Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title
Ivan Hrozný
 
Original Title
Mistrovské dílo italského umění filmového, líčící hrůzovládu v Rusku v 16. století.
 
Number
Ivan Hrozný, drama
Mistrovské dílo italského umění filmového, líčící hrůzovládu v Rusku v 16. století.; Ruské drama o 6 dílech.
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno