě em bláznivý holky, no <takže> ee takhle,
Svatava_(1924).txt
já už mluvím teď tady ty, protože třeba pokud eště sme sem i chodily filmy té šerly templové ((Shirley Temple)), tak to sem na to chodila na každej film. to se... LS: a proč se vám líbila zrovna širly templová ((Shirley Temple))? SM: em no tak to bylo ((smích)) takový za prvé krásný dítě to bylo, teď samozřejmě chodívala vždycky oblečená, hlavně převlíkala se všecky svoje tyhle tam měla, no to bylo spíš takovýho něco marnivýho, ženskýho asi pravděpodobně v tom. ale von v tom dycky ňákej děj byl, vono to nebylo kor tak teda e že ona někdy aj se dostala do ňáké třeba špatné společnosti, že pro ní hrozilo ňáký já nevim eee potom vím, že aj (.) počkejte jak ( )
Svatava_(1924).txt
SM: [aha] takže ste se ptal, proč ta šerly ((Shirley Temple)). no tak nevím, no. to bylo to byl americkej způsob života tam to bylo pro nás něco úplně jiného, že, LS: mhm SM: takže asi proto, no.
Svatava_(1924).txt
SM: [e Natašu e Na]tašu? no protože ((smích)) em se tolikrát opakovaly ty její filmy, že, Eva tropí hlouposti a a em co ještě? já už si to nepamatuju, jak se to všecko menovalo, ty její filmy, ale em né řekla sem asi tu Natašu ((Nataša Gollová)), jenomže Nataša, ta nebyla za mýho mládí. LS: nebyla? SM: (.) to já právě, [kdybych tak věděla, kdy ty] LS: [nataša golová ((Nataša Gollová)) to byly] ty filmy Kristián, Eva tropí hlouposti, Ho[tel] SM: [ano] LS: Modrá hvězda ((Hotel Modrá hvězda)) SM: aha LS: to sou štyrycátý, třicátý léta. SM: jo, takže aha LS: no. SM: takže vona tehdy začínala. LS: tehdy vlastně začínala, [no, no]. SM: [vona tehdy začí]nala, ano, takže to potom, tak potom ano. pak teda, možná že po té ee šerly ((Shirley Temple)), že vona jako em jako byla další, vona jí byla tak trošku podobná, to byla taky taková ještě d- dítě a a vona teda taky měla takový ty role bláznivý ze z kr[aje, že], LS: [no no]. SM: takže ((smích)) pravděpodobně asi proto, no,
Miloslava_(1925).txt
JV: a vzpomněla byste si, dobře, zeptám se takhle, vzpomněla byste si na tu vaši vůbec nejranější, na ten váš nejranější zážitek? na vaši nejranější vzpomínku? nemusí to být nutně první, ale jenom tu, kterou si opravdu pamatujete, jakoby ne- nejstarší. MM: no, já si, já si pamatuji právě s tou mou babičkou, pamatuji si přesně cestu kudy sme chodívaly, to kino, ale jaký to byl film, to už opravdu nevim. JV: a to ste ještě bydlela na Tučkové nebo [už ste se přestěhovala] MM: [ne ne, to sme] to sme bydleli na té Tumové už. JV: na té Tumové. MM: ale vím, že to byl film, nějaký americký film, se šilej templovou ((Shirley Temple)) JV: hm MM: to si pamatuju. JV: to vám mohlo být kolik let? MM: tak co já vím, do první třídy? JV: tak šest sedum? MM: no, tak nějak.
Miloslava_(1925).txt
JV: měla ste nějaké oblíbené herce v té době? MM: no, vzpomínám si na tu širlejku ((Shirley Temple)) JV. hm MM: na tu si vzpomínám, na ty filmy jak se jmenovaly, to bylo všechno skoro na stejné kopyto, ale ty filmy se mně s ní velice líbily, protože ona bylo opravdu velice jako dítě, jako herečka byla velice půvabná, uměla tančit, uměla zpívat a potom co si pamatuju, že tehdy už, asi na dvou těch filmech, byl záběr, pár těch záběrů barevných. JV: a to teda bysme mohli říci, že to byly roky, nebo rok em raná třicátá léta? MM: no, no tak, no, ano. mně bylo v pětatřicátým deset let a to bylo možná i předtím. JV: takže ještě ta obecná škola. MM: ano
Miloslava_(1925).txt
JV: pamatujete si třeba za války, předpokládám, respektive ke konci války, že by už nějaký film byl kolorovaný? barevný? MM: no dyť já vám říkám, já sem viděla filmy se šírly templovou ((Shirley Temple)), kde konec toho filmu byl barevný, ale vopravdu, tak jak vy to říkáte, já nevim jestli to existovalo už tehdy, ale to vypadalo skutečně jak ty kolorovaný fotografie.
Miloslava_(1925).txt
JV: hm a viděla ste teda současně s tou šírly templovou ((Shirley Temple)), to bylo teda ještě před okupací, MM: ano, ano JV: to znamená v těch [třicátých letech. na konci třicátých let.] MM: [ano, ano, ano, ano] JV: hm MM: no to byl dojem tehdy, to sme byli úplně unešení.
Miloslava_(1925).txt
MM: samý český filmy. JV: nelákalo vás třeba jít na americký film. MM: no ty s tou širlejkou ((Shirley Temple)) byly, to byly americký filmy, ale jinak si nevzpomínám, že by s tou babičkou že bysme něco takovýho
Ctirad_(1931).txt
JV: a zeptala bych se na první otázku, jestli si vzpomínáte na svou první návštěvu kina. CN: která byla první, to nevím. ale jakej byl můj první pocit nebo úchvat filmem, to byla širly templ ((Shirley Temple)) samozřejmě, byť nevim, jak se ten film menoval, ale eště si některý scénky dovedu představit, to asi sem vplul do takové všeobecné sentimentální reakce, dojem- dojemná fabule toho filmu ňáká, JV: hm CN: kde ta holčička měla takovou skleněnou kouli, kterou když pohnula, tak padal sníh, ale vono to vybavovalo ňáký, ňáký její smutný nostalgický vzpomínky na něco, na domov nebo na něco, co prostě už postrádá, JV: hm CN: takže tohle to byla, bylo to takový, takový opravdu, taková jemná emotivní jaksi stimulace k tomu, zamejšlet se nad nad ňákým sirotkem, nebo nad takovou ňákou existencionální situací dítěte bez bez opory, JV: hm CN: bez budoucnosti nebo tak. to si nejsem, dokonce vim, kde sem to viděl. to bylo v kině dnes neexistujícím teda. JV: a ve kterém víte? CN: vím. to se menovalo kino Central, a bylo to na náměstí Svobody. JV: hm dobře. a to [bylo] CN: [a to byla] jedna,
Ctirad_(1931).txt
JV: dobře. a myslíte, že tyhlety filmy vás nějak ovlivnily? nebo měly na vás nějaký... CN: no em jistě jo. i to, že si je pamatuju jaksi je to, vyvolává to ve mně nějaký estetický resonance, že, a a právě zase ta první věc, o níž sem tady mluvil, s tou holčičkou širly templ ((Shirley Temple)), to jaksi zase vyvolávalo zase takovej, dispozici k solidárnímu cítění vůči někomu kdo, kdo trpí. samozřejmě že to bylo velice velice teda tak efektně uděláno, aby to právě to dojetí vyvolávalo u diváka, ale jo, já myslím, že to byla jistá etýda ((etuda)) takovýho empatickýho em pohledu na, na svět.
Ctirad_(1931).txt
King Kong myslím, to to byl ňákej takovej film vo orangutanovi, JV: hm CN: em tam sem, tam sem byl, ale myslím jako nevědomé dítě, takže, i když teda to muselo bejt hrozně zajímavý, tak vím jenom, že rodiče si o tom povídali, nebo že v příbuzenstvu se vo tomhle filmu právě mluvilo jako americkým filmu, nebo o zahraničním ňákým víc, kromě těch grotesek, a té širly templ ((Shirley Temple)), což byla hraná věc, nevim.
Zdenek_(1927).txt
JV: a stávalo se třeba, že ste nějakého herce měl rád, nebo ste ho obdivoval, a chodil ste.... ZP: jé, já vám řeknu, koho sem měl rád. širly templ ((Shirley Temple)). to byl můj ideál. vona byla tak asi stará jak já, jo, tak sem ju obdivoval, protože to sme před válkou, to sem tam ani nenapsal, to sem chodili na všechny filmy, kde hrála širly templová ((Shirley Temple)). JV: dobře, a čim vás zaujala, kromě toho, že... ZP: výborná, vona byla vynikající herečka teda. jednak byla pěkná, jo, se nám líbila jako děcko, jo, jako em stářnice, byla pěkná, eh dycky sme si mysleli, že se s ňou setkáme...
Jarmila_(1931).txt
JV: eště byly ta š- šerly templ ((Shirley Temple)) PS: šerly ((Shirley Temple)) JV: že jo, to bylo takový, tak to to si pamatuju, že se prodávaly aji takový všelijaký přívěsky s ňou, že sem něco takovýho taky měla PS: aha JV: takový p- prstýnky z kočičího zlata s jejím vobrázkem a nebo něco takovýho bylo, jo, tak to bylo často, ano PS: aha JV: ano to jo PS: takže se takovýhle jako [dětský] JV: [no] PS: prstýnky se prodávaly JV: no no to jo
Margarete_(1923).txt
MK: na náměstí Svobody potom kino Moderna ee na Dominikáským náměstí a Moderna tam vobyčejně hrávali širli temple temply ((Shirley Temple)) LG: mhm MK: a ty anglicky filmy
Margarete_(1923).txt
LG: jo, a to ste chodila pořád s těma kamarádkama MK: to sem chodila do kina dycky tedy na tu širli templ ((Shirley Temple))
Libuse_2_(1928).txt
když bych šla, to sme tak hodně do těch Husovic ((kina Jas a Sibiř)). to říkám, jako děcko, na tu šir- taky ju měla ráda, dycky, hraje širlej templ ((Shirley Temple)), pudem se podívat. tak to vím, to sme chodívaly, ale většinou do těch Husovic ((kina Jas a Sibiř)),
Libuse_2_(1928).txt
LZ: na té asi si myslím, jé, s maminkou, jé, s maminkou ještě sme chodily na širlej templ ((Shirley Temple)), SM: chodily ste? LZ: no, dyť no jistě. to s maminkou, to sem měla strašně ráda. SM: hm LZ: a dneska je to ta bejvalá velvyslankyně, že SM: hm LZ: tak to jo, to sme, to sem viděla několik těch filmů s tou širlej templ ((Shirley Temple)). to jako děv- děcko teda. no a potom na to, to byla ta Sněhurka a se- sedum trpaslíků ((Sněhurka a sedm trpaslíků)), jo, to sme mluvily. potom ňáký ty pohádky, a tak, no SM: a to sou teda vaše úplně nejstarší vzpomínky? LZ: to sou tak ty, nejstarší vzpomínky, to je ta širlej templ ((Shirley Temple)), no.
Libuse_2_(1928).txt
SM: jo, dobře. a jako dítě do těch deseti let ste chodila asi jak často do kina? LZ: no tak to nebylo tak moc často. sice to nebylo drahý tak jak je to dneska, no, naši neměli těch peněz zas tolik abysme, říkám to, akorát to víc, to si pamatuju, ta širlej templ ((Shirley Temple)) a potom teda už
Libuse_2_(1928).txt
taky myslím na tu, měla sem strašně ráda, byla taková kudrnatá, ta širlej templ ((Shirley Temple)) a to, tak sme někdy aj myslím s ní sem byla,
Ludmila_(1926).txt
LT: no tak to si teda nevzpomínám (.) ale jako docela malá sme chodili na širlej ((Shirley Temple)) (.) to ještě byly ee namluvený filmy (.) ale že by to byl úplně první, to nevím.
 
Film — Hrají
Miláček, 1934
Malý plukovník, 1935
Chudá, bohatá holčička, 1936
Heidi, děvčátko z hor, 1937
Jeho malá přítelkyně, 1935
Na slunné farmě, 1938
1935
Zářící oči, 1934
Kapitán January, 1936
Nejmenší povstalec, 1935
1934
Naše malé děvčátko; Naše malá holčička; Unser kleines Mädl, 1935
Rekrut Willie Winkie, 1937
Pod dusotem kopyt, 1933
Život začíná zítra, 1934
 
nahoru
 
 
 
 
 
© 2011 Ústav filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě, Masarykova Univerzita, Brno