Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
populární film o pohlavních nemocech
Lidové noviny, 399, Th 11.08.1921
Pohlavní nemoce, jejich podstata a nebezpečí
Lidové noviny, 401, Fr 12.08.1921
 
Number Description (CZ)
Nový film o pohlavních nemocech. Film ukazuje v dokonalých a neobyčejně důmyslně sestavených obrazech vznik, postup i ničivé následky pohlavních nemocí, různé methody vyšetřování, statistické údaje rozšíření těchto nemocí atd. Promítané obrazy budou doprovázeny odborným výkladem, jehož účelem jest upozorniti obecenstvo na vše, co nutno věděti o pohlavních nemocech, a zároveň ukázati, jak třeba jednotlivci i nejširším vrstvám se chovati, aby jednak samy se chránily a jednak pomáhaly lékařům v boji proti tomuto nebezpečí.

Lidové noviny, 399, Th 11.08.1921  
Genre
vědecký a výchovný film
Lidové noviny, 399, Th 11.08.1921
 
Programme — Programme (numbers)
Th 11.08.1921; Fr 12.08.1921; Su 14.08.1921; We 17.08.1921; Fr 12.08.1921; Sa 13.08.1921 (uváděno Fr 12.08.1921; Tu 16.08.1921–Fr 19.08.1921), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas (25%)
Lidové noviny, 399, Th 11.08.1921
We 17.08.1921; Th 18.08.1921 (uváděno We 17.08.1921–Th 18.08.1921), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas
Moravské noviny, 187, We 17.08.1921
 
Film
Pohlavní nemoci a jejich následky, 1919; 1920
Lidové noviny, 399, Th 11.08.1921
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno