Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Program publishing date
Tu 23.08.1921
Lidové noviny, 419, Tu 23.08.1921
Tu 23.08.1921
Moravské noviny, 192, Tu 23.08.1921
We 24.08.1921
Moravské noviny, 193, We 24.08.1921
Th 25.08.1921
Moravské noviny, 194, Th 25.08.1921
 
Screening days (from)
Tu 23.08.1921
Lidové noviny, 419, Tu 23.08.1921
 
Screening days (to)
Th 25.08.1921
Lidové noviny, 419, Tu 23.08.1921
 
Cinema
Apollo; O. P. Aktualitätenkino
Lidové noviny, 419, Tu 23.08.1921
 
Programme (numbers)
Tajemná vila, detektivní drama; drama
Drama o 4 jednáních, v hlavní úloze Ive Deebs, Egide Nissenová a Arnošt Rückert.; Detektivní drama. V hlavní úloze Ire Deebs a Egide Nissenová.
Lidové noviny, 419, Tu 23.08.1921
Setkání presidenta T. G. Masaryka s presidentem Hainischem v Hallstadtu
Lidové noviny, 419, Tu 23.08.1921
 
Image Material

Lidové noviny, 419, Tu 23.08.1921

Lidové noviny, 419, Tu 23.08.1921

Moravské noviny, 192, Tu 23.08.1921

Moravské noviny, 193, We 24.08.1921
 
Notes
Moravské noviny uvádějí v programu pouze Tajemnou vilu.

Moravské noviny, 192, Tu 23.08.1921
24. a 25. 8. uveřejněn v Moravských novinách inzerát stejného znění.
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno