Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title
To byl český muzikant
 
Original Title
To byl český muzikant
 
Country
protektorát Čechy a Morava
 
Language
česky
 
Number
To byl český muzikant, O. Korbelář, Vojta, Nollová, Paul, Pištěk.
To byl český muzikant, Das war ein böhmische Musikant
Český film; Bild aus dem Leben
Premiéra českého filmu: O. Korbelář, Vojta, Pištěk, Dohnal, Ebertová, Kabátová.; O. Korbelář, J. Vojta, Z. Kabátová.; Otomar Korbelář ve velkofilmu; Kmoch - O. Korbelář.; 143447 90672; Fr. Kmoch in dessen Zauberhänden das sich. Lieb seine schönsten Blütern trieb.
To byl český muzikant, Korbelář, Vojta, Pištěk, Kabátová.
 
Year
1940
 
Quotes
Vera_(1923).txt
To byl český muzikant, na tom sme byli několikrát, to kdo to hrál, známý herec
Vera_(1923).txt
SM: a to ste vlastně říkala že na toho e To byl český muzikant, že na to na tom ste byli víckrát, VB: no, to sme viděli víckrát, ano, SM: a pamatujete si co se vám na tom tak líbilo, že ste e [že ste šli znova?] VB: [no to bylo takový ryze] český. SM: mhm VB: takový po té válce bylo všecko takový, jiný. SM: mhm VB: všecko vám bylo takový bližší, že ste už slyšela víc těch Čechů, SM: mhm VB: než těch sl- Němců.
Jarmila_(1926).txt
JV: a vzpomněla byste si, jestli třeba tyhle filmy už ste viděla v Brně, nebo ještě ee v Líšni. JC: to To byl český muzikant, no já nevim kdy ten film byl. nebyl už po válce? ne to ještě byl Kolberář ((Otomar Korbelář)) mladej, že? tak v té Líšni ještě to bylo.
Jarmila_(1926).txt
JC: to tak, to To byl český muzikant, to byly, to byly pěkný písničky, to bylo hezký, no.
Emilie_(1922).txt
To byl český muzikant, ano s s Korbelářem ((Otomar Korbelář)), ten hrál Kmocha ((František Kmoch)), viděla.
Jarmila_2_(1926).txt
JV: a ňáký třeba ten film má pro vás zvláštní, nebo specifický ňáký ee ňáký [význam, znamenal pro vás něco víc.] JG: [hm tak já sem dost ee tak] to věřím tady třeba ten em To byl český muzikant, jo, JV: hm JG: mně se takový líbí, nebo o- že je to ten Kmoch ((František Kmoch)), JV: hm JG: a tak, jo,
Jarmila_(1925).txt
To byl český muzikant tam (.) to je Kmoch ((František kmoch)) (..)
Irena_(1922).txt
To byl český muzikant, byl s Hašlerem ((Karel Hašler)).
Milan_(1932).txt
To byl český muzikant, na to se chodilo, Otomar Korbelář, LR: hm ML: jo, na to si vzpomínám,
Libuse_(1924).txt
To byl český muzikant, to bylo o Kmochovi ((František Kmoch)).
Svatava_(1924).txt
To byl český muzikant, to byl kmoch ((František Kmoch)) á hrál ho e hrál ho e š- e Zdeněk Štěpánek? ne-e. ne ne ne ne ne. LS: teď si nejsem jistý teda. [kdo byl český muzikant]. SM: [no prostě byl to už n- starší] člověk, že. bělovlasej aj potom. no tak nevim. buďto Zdeněk Štěpánek (nebo někdo jinej), ale toho sem a myslím že aj s mým tatínkem zase, protože ten takovýdle filmy byl velice zaměřenej.
Miloslava_(1925).txt
To byl český muzikant, tam hrál Korbelář ((Otomar Korbelář)) myslím. to bylo, to se mně taky velice líbilo, to byl, to byl, no to bylo za protektorátu [no tak to bylo takovejch]
Ctirad_(1931).txt
yly to asi filmy takový jako s Vlastou Burianem ((Vlasta Burian)) třeba, to sme em se snažili jít, pak tam byly takový ty sentimentální český klasický filmy, Pantáta Bezoušek třeba, nebo To byl český muzikant, JV: hm CN: em to všechno na nás působilo trošku takovým, utvrzení té české identity
Ctirad_(1931).txt
To byl český muzikant, to jo, to sem teda už prožíval velmi sentimentálně. JV: hm CN: teda Kmoch ((František Kmoch)), kterej byl tam hlavní postavou, a Ta naše písnička česká, že, a to všecko, to přesně v téhleté době, v roce čtyřicet teda, rok po okupaci, to to vyvolávalo silnou rezonanci.
Jiri_(1924).txt
JN: (..) To byl český muzikant, to byl takovej náš jako, ukázal, že taky něco dovedem. viděl ste ho? neviděl. LS: em to byl český film, já [myslím, že sem ho viděl] JN: [to byl vo vo Kmochovi ((František Kmoch)) takovej] LS: to byl takový film, ten hrál na tu národní strunu trochu, že jo. JN: no právě, bylo to vo Kmochovi ((František Kmoch)) a jak jezdil a po těch, po těch městech a propagoval teda českou muziku dechovou, to bylo (..)
Zdenek_(1927).txt
JV: ehm. dobře. em takže tady si nevzpomínáte na nějaký z- zajímavý postřeh nebo z těch filmů, které ste četl, em nějaký, co by vás zaujal, nebo ovlivnil nějak více? ZP: tak To byl český muzikant, to si na to vzpomínám. JV: a ten vás nějak ovlivnil, nebo...? ZP: em em nemůžu říct, tam hrál hlavní roli tam hrál Otakar ((Otomar Korbelář)
Zdenek_(1927).txt
To byl český muzikant, kdy to bylo? čtyrycet. em to byly filmy, na který sme chodili a který sme oceňovali hlavně proto, že em to jaksi povzbuzovalo národní vědomí. JV: ehm. ZP: že to byl takovej teda to je vo Kmochovi ((František Kmoch)) myslim, že, ten českej mu- ((To byl český muzikant)) JV: ano... ZP: že? JV: ano, ano. ZP: to je vo Kmochovi ((František Kmoch)), čili tam ukazoval, jak je to to národní sebevědomí zvyšoval, čili to byly filmy, který povzbuzovaly em em národní uvědomění.
Jarmila_(1931).txt
PS: To byl český muzikant bylo JV: no to bylo krásný jo jo jo ano jo jo jo jo ee Pepička a Márinka votomar kor- korbelář ((Otomar Korbelář)) hrál a Pepičku a Márinku už nevím kdo hrál ((Zita Kabátová, Fanča Foltová, snímek To byl český muziknat)), ale ee pamatuju si to jejich oblečení, protože matka s- s tetou šly v jejich oblečení mě- sehnaly ty sehnaly ty ty kostýmy a šly na maškarní za ně, PS: mhm JV: to si pamatuju, že se mama do toho strojila, to byl hezkej film PS: aha JV: mhm tak tenkrát, jo, tenkrát se nám líbil (no to že) mělo to vlastenecký náboj, že a v té době to lidi žrali hodně tak,
Frantisek_1932.txt
LG: To byl český muzikant. FR: to byl Otomar Korbelář a e LG: [mhm] FR: [hraje] tohoto e LG: Kmocha ((František Kmoch)) FR: Kmocha. LG: (.) jo, takže to ste viděl? FR: to ano.
Josef_(1929).rtf.txt
To byl český muzikant taky to vo Kmochovi ((František Kmoch)) to sme taky viděl
Libuse_2_(1928).txt
To byl český muzikant, to je ten František Kmoch,
Libuse_(1922).txt
tak to bylo teda, jediný, ee těch českých filmů tam teda jako moc nebylo, tam sem zažila ee To byl českej muzikant ((To byl český muzikant)) když aplaudovalo kino a ee objevila se tam cedule, že okamžitě přestat nebo že se musí vyklidit teda sál, protože... LG: to sem eště neslyšela nikdy, LV: no no no ano ano, protože on dával český teda písničky LG: mhm LV: no no, a i dokonce vím, že sem tam byla se sestřenkou, a ano. a s takovým ee vůbec nevím (jestli se tak) menuje ale s e s ml- e mládenec, von byl starší než já, byl to Židáček, takže to muselo být než byly odsuny Němců teda, ee takovej dvaačtyřicátej rok, tak nějak, a mám dojem, že když sem to viděla, ale (já to teď jak) ve kterým kině? bylo to v tom excelzióru ((Excelsior)) anebo ne, (no) to mám dojem, že v tom, a to vím teda že tam byla tabule teda a že tam bylo teda aby okamžitě lidi přestali aplaudovat, no, tak to si teda vzpomínám no. [no]
Libuse_(1922).txt
LG: a pamatujete si, že by po nějakém filmu byl ňáký hlasitý tleskot nebo ee LV: jedině tleskot si pamatuju To byl českej muzikant ((To byl český muzikant)) [] LG: [((smích))] LV: že (by si) ale to si teda velmi pamatuju teda, velmi dobře tady toto.
Ludmila_(1920).txt
To byl český muzikant kolberář ((Otomar Korbelář)) a Zita Kabátova,
Ludmila_(1926).txt
To byl český muzikant, to byl to byl ee velice oblíbený film
Augustin_(1924).txt
To byl český muzikant, to sem taky viděl, to byl, to hrál ten, nevim takovej starší pán, nevim jak se menuje. to byl jako vo tým LČ: Korbelář ((Otomar Korbelář)). AU: Korbelář ((Otomar Korbelář)). to dycky otoman Korbelář. ((Otomar Korbelář)) von už nežije ale.
Ludmila_(1922).txt
LH: no To byl český muzikant je velice citově založený, JV: hm LH: a moc se mně to líbilo, no, to vím, to znám. JV: dobře. LH: ano. JV: a třeba em LH: on byl pak [učitel.] JV: [ňák] to na vás zapůsobilo třeba vlastenecky nějak, nebo ten To byl český muzikant LH: no i já mám radost když někdo Čech něco dokáže.
 
Producer
Elektafilm
 
Directed by
Vladimír Slavínský
 
Cast
Otomar Korbelář
Jaroslav Vojta
 
CFN
www.kinobox.cz/cfn/film/21097-to-byl-cesky-muzikant
 
Note
Informace zkontrolovány v on-line verzi katalogu Český hraný film
 
Resources
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno