Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Code name
Other segments of the programme
 
Quotes — Quote category
Dagmar_(1929).txt
takže tam byla možnost všeho, hlavně ty grotesky všelijaký kreslený, to si nemůžu vůbec [pamatovat], že?
Dagmar_(1929).txt
běžely reklamy před rek- po reklamách byla malá groteska [většinou] LR: [mhm] DB: pak teprve hlavní film.
Dagmar_(1929).txt
LR: a když ste říkala, že tam byly ty reklamy, [ta groteska...] DB: [za čtyři koruny] no to bylo drahý [čtyři] koruny LR: [no] DB: to byl drahej [lístek] LR: [mhm] DB: no, reklamy tam byly, [ano] LR: [no] právě tam byly e ten program se sestával právě jako z několika [reklamy], hlavní film DB: [části] LR: tak jestli jestli ste šla i na ty [reklamy, jestli vás to bavilo?] DB [jistě], my sme byli vod [začátku] LR: [] DB: jistě. ano. opalovací krém a... slunéčko sl- sluníčko a pegy, to byl ten krém, budeš brzy hnědý, [] LR: [((smích))] DB: <reklamy>, no to tam bylo, a to dávali asi sklíčka nebo ňáký co- cosi, protože to bylo [barevný] LR: [mhm] DB: tak křiklavě barevný tak prostě uplně děsně, a to bylo hezký. a pár reklam bylo a pak byl ten... někdy byla groteska, někdy nebyla, maličká tak, já nevim, osm minut deset minut nebo co.
Ludmila_(1923).txt
takže, jak probíhalo, normálně. dívala ste se na to, neměli sme rádi moc aby před tím byly ty zprávy, jak voni to jako vysílali,
Ludmila_(1923).txt
PV: (.) ee já bych se ještě zeptala, když ste byla v kině, byla tam ňáká přestávka? LH: ano, byla. byla. PV: a co se dělo o přestávce? LH: no tak nic, seděla ste na místě, no protože ste neměla kam jít, nanejvýš že člověk musel někam jít. PV: jo. LH: ale většinou ste jako seděla. PV: hm a byl tam ňákej program, nebo... LH: ale ono těch přestávek pravděpodobně nebylo moc. on byl jako předtím ňákej ten ee ty zprávy nebo něco? a oni tomu říkali, jak se tomu tehdá říkalo, já nevim. no a pak ste si sedla a seděla ste celý film, abyste jak si šla něco koupit, tak to si ani nepamatuju. řikám, tam nebývalo žádné občerstvení spíš.
Ludmila_(1923).txt
ale v Řečkovicích si nepamatuju, že by byly ňáký přestávky. a v Králově Poli taky ne. ne- nepamatuju si. protože když už ti lidé seděli, a teď by se rozběhli, ne. nepamatuju si, že by byly přestávky.
Ludmila_(1923).txt
takže, ale v Králově Poli si nepamatuju, že by sme někdy prostě nebo jinde, to ste si koupila předtím, když ste chtěla něco pojíst, nebo tohle, ale ani myslím na po- na a ee em nevim. nevim. to si nepamatuju. opravdu si nepamatuju, že by tam byly nějaké velké přestávky.
Helena_(1927).txt
prostě nějaký nápoje, a bylo to obyčejně na na začátku nebo na konci, anebo u některých filmů, já už ale nevím, jak je to možný, ale byla i přestávka, jesi to byly dvoj- dvojfilmy LR: [mhm] HH: [tak] tam lidi se nahrnuli a dávali si, anebo tyčinky nějaký slané nebo [tak, víte.]
Helena_(1927).txt
z čeho se skládal [program?] LR: [no], jesi jenom z filmů, nebo ještě [něco jiného bylo...] HH: [ne, byly] tam napřed e ee reklamy myslim, a potom nějaká groteska [bývala], LR: [mhm] HH: vždycky před filmem. a pak začal teprve film.
Helena_(1927).txt
LR: tak můžeme se teda ještě vrátit ee vy ste říkala, že tam byla ta reklama, pak ta groteska, HH: [groteska] LR: [tak jestli vás] to zajímalo, tyhle části? HH: [ale jo] LR: [kromě toho] filmu. HH: protože hlavně ty grotesky, že, tech reklam nebylo tolik jako dneska,
Helena_(1927).txt
a tady, tady teda, dycky nějaká ta groteska, miki mauz ((Mickey Mouse)) to já nevim, co to tam <bylo,> to sme se chvilku zasmáli a pak přišel film, půldruhé hodiny asi, no a šlo se domů zase.
Helena_(1927).txt
a tady, tady teda, dycky nějaká ta groteska, miki mauz ((Mickey Mouse)) to já nevim, co to tam <bylo,> to sme se chvilku zasmáli a pak přišel film, půldruhé hodiny asi, no a šlo se domů zase.
Edita_(1926).txt
program se skládal (..) ((jiný ženský hlas poznamenává: týdeník byl)) EB: týd- jó, že byl týdeník a (.) mm za Německa byla vochnšau ((Wochenschau)), že, a ňáké ty kratší filmy byly taky.
Edita_(1926).txt
KH: no a před před tím týdeník vlastně ještě jakoby před protektorátem, jakoby jesi pamatujete jesi ten program složený i z něčeho jinýho, než z toho [celovečerního filmu?] EB: [a ne], my sme vždyc- jesi z něčeho byl složenej, ale my sme čekali na film. KH: hm. EB: to si ani člověk jako byl mal- no mladej, že, a to ho nezajímalo ani.
Edita_(1926).txt
LG: mhm. a z čeho se skládal program té projekce? myslim teda jestli obsahoval nějaké živá vystoupení, týdeníky, krátké filmy, přestávka jestli tam byla? EB: no týdeník byl určitě (.) [nějakej]. LG: [jo a tak pamatujete] si si na to na ty týdeníky? EB: ne, děvčátko, ne.
Vera_(1923).txt
no v začátku byly ty zprávy tak jak teď myslím, já nevím, já sem nebyla v kině jak SM: mhm VB: <na těch Vratných Lahvích ((Vratné lahve))> a to to byl film, že to to byl týdeník předtím. a to bývalo taky vždycky co ve světě se děje, něco, ale ne tak z dlouze jak třeba teď, SM: mhm VB: tak ob- obšírně tak (.) jak třeba v televizi taky, jiné zprávy jsou na jedničce ((ČT 1)), jiné zprávy jsou na Nově, že, SM: mhm tak to bylo tak že nejdřív byl ten týdeník VB: mhm ano, a potom běžel teprve film. SM: mhm a to už byl ten hlavní film, [že jo.] VB: [ano] hlavní film. SM: a e byla tam někdy přestávka? mezi mezi tím nebo? VB: v těch e lepších kinech ano, ale já už si nepamatuju tam na Starém Brně myslím ne. SM: m-m, a pamatujete si třeba že by tam e e eště byly ňáké reklamy nebo VB: tenkrát tam neprobíhaly žádný reklamy.
Vilemina_(1919).txt
LR: mhm (.) a byla přestávka? VB: no ně- LR: jo VB: někdy jo. já si pamatuju, že v jednom a byl to ňákej slovenskej film, ten šel bez přestávky, LR: mhm VB: celý ty dvě hodiny byl film vopravdu, bylo to z Tater, to si pamatuju, že to byly hodně hory, a to nebylo vůbec přerušený, ale jinak byla jedna přestávka.
Vilemina_(1919).txt
LR: mhm a pamatujete si, že by tam třeba eště kromě toho filmu byla třeba reklama, nebo já nevím, [ňáký týdeník, krátký film] VB: [no rek- reklama tam byla] malinko, LR: malinko, VB: malinko reklamo bylo, LR: mhm VB: to teďka je e zvlášť v televizi, to je přerušovaný a to potom e e začnou zase a e to není dobrý.
Vilemina_(1919).txt
VB: to bylo jenom ze začátku. reklama. třeba Baťa tam měl reklamu nebo Škoda e ty e auta, jo, ale tak e dlouho ne. LR: mhm dobře. a zajímaly vás tyhle č- doprovodné části, třeba ta reklama, bavilo vás to nebo... VB: ne, no tak, já sem věděla, že to hnedka přestane a LR: mhm VB: tak s- hm my sme to brali úplně jako tak e dost lhostejně, LR: mhm VB: nás se to netýkalo, jo ani Baťa to, LR: mhm VB: protože i když to byly dobrý boty, takže (.) ale moc ráda vzpomínám na to všecko,
Jarmila_(1926).txt
JV: ee vzpomenula byste si, z čeho se skládal program projekce? jestli em tam byla přestávka například mezi filmem a ňákým předfilmem? JC: no bývaly ty týdeníky. JV: týdeníky. JC: a můj manžel, ten miloval týdeník, ten když sme měli přijít pozdě, tak hrozně toho litoval, protože ten týdeník to, a pak ještě bývaly, nebo kratičký filmy, a to [všecko se pak] JV: [a reklama?] JC: no reklama byla pak, byla už nějaká, ale to jako děcko, to nevim. JV: a přestávka teda byla třeba? JC: přestávka já myslím že né. ani né. to nevim, to teda bych vám, to neřekla, ale...
Vera_(1913).txt
LR: mhm a pamatujete si, z čeho se skládal obvykle program té projekce? VP: no tak nejdřív byly nějaký zprávy, LR: mhm VP: nejdřív byly nějaký zprávy, z toho týdne LR: mhm VP: jo a pak bylo něco teda z venkov- z venku ee jako (...) ee z cizí země třeba něco, jo. LR: mhm VP: no (nevim) co eště
Eva_(1928).txt
ES: tak zaprvý, dycky byl týdeník. ten týdeník byl velice zajímavý, protože se člověk dověděl něco. LS: hm. ES: a (...) po týdeníku byla pauza chvilečku, ale většinou nebyly přestávky. LS: nebyly přestávky? ES: většinou filmy šly v jednom tahu.
Eva_(1928).txt
LS: ((smích)) co třeba reklamy? diapozitivy nebo krátké reklamní snímky? to se tam objevovalo? ES: objevovalo, ano. LS: objevovalo? ES: objevovalo. LS: a bavilo vás sledovat třeba tady tyhle doprovodné k tomu hlavnímu programu? ES: ne. je- kromě týdeníků mě to nezajímalo. LS: nezajímalo? ES: ne.
Miroslav_(1931).txt
AV: ((smích)) z čeho se skládal obvykle program projekce? třeba jestli se něco dělo o přestávce, jestli tam pouštěli krátké filmy, týdeníky... MH: nó, bývaly. byl týdeník a vobyčejně dávali ještě nějakej krátký film. Av: hm, hm. MH: buďto dokumentární, nebo nějakej takovej doplněk a pak teprv začal hlavní film. AV: a promítány byly ukázky na filmy, které teprv příjdou do kin? MH: ano. AV: byly. hm. á, [hm]. MH: [no] to byla, u nás to nebylo zvykem, a to byla právě délka bomba, to byl, mám dojem v kině skala ((Scala)), tam u Tomáška ((kostel sv. Tomáše)), že najednou začali dávat ukázky z příštího filmu, AV: hm. MH: tak to byla bomba. ((smích)) AV: ano. ((smích)) MH: a to si vzpomínám, to byl americký film, tato eee, Lidská komedie vod sarojana ((William Saroyan)). AV: hm, hm. AV: takže jste neodcházel, bavilo vás sledovat právě [tady tyhle drobné]... MH: [ano, ano]... MH: no jedině, že že někdy, když byla přestávka, tak že člověk si odskočil na ten záchod (nebo tak nějak), jinak ne.
Marie_(1921).txt
LČ: a z čeho se skládal program toho představení, co se třeba dělalo o přestávce. MD: tak, tak napřed byl, napřed byla nějaká ta, ty reklamy takový že, nějaký ty a pak bylo kino, no a pak po přestávce mám dojem že, že tam aj nabízeli nějaký, nějaký ty, něco tam nabízel. LČ: občerstvení MD: hm, něco tam nabízeli LČ: a ty reklamy, ty byly jako filmový, anebo to byly jen okýnka, diapozitivů. MD: né, to byly takový nějaký prostě, reklamy potom, až už bylo to pozdéš, v tom po třicátým roce nebo tak, po pětatřicátým? tak nějak, tak to už byly takový víc, víc jako, ze světa, jo. LČ: takže to byly týdeníky, ne? [týdeníky jako]. MD: [nó, to už byly] týdeníky, no. to už byly. předtím byly takový jenom jako, jestli večer už dávali zase jako jiný, to možná taky, že pro ty děcka, tak ty děcka to nezajímalo, že, takový, no.
Marie_(1928).txt
LH: ne, vůbec. ee z čeho se v té době skládal program projekce? vy už ste zmiňovala, že ste se bavili hlavně mm při těch týdenících, jak to tam vlastně vypadalo? vy ste přišla do kina, zhaslo se, co se co co nejprve promítali, jak to vypadalo to [promítání?] MB: [no býval] tam em jako krátký film nějaký nějaký takový k- jako kreslený spíš, pak byl týdeník a pak byl zase ještě k- jeden krátký film a pak teprv byl film... LH: ehm. MB: pak byla přestávka (..) LH: a po přestávce? MB: prosím? LH: po přestávce [následovalo...] MB: [mm byl] film, no. LH: ehm. á měla sté zájem o ty mm o ty doprovodné části programu, bavilo vás koukat třeba na ty [krátké filmy?] MB: [ano, ano.] LH: em které vás bavily a proč, nebo čím vás bavily? MB: no myslíte ty ty takový ty krátký filmy? LH: ehm, ehm. MB: nó, em to bylo takové, já nevim (..) prostě za- zábavný no ne- nebo em legrační aj. (...)
Peter_(1922).txt
PD: začínalo to reklamou, potom byl kulturní film, někdy žurnál, PSz: hm PD: a potom hlavní film. PSz: hm PD: a potom byla přestávka. PSz: hm PD: v tom filmu. (to člověk) zase šel ven, moh si koupit cukroví,
Peter_(1922).txt
PSz: a pamatujete si jestli ty reklamy obsahovaly i reklamy na filmy? ve smyslu foršpanu? to znamená těch krátkých [filmů, to ne?] PD: [ne, ne,] ty obsahovaly obchodní detaily, kde koupit to nebo ono. PSz: čili statické, to byly jenom s- [slajdy.] ((slide)) PD: [to byly] projek- projekce, PSz: hm PD: statické. PSz: hm PD: určitě jo. PSz: a nebo ještě možná gramofonové desky se pouštěly? nevybavujete si? PD: no jo k těm projekcím, PSz: k těm projekcím. PD: k těm projekcím.
Peter_(1922).txt
PSz: hm a vzpomínáte si na to že by tam ňákou roli hrály živé prvky? to znamená em komentátor ještě v těch dvacátých letech, živá hudba, nebo PD: ne PSz: i ňáké prology ve smyslu divadelních čísel před těmi PD: ne, ne. PSz: filmy nic takového. PD: ani v jednom divadle se nepamatuju na to.
Peter_(1922).txt
PSz: čili vy si z těch dvacátých let hudbu živou nepamatujete, vy ste PD: vůbec ne. PSz: ona byla v těch kinech, takže si, PD: [jo jo, ale nepamatuju se.] PSz: [to ste nevnímal natolik abyste si] to zapamatoval. PD: možná dvacátá léta, vy myslíte tak dvaadvacet třiadvacet. PSz: ne ne, to bylo i koncem dvacátých [let.] PD: [koncem.] PSz: hm PD: to si vůbec nepamatuju.
Emilie_(1922).txt
N1: a (ten) týdeník. a při tým týdeníku byla reklama ( ) a filmu. LR: mhm. EF: a tak, jo. jo, ano, ano, týdeník byl. ano, vždycky. a tom i vždycky inzerovali, ano.
Emilie_(1922).txt
LR: e z čeho se skládal obvykle program projekce? jak představení začínalo a co se dělo po přestávce? EF: tak ehm eh to bylo zezačátku mám dojem, že byly zprávy, ne, ne? nebo co bylo? (..) N1: s- s- snížilo se osvětlení a šly diapozitivy a reklama. EF: a tak. reklama šla napřed? N1: jo, pak se zhaslo uplně, šel týdeník... EF: eh týdeník se to menovalo, ano, ano, ano. N1: pak někdy [po tom] týdeníku krátká přestávka, EF: [týdeník]. N1: přišli další lidé a teď šel film. EF: mhm tak, tak. a mezi pak ten film měl přestávku taky. LR: mhm. N1: ale jenom [při začátcích], později už ne. EF:[chvílečka]. později už ne, ano. později už se film, to už pak šlo napořád, ale zezačátku to měl právě přestávku a tam se prodávaly ty cukrlata.
Jarmila_2_(1926).txt
JV: chtěl sem se zeptat, em když tenkrát vlastně ste byla na té projekci, vzpomněla byste si, z čeho se to představení skládalo, kdy začínalo, co se dělo o přestávce, em JG: ne, no to bývalo tak, že byl dycky eem žurnál, JV: aha JG: to byla jedna věc, JV: hm JG: někdy i před žurnálem byly ještě [reklamy, ale ty reklamy,] JV: [týdeník myslíte? týdeník?] JG: týdeník, no. JV: hm JG: předtím bývaly někdy reklamy, JV: hm JG: ale to reklamy byly takový, že oni měli takový ty barevný sklíčka se dávaly. JV: diapozitivy. JG: no, a em to em prostě tam ne- se nic nepohybovalo. JV: hm hm JG: to prostě jenom [za od no, no.] JV: [statický obraz.] JG: a někde, když byl týdeník, tak po týdeníku dávali. pak byla přestávka, JV: hm JG: pak se začal film a konec. JV: a byl třeba krátký film? předfilm ňáký ještě? před tím hlavním filmem? ne ne ne. JG: si nevzpomínám. JV: anebo ňáká třeba živá vystoupení, hudební doprovod, JG: ne, ne JV: nepamatujete. JG: ne, ne, ne, ne. JV: a třeba reklamní ukázky z jiných filmů? foršpan takzvaný. JG: tak to teda ne. JV: ne, nepamatujete si. JG: a já si myslím, že vopravdu [nebyly.] JV: [nezažila ste.] JG: ne. JV: hm JG: ne.
Jarmila_(1925).txt
LČ: ee dobře a potom z čeho se z čeho se vlastně skládal program. kromě toho hlavního filmu tam byly eště nějaké jiné? JH: nebyly nic, týdeník byl ten jak vítězijó ee nacisti na všech frontách Evropy, jo, to tam bylo to véčko takový a a už to šlo a furt se chlubili, kolik potopili ee lodí, kolik potopili ee letadel ods- tohleto všechno sme museli a to trvalo kolikrát tak dlouho a teprve začal film. LČ: a byla nějaká přestávka třeba? JH: hm myslím jo. LČ: [a co se dělalo]? JH: [no tak byla] přestávka myslim po tým, já nevím. LČ: ee a co se dělalo o té přestávce, nevíte? JH: no tak šli na (záchod) lidi [asi] LČ: [mhm] JH: ((smích)) nebo esi já nevím co dělali, [já už si to nepamatuju]
Borivoj_(1927).txt
předtím byl wochengšáu ((Wochenschau)) LH: ehm. BH: týdeník a pak byl vlastní film,
Borivoj_(1927).txt
LH: hm. a vzpomenete si, z čeho se obvykle skládal program ee projekce? BH: ano. (bylo) prostě t- byl týdeník, nebo teda za á protektorátu to byl ten německej wochenšau ((Wochenshau)), že. no a pak b- následoval hlavní film. LH: ehm. BH: ňáká ta reklama mezi tím mezi mezi tím mm týdeníkem, co se uváděl a hlavním filmem, ňáká ta reklama tam naběhla, ale a konec.
Marie_(1915).txt
a to eště byl němý film samozřejmě, vpravo tam byl pianista, který to doprovázel hudbou.
Marie_(1915).txt
LS: hm tak a teď bych se zeptal zase před tím rokem čtyřicet pět, em z čeho se obvykle skládal program té projekce. MH: tak později byly ty týdeníky. předtím.
Marie_(1915).txt
LS: ((smích)) a co třeba o přestávce, když byla přestávka, co se dělo o té přestávce. MH: tam nebyly přestávky. LS: ani za té války, když ste chodila, nebyly už přestávky? MH: já si myslím že ne. LS: hm MH: že to bylo na ráz. LS: hm MH: nemohu vám za to ručit, ale em LS: [jasně.] MH: [vím,] že byla přestávka mezi tím týdeníkem a filmem. LS: hm MH: ale že by byla přestávka mezi filmem, to ne. leda když se jim přetrhl film, to se stávalo. šlo stop, tak než to slepili, tak rozžali, ale, LS: hm MH: nemohu, nemohu si vzpomenout, to LS: a něco dalšího, třeba že by tam bylo ňáké živé vystoupení, hudba, v tom kině, MH: ne. ne, to nebylo. LS: hm a reklama? MH: jo, reklamy byly, ale myslím, že až pozděj. já mám dojem, že v prvních, u prvních filmů ani žádná reklama nebyla. za to vám nemohu ručit, to já, já už si to nepamatuju.
Miroslav_(1923).txt
MJ: a dycky byly před před kinem byly týdeníky,
Miroslav_(1923).txt
MJ: ale u ť- u těch němých filmů prej, ale to sem nezažil, u těch lepších kin, když ee tam hráli, tak tam byl klavírista, kterej improvizoval podle toho, co se v kině ee dělalo, že jo, JV: mhm MJ: když tam byl ňákej to, tak on začal ((rytmické klepání o desku stolu)) em jako silněji ňákej boj a když bylo ňáký trochu zamilovaný, tak ee změnil do tóniny a hrál takový, no prostě ee jaro a tak, no. a to sem zažil myslím jednou, už nevím, ale mně by to nic neříkalo, no, ale vím, že se, že to říkali, že tam je, to bylo i na těch plakátech, že jo, že je tam klavírní doprovod. ((smích)) JV: mhm MJ: to patřilo jako em aby ta cena se zaplatila, no.
Miroslav_(1923).txt
JV: dobře. ee teďka bych se z- se zeptala, z čeho se skládal obvykle program projekce. ee jestli, byl tam dlouhý film, říkal ste, že byly aktuality ee MJ: no napřed byl týdeník a pak byl film. JV: mhm a byly třeba ňáké reklamy? MJ: byly. JV: aha a ty byly kdy? ee MJ: no pur- ee na začá[tku]. JV: [na z]ačátku. á to byly reklamy jako na co? na další film to byly reklamy, nebo to byly reklamy MJ: ukázky byly pozděj, napřed nebyly, ale to byly reklamy, že se tam pustil obrázek. JV: mhm. á MJ: to bylo statický, že jó. JV: mhm MJ: jako teď. JV: a to byla reklama třeba na film, který se uvede příště? nebo to byla rekl[ama] MJ: [to by]lo taky. ano. pokuď věděli, tak to (ono). no to byla reklamy na zubní pastu a boty a Baťa, JV: mhm MJ: já nevim, to bylo plno, a potom, navštivte naše kino, příště uvedeme, tak to bylo dycky co tam uvedou, JV: mhm MJ: a v těch venkovských, v Tišnově třeba jenom napsaný na kus průhlednýho na celofán a tak to tam pustili d- když neměli em ten a někde to bylo žé film, já nevim Maryša a ó drama z vesnického prostředí uvedeme v kině od pátýho do vos[mýho] JV: [mhm] MJ: nebo já nevim. JV: á byly třeba krátké filmy? MJ: byly. JV: krátké filmy. MJ: ano. JV: a MJ: často. JV: mhm a ty byly kde v tom programu. ty byly... MJ: e pó týdeníku. JV: mhm MJ: týdeník, potom byl krátkej film, když ten hlavní nebyl dost dlouhej, že jo, JV: mhm MJ: a to bylo dost často. krátkej to byl e (.) po tý n- em no prostě jenom ňáká malá ee ukázka a nebo e příhoda a nebo já nevím co. krátkej film. jako teďka to bejvá. JV: mhm á ty krátké filmy vás taky zajímaly, nebo už ste se těšili na ten dlo[uhý] MJ: [jo] JV: film. MJ: no né, člověk si vybral podle hlavního filmu. JV: mhm MJ: a týdeník, to nevěděl co bude. no a krátkej teda ať je takovej nebo vonakej, když se nelíbil, nedalo se nic dělat, tak ta štvrt hodina se vydržela. JV: mhm MJ: protože hlavní byl film. ten, na to se chodilo. JV: mhm dobře. á byla tam ňáká přestávka mezi tim? přestávka. MJ: e no napřed jó, když měli jeden aparát a než <vyměnili> tu aj v aj bylo několik em když měli jednu aparatůru, JV: mhm MJ: že jo. JV: a MJ: no tak tam byl kotouč, že jo, a najednou em to zhaslo, že jo, a to trvalo pár minut než ee tam dali druhej díl a pak se (vinul) druhej díl a pokračovalo to d- JV: mhm MJ: ovšem to byly ty venkovský nebo ty malý kina, ale pak už měl každý dva a e automaticky jak jeden přešel něk- e tak n- no teďka je to taky, no teďka už ne, teďka sou ty digitály, to je dneska jinýho. JV: mhm á co se dělo v té pauze než vyměnili ten film? MJ: nic. JV: nic. MJ: se čekalo a lidi se mohli bavit. JV: mhm á taková ta klasická přestávka, že by se rozsvítilo a že by třeba MJ: některý filmy to měly tak t- tó jako v divadle jak se šlo aj tam bylo foajé ((foyer)) a tam byl aj bufet nebo co, ale to em to bylo málo. oni většinou tak akorát, protože pak hráli totéž podruhý nebo potřetí, že jo, třikrát za sebou, takovejch přestávek bylo málo a (.) to nehrálo, to nevím, byly ale em málo velice. JV: mhm MJ: u mě to bylo i naopak, já bych byl raději, kdyby to, protože mně šlo vo to vidět ten film. JV: ee a co se o takové přestávc- a co se o takové přestávce dělalo? třeba že se šlo [z toho sálu ven] MJ: [no když když byla] tak ono se (na ni) přestávka deset minut, že jo, patnáct, že jo, no tak lidi šli jak v divadle, no tak vyšli e šel do bu- nebo se šli promenovat se známýma anebo šli na záchod nebo no prostě JV: mhm MJ: ee se zvedli a p- trochu se prošli, aby jim ((smích)) JV: mhm MJ: aby se em trochu provětrali a nebo si šli zakouřit a nebo tak.
Jiri_(1922).txt
to byly reklamy napřed, pak byl žurnál, že, tak potom žurnálu sme vždycky přicházeli,
Jiri_(1922).txt
tam bylo zásadně bylo tak vždycky myslím, že to bylo jasné, že reklamy, že takový ty, dokonce můj tatínek tam taky měl, že jo,
Jiri_(1922).txt
holičství. že jo. to byly diáčky ((diapozitivy)) takový, že, pak byl vždycky byl žurnál, že, napřed do okupace to byl náš žurnál, potom byl německočeskej žurnál, že, a pak teprve bylo kino. takže to vždycky bylo takových nejmíň dvacet, pětadvacet minut než začal film.
Jiri_(1922).txt
JH: protože oni pouštěli prostě reklamy, pak pouštěli ten týdeník, a pak pouštěli ještě to,
Jiri_(1922).txt
LČ: a když se promítaly teda ty reklamy a ty ty týdeníky, byly i nějaké krátké filmy u toho? JH: ne. nepamatuju si že, mm někdy potom později k těm k těm obrázkům, vznikly krátké filmy prostě takové, že řezník nabízí to a to, víte jako, LČ: jako reklamy. JH: jako reklamy, jako filmovej šot takovej to to si tak, ale to až hodně později.
Zofie_(1925).txt
JV: nepamatujete si, jak to bylo strukturovaný nebo jakej byl ten harmonogram, jestli ee s- před tím byl ňákej em em em jak se mu týdeník říká, že jo, nebo ňáký [reportáže] ŽH: [ano] by- byly ty týdeníky JV: mhm, mhm ŽH: takže nevím, jestli todle nebylo,
Zofie_(1925).txt
JV: a ještě teda k té Jaltě ((Jalta)), kde ste chodila nejčastěji v té době ee v těch třicátých letech, ee tam teda si nevybavíte, jestli em byl- la před kinem ňáká ukázka, ňáký krátký film, já nevim ňáký ee XX: byly reklamy JV: reklamy XX: reklamy JV: [no už to] XX: [pak byl] týdeník, pak byl krátké film a pak byl vlastní film. a když sem začaly chodit americký filmy, od še- koncem šestaštyrycátýho, tak dávali eště ukázky z následujícího filmu.
Zofie_(1925).txt
JV: třeba jestli byly přestávky ŽH: ne, určitě ne. JV: ne ne ne ne ŽH: ty přestávky byly, když se byly ňuká, no oni právě v těch některých kinech JV: hm ŽH: neměli dvě aparatury, aby to navazovalo, tak to přestávka byla, že se musely měnit ňáký JV: pamatujete se ŽH: to si pamatuju, ale při tej širly tempelovej ((Shirley Temple)) si to nepamatuju, že by to bylo. tam asi v té Jaltě ((Jalta)) měli ee dvě reprodukce, že to hned navazovalo. ž- dvě ee aparatury, [protože to se] XX: [promítačky (tam otočili)] ŽH: nějak že ty ee vo- JV: ano ano ŽH: si pam[atuju jak to] XX: [promítačky] ŽH: vozili ty kotouče JV: tam to je, že tam vlastně jakoby je to přichystáno [a běží to a a hned to přeskočí] ŽH: [byly a hned hned] JV: takže to nemusí člověk ee ŽH: ano JV: ručně [vyměnit]. ŽH: [přetáčet] ano nebo vyměňovat tak nějak. JV: je to několik že ee kotoučů [na ten] ŽH: [ano] JV: jeden film takže tam vlastně [(se musí hm hm)] ŽH: [na to si vzpomínám,] že byly někdy př- ale při kterejch filmech, to už nevim, no ro- jistě [to bylo v té] JV: [ale v Jaltě ((Jalta)) to nebylo] ŽH: v starší době. JV: hm ŽH: při té (širly) ((Shirley Temple)) si nevzpomínám, určitě ne, přestávka žádná by nějak JV: reklama? ňáká při představení ŽH: to ee to vůbec si nevzpomínám, JV: a třeba byly živé vystoupení, hudební doprovod? ŽH: to určitě ne JV: ne ŽH: já ne JV: ne ne ne ŽH: já už to nepamatuju.
Irena_(1922).txt
a promítalo se v tělocvičně, em té jednoty. to se dycky postavily židle, a byl to němý film, a k tomu se hrálo na klavír. a když já sem se narodila v dvaadvacátém roce, tak řekněme že mně bylo, no, já to tady mám, v roce dvaadvacet, tak to sem se narodila, tak ten Sokol získal pr- em Sokol získal koncesi že může promítat. a to byl němý film. a tam si pamatuju, že sem jako šestiletá snad, tam dostala a němý film Jánošík sem tam viděla.
Irena_(1922).txt
LČ: a vzpomněla byste si ještě na některá ta němá kina jak tam vypadala ta představení, jak se tam třeba hrála hudba, nebo jak to probíhalo? IK: nó, jó, to em to byl klavír, křídlo, a tam byl klavírista, a když třeba šaplin ((Charlie Chaplin)) utíkal, tak hrál trála la la la la la, ((zpívá)) jo, když tam bylo pomalý, tak jenom tak preludoval, a tak tak je to doprovázený. LČ: a to bylo, to bylo v těch Židenicích [tohlecto.] IK: [jo, to si] pamatuju. LČ: ještě jinde si, byste si vzpomněla, že by tohlecto bylo? IK: ne, ne, to to to mně utkvělo, to už potom em teda, to už vlastně první ozvučený film sem myslím viděla ještě v té sokolovně, a potom už, LČ: to bylo všude. IK: to bylo normální, ano.
Irena_(1922).txt
LČ: a z čeho se obvykle skládala ta projekce, co vlastně kromě toho, že tam byl ten hlavní film, tak tam byly ještě ňáké jiné em pře- ňáká jiná představení? IK: no, jak sem říkala, byly ty žurnály, za ty, a grotesky se dávaly. buď se šaplinem ((Charlie Chaplin)) nebo s miky mausem ((Mickey Mouse)) nebo takovýdle. LČ: a to [mělo jak] IK: [to vždycky] doplňovalo. to bylo před. LČ: před tím. IK: před. LČ: a třeba ňáké reklamy nebo živá vystoupení, že by tam byly? IK: ne, živá vystoupení si nepamatuju, a reklamy, ježiš, věříte, že nevim? ((smích)) LČ: a třeba o přestávce probíhalo co? jak to vypadalo, když byla přestávka třeba, mezi filmem. IK: na každým filmu nebyla přestávka.
Bozena_(1924).txt
BK: na- náboženství a tenkrát tady nebyl kostel, tak v tom kině Sport v neděli vždycky dali oltář, takže ona je tam i křtěná a tam sme chodívali v neděli
Bozena_(1924).txt
JV: a vzpomněla byste si, z čeho se skládalo představení, jaký tam všechny části byly, jestli se... BK: no tak tam byl týdeník JV: aha BK: snad snad tam možná sem tam nějaká reklama byla, ale to, co se dnes děje, tak to JV: nevzpomínáte si třeba na nějakou reklamu BK: na Alpal JV: [na Alpu?] BK: tak to byly takový jenom reklamy, žárovka nějaká JV: třeba ještě nějaké jiné, nějaký krátký film předfilm před tím hlavním večerním filmem (..) BK: pamatuju si jenom na ty večerníky JV: nějaké živé vystoupení nebo takzvaný foršpan, což byly reklamní ukázky z filmů (..) BK: [(nepamatuju si)] JV: [nepamatujete si] BK: to bych vám neřekla JV: bývaly přestávky? BK: (.) podle toho, jestli to byl nějaký velký film, dlouhý. JV: mhm BK: jak dlouhý, tak možná přestávka byla, no. JV: a třeba že byste šla na jakoby dvojprogram, [že by byly jako film a pak ještě jeden a mezi tím přestávka,] BK: [to byl býval taky, to možná] možná býval, to bývaly hlavně ve městě. JV: [ve městě v těch velkých...] BK: [ve městě,] ano ano
Bozena_(1924).txt
JV: nějaká živá hudba třeba nebyla reprodukována? BK: nevim, ale to už sme to sme zase chodili na živou hudbu do kaváren, jo, to byl zase ten JV: ale k tomu filmu víte jestli ne- nebyl nějakej třeba piano a nehrál někdo v doprovodu BK: no to snad byl jedině v tom, když byl ještě ten němý JV: mhm BK: tak tam to tam to asi bylo JV: [ale to si už osobně nevybavíte] BK: [ale to už si nepamatuju,] to si pamatuju z toho, že už to měl [nějaký filmu ukazovali] JV: [mhm jasně, rozumím, no] BK: to už se těžko pamatuje.
Milan_(1932).txt
ML: a to byla Úderka, jo a kam sme chodili potom naproti nádraží, to zřídili Němci. to se menovalo ópé ((OP – Ohne Pause)), LR: hm ML: zkratka one pause ((Ohne Pause)). tam se promítalo prostě durch, jo, a a tam byly jednak tam byly ty, ty jejich německý ten zvukovej týdeník, ale to se ignorovalo, když tam byli Češi, tak dost často vzdychali, při promítání. ale my sme tam jako dítka sme tam chodili, protože tam se promítaly německý trikový kreslený filmy. barevný.
Milan_(1932).txt
LR: hm a z čeho se skládal obvykle program té projekce. ML: no, takhle, začalo to reklamama. LR: hm ML: jó, anebo prostě ňákejma takovejma em no zkrátka a dobře aby se vyplnil ten čas, od co tam pustili lidi, LR: hm ML: jo, do toho vlastního promítání. tak konkrétně tady vím, že na Stadioně ((Stadion)) tam dycky, tam, pouštěli tam ňáký ty reklamy a zpívaly Sestry Skovajsovy ((smích)) to si pamatuju eště teď, jo? LR: přímo byly jako... ML: ne ne ne, to bylo jako... LR: jo, to... ML: pozadí, zvukový. LR: aha aha. ML: jo, potom se pustil zvukovej týdeník, LR: hm ML: jo, potom byla krátká přestávka prostě pro ty, co přišli pozdě, páč když se promítal zvukový týdeník, tak nepouštěli nikoho, LR: hm ML: no a tak potom přišli a potom běžel ten, potom běžel ten, ten vlastně film. LR: hm a zajímaly vás tyto doprovodné části, reklama, týdeník, chodil ste na ně? ML: tak ta reklama mě tak moc ne, no protože vono tenkrát no, vono když to člověk srovnává s dnešní reklamou, tak tenkrát to byla ubohost. jo, to byl obraz bídy a utrpení, no ale byla to reklama, kerá odpovídala, LR: hm ML: něco podle hesla pamatuj, že má Jína za patrona Antonína, jo, a Baťovy ((sích)) boty, a Koudelkovy losy, velké výhry nosí <a takový ty, jo> to si pamatuju ještě dnes, jo. LR: ty byly jako hrané nebo jenom statické [obrazy.] ML: [né, to] byly jenom vobrazy.
Libuse_(1924).txt
LM: [no tak] tak kladný samozřejmě, protože v té době, to bylo kus kultury. jednak při všemu byl žurnál, aktuality v tom před před filmem, že MB: mhm LM: aktuality různé,
Libuse_(1924).txt
LM: vzpomínám a vzpomínám si eště dobře třeba v tom v tom Královým Poli ((pravděpodobně kino Adria)), kdy se hrávalo na klavír k tomu filmu. tam byl člověk, který prostě e hrál na klavír, teďka byla přestávka, protože ten ten buben jak došel, že ee dneska em máte film v jednom kuse, ale dřív se to skládalo zpravidla ze dvou kusů, ze dvou těch bubnů, takže byla přestávka jak došel jeden, tak bylo pět minut přestávka a začalo pokračování, no.
Libuse_(1924).txt
MB: (..) tak pak tady mám ee z čeho se ee vlastně skládal e celý ten ee program ee program e toho kina. ee vlastně vedle toho hlavního filmu jak byly ty přestávky a takhle LM: no tak v (bostflu) dokud ještě, jak sem vám říkala, to se skládalo z těch dvou dílů e a když byl třeba em no d- dlouhý film, to byly ty historické některé, tak třeba byly dvě ty přestávky e tak ale to bylo maximum, ale to jenom em výjimečně. ee tak em počkejte teďka mně to uniklo, jak se ta původní vaše otázka [( )] MB: [eee vlastně tak] celý, celá vlastně ta [ta, ten program, to je včetně přestávek, jaké bylo složení programu] LM: [jak to probíhalo, jak to ee jak ano ano ano ano ano no] em n- nic, takže em vás normálně em u- uvedli, že, teďka byl žurnál. dycky byl žurnál, který byl velice zajímavý, em no a poté teda byl vlastní film, pak byla buďto ta přestávka, kde to bylo k- krátce a byl konec. no pak začala hrát nějaká hudba za zvuku MB: mhm mhm LM: reprodukovaného se odcházelo. MB: takže nějaké třeba reklamy nebo [ňáká (vystoupení, taky?)] LM: [no tak ty byly, ty byly z-] ze začátku, samozřejmě že byly byly reklamy. nejhorší bylo, když za protektorátu, když b- když byly e, protože to bylo německé, em před českým ee v v našich ee kinech byly německé reklamy a ještě v němčině říkám. dodneska si pamatuju glasporcelán ((Glasorzellan)) keramika kaufen sie (aubisten) unšpecialiteše ((unspeziälitasche)) Sláma Herman géring štráse ((Göring-Strasse)), víte kde to je, to je Krystal Krystal, kde stále je sklo na na rohu ma- Masarykové a em a Josefské. MB: em jo, mhm, mhm, [jo jo jo mhm] LM: [no Josefské,] no byla z porcelánu keramik ((smích)). <(kaufen sie) koupíte nejlevněji>, nejlépe. ((smích)) MB: takže to bylo před ee před tím [hlavním programem, mhm mhm] LM: [em to vždycky vždyc-, ano ano]. no tak zřejmě se z toho taky to kino živilo.
Libuse_(1924).txt
MB: mhm mhm. a ňáká živá do- vystoupení doprovázela ty filmy, spíš ty němé, ta hudba nebo [to byla reprodukovaná hudba] LM: [to jenom ano ano to byl byl to byla] ee to byla, ne na klavír hrála MB: na klavír LM: zpravidla zpravidla tam byl člověk, který skutečně tam hrál na klavír. no tak em to je a co hrál to to člověk nevnímal, že, to bylo takové jako e podmalování, ale em my byli soustředěni spíš na to, co co vidíme.
Svatava_(1924).txt
někde byly závěsy, před ee filmovým plátnem, který se z- byly zahrnutý, když sme tam přišli trošku dřív, že a když jako už začala hrát e hudba doprovodná ňáká, tak se to rozdělalo a objevily se tam reklamy na tom plátně, no a potom vlastní film aj.
Svatava_(1924).txt
LS: tak vlastně jestli si vzpomenete, z čeho vlastně ten program té projekce se ze všeho skládal? kromě teda toho hlavního filmu. SM: no tak rozhodně reklam. LS: hm SM: protože to ti si to pravděpodobně platili, LS: mhm SM: takže to kino usilovalo vo to, aby mělo ňákej příjem takovejdle ještě mimořádnej kromě vstupenek teda, takže em mysi- myslím, že ty a n- a někdy tam dali ukázky e z filmu, který budou dávat příště. ano ano. teď sem si to vzpomněla. SM: a co třeba o přestávce? když byla přestávka. LS: no em když byla přestávka, tak sme šli většinou ven a buďto sme si tam koupili n- něco teprve páč na začátku n- nebyl čas, že. á na to mlsání.
Svatava_(1924).txt
LS: a byly tam třeba ještě ňáké další jako třeba živé výstupy, hudební doprovod SM: ne to já už sem nezažila. LS: to ste nezažila hm. SM: to sem nezažila. ono kdysi sem o tom slyšela, že dříve třeba tam seděl <jenom houslista> nebo klavírista a LS: ((smích)) jo jo jo SM: prostě, aby to nebylo takový hluchý tam, že tak asi tak e tak to tam bývalo. to sem o tom slyšela, ale už sem na to e už sem to nezažila.
Miloslava_(1925).txt
MM: zajímavý je, že sem si vzpomněla, teď nedávno, už mi to úplně zapadlo, že v kinech vždycky bývala přestávka. zřejmě proto, že z těch technických důvodu, jo tam ňák to museli na jiný kotouč nebo přetočit,
Miloslava_(1925).txt
MM: ne, ne, to sem neviděla. ale, ale bývaly v té Lucerně ((Lucerna)) kdysi za mého nejranějšího mládí, tam opravdu ještě, sice se mluvilo, ale někdy tam býval ještě stával bokem klavír a ten na to něco hrál, jako doprovod k tomu. JV: takže ten film byl zvukový. MM: ten film byl zvukový ale ještě JV: ale zároveň, MM: ano. JV: zároveň [tam byla ta produkce] MM: [ano, protože] protože to, tak jak dneska máte ty filmy podbarvený tou hudbou prakticky pořád, tak tam, tam to nebylo tak, jo, čili tam jako třeba před tím filmem a předtím, to bylo vlastně tam jenom mluvilo, ale ten zvukový doprovod nebyl. tak on tam opravdu, taky sem si až teď na to vzpomněla, bývalo to tam, jo, klavír, JV: to trvalo tak do kdy, jak dlouho si to ještě pamatujete? MM: no tak to bývalo jenom, já nevím tak, do těch deseti let mých, potom už ne. JV: to znamená do roku třicet pět. MM: třicet pět. JV: pak už ne.
Miloslava_(1925).txt
JV: ještě teď, když se dostanu k tomu samotnému představení, pamatujete si, kromě přestávky ((smích)) ještě nějaké další jiné věci, které byly na programu? třeba týdenník, reklama, ňáký kratší film, předfilm. MM: a víte že já si vůbec nevzpomínám, jestli ňáký týdeníky tehdy byly ((smích)) [když sem byla jako dítě] JV: [ty byly až za války] teda. MM: no tak to nebylo nic, to se rovnou začal promítat ten film. JV: když ste chodila s tou babičkou v těch třicátých letech. MM: ano, to se rovnou začal promítat film. JV: a když ste mluvila vo těch přestávkách, tak ty byly, že ten film se uprostřed přerušil, MM: ano JV: byla pauza, MM: ano JV: nevím jak dlouhá, pět deset minut? MM: ano JV: a pak se to dopromítalo. MM: běželo to dál, ano. JV: a to bylo pravidelně nebo jenom občas. MM: no, ze začátku to bylo pravidelně. já si myslím, že to bylo z nějakých technických důvodů. JV: a pak už to teda ten film byl celý, pak už se nepřerušovalo. MM: celý, ano. JV: a to bylo tak zhruba od jaké doby? v jakých letech? MM: hm, to nedovedu vodhadnout. JV: takhle, chodila ste už na gymnázium nebo třeba ještě na obecnou školu. MM: no JV: bylo to pozdějc? MM: no, ne ne ne, to určitě když sem chodila na gymnázium, tak už to nebylo.
Miloslava_(1925).txt
JV: ňáké reklamy třeba ještě? byly před filmy? už třeba i ještě za toho protektorátu nebo těsně před válkou? MM: no tak za toho protektorátu ne, ale mám pocit, že před tou válkou ještě jo. že někdy bývaly reklamy. JV: a ňáké krátké filmy? kraťasy? MM: hm JV: že třeba by ten program byl složen z krátkého filmu, jakožto předfilmu, MM: a pak JV: a pak toho hlavního filmu na který ste šla. MM: no tak málokdy, ale taky někdy ten krátkej film byl. ale ty reklamy bývaly, ty reklamy bývaly. JV: foršpan. foršpan byla vlastně něco jako trajler ((trailer)) dneska, krátká ukázka z filmu, který se bude uvádět v dohledné době. MM: to ne. JV: nepamatujete se. MM: to nebylo, to nebylo. JV: tyto doprovodné části programu, aspoň trošku vás zajímaly? nebo to bylo pro vás jenom jakoby to nutné zlo, co musíte teda vidět, jako třeba ten předfilm, a až se dostanete k tomu filmu, na který opravdu ste šla? MM: no, podívala sem se na to, ale šlo mně vždycky o ten hlavní film. JV: jestli vás to bavilo třeba jenom to sledovat, na to se ptám. MM: no tak mě baví všechno ((smích)) JV: ((smích)) takže to nebylo jenom jako nutné zlo. MM: ne ne ne. JV: bylo to pro vás zajímavé. MM: ne, všechno, všechno je zajímavé, všechno, co člověk vidí a co se dozví, je zajímavé.
Ctirad_(1931).txt
em vím jenom, že třeba například, že na mě působilo kouzelně dvě věci, jedna byla em, jedna byla ty reklamy na začátku, které se promítaly em z diapozitivů, a ty teda v době černobílýho filmu pro mě měly teda taky cosi kouzelnýho, JV: hm CN: páč ty barvy tam byly, to to bylo něco nádhernýho, dodneška mně to vyvolává takovou jakousi emoci. byly to jednoduchý reklamy, ale ale prostě stály mně za to, abych tam kvůli tomu byl včas, samozřejmě i týdeník teda, se chápalo jako úplně samozřejmý a nezbytný,
Ctirad_(1931).txt
JV: hm a další otázka je, o tom už sme taky mluvili částečně, z čeho se skládal obvykle program projekce. takže vy ste říkal, že na začátku byly reklamy, CN: ano, JV: hm a že tam byly týdeníky, CN: ano, myslím jeden zpravidla, JV: ty byly po těch reklamách? CN: ano, ano, ty byly po těch reklamách, a nevím jestli zase eště po týdeníku znovu nějaký reklamy, to nevim. ale určitě teda přinejmenším teda před týdeníkem, a potom týdeník, a potom už zase se muselo spěchat, aby ten film se vešel teda do toho vyměřenýho času, takže myslím, že tam ňáký, na tu reklamu nebyl kladen teda ten důraz jako jedné z těch to je skoro někdy až nezbytnost. JV: hm, takže byly reklamy, týdeníky, hraný filmy, a bylo tam ještě ňáký, třeba krátký filmy? nebo ňáké ukázky z jiných filmů, CN: aha, tak to, to bych nevyloučil. ale nevim jestli to už nejsou daleko pozdější zážitky, možná že ukázky z přístupných filmů nebo tak, že tam být mohly. JV: a em nevíte jak to bylo poskládané za sebou? takže ukázky byly před tím hraným filmem třeba? CN: ano, ty by byly před tím hraným filmem, JV: hm CN: jistě, ale ale nemůžu teď úplně jistě tvrdit, že to tak em bylo, já si holt z těch, z toho všeho pamatuju nejlíp ty diapozitivy těch reklam. a to, že týdeník tam dycky byl. ale ale tohleto teď opravdu bych nemohl tvrdit. zkuste jinou ňákou potom, JV: <jo, dobře> CN: autoritu, která vám to potvrdí. JV: a na krátké filmy si třeba nevzpomínáte? CN: em no, tak na krátký filmy, to byly spíš ty v tom ó pé ((OP – Ohne Pause)) kinu, JV: hm CN: nebo ty školní povinný návštěvy kina, tam to byla, to byl řetězec takovejch filmů krát- dalo by se říct krátkých filmů, a dokumentárních filmů, ale jakožto samostatnej teda program, místo těch obvyklejch filmů přesahujících jednu hodinu, to myslím že, že sem ne- já na žádným z těch našich blízkých kin ne- neviděl nebo nenavštívil. nebyl. JV: hm a byla tam ňáká přestávka mezi tím týdeníkem a tím hraným filmem? CN: em to tam možná byla. to tam bylo, a někdy se právě tam prodávaly, jestli se to už tehdy prodávalo tak jako, myslím že ano, ještě procházeli ňácí, JV: hm CN: procházel jeden, pravděpodobně, autorizovanej ňákej prodavač, a něco, co se tam požívalo, ňákej, ale Ledňáček jak říkám, to ještě nebylo tehdy, tak to musela být ňáká, JV: hm CN: lízátka, nebo něco takovýho. my sme to nekupovali.
Ctirad_(1931).txt
JV: em dobře. a teďka bych se ještě zeptala na ty reklamy, ty vás teda zajímaly, ty vás zaujaly, em ty byly teda barevný? CN: ano. JV: hm a to byly diapozitivy nebo to CN: to byly diapozitivy, jo. em pravděpodobně úžasně stereotypní, že se em přinejmenším vždycky taky vyskytovaly neustále opakovaný určitý firmy, který teda zřejmě, JV: hm CN: ten podnik pak to sponzorovali tím, že tam měli tu reklamu, em většinou teda už to člověk znal. em tak aby se vytvořilo ke každýmu novýmu teda představení něco zase dál novýho, to myslím že zase tak snadno to nešlo, poněvadž to byla, to byla vlastně originální malířská práce, že, to to nešlo dělat na počítači, a to myslím že se to střídalo, nebo obměňovalo velmi zřídkakdy. JV: hm CN: velmi vzdálené intervaly. JV: hm a to byly teda vykreslené ňáké motivy, nebo to byl jenom název toho obchodu, nebo to bylo... CN: no to bylo, tam byly vykreslený ňáký takový atraktivní motivy, zdaleka ne s takovou rafinovaností, jako se to dneska děje v televizi, ale, ale byly to jo, markantní věci, teď si fakticky nedovedu vybavit, ale dycky to ňáká figurativní em lákající postava, a, a ten název, já nevim, jestli papírnictví, nebo restaurace, JV: hm CN: nebo hotelu. JV: dobře. takže říkal ste že ste měl rád ty reklamy, protože byly zajímavý, nebo em barevný, CN: pro dítě teda byly velmi zajímavý, JV: hm CN: že, JV: ano. CN: potom už pozděj člověk viděl, že to není, JV: em a
Jiri_(1924).txt
JN: no tak em tak že jo k- pouštěli nějakou reklamu, ale ne takový velmi velmi krátce, anebo promítali krátký ukázky z dalších filmů. LS: hm hm JN: to bylo to bylo dost častý, ale to bylo velice krátký a tak ta reklama byla jako byly byly ty
Jiri_(1924).txt
LS: ((smích)) takže to bylo před tím filmem se promítala krátká reklama. JN: jo, krátce něco tam bylo. LS: a přestávka, dyš byla přestávka? JN: em o přestávce taky se mohlo někdy stát, vono někdy totiž někerej ten film se em musel ňák že to nestačili to navázat, jo, že to, takže byla krátká přestávka, jo, a ale to em to už to bylo ( ) pak už to měli zařízený, že měli dvě mašiny tam a... LS: ehm a třeba stávalo se, že v těch kinech bylo ještě jako doprovod nějaké živé vystoupení? JN: nepamatuju. LS: ne. JN: nepamatuju se. LS: ehm a dyš ste zmiňoval vlastně ty doprovodné části toho programu, to znamená třeba ty reklamy nebo týdeníky, měl ste zájem tady o tyhlety doprovodné. JN: no, tak em těch reklam tam bylo jenom ně- ňáká uplná maličkost, to se dělalo, no tak člověk si říká jak je- pudu na to, nepudu na to, jo, že si to ( ) na t- na t- jo, například, že jo, něco teď dávali ukázky z tý Babičky ((Babička)) dyš uš jo tak tak sme řikali si, jo, hraje tam teda ta nebo ten tak si zase... LS: hm. JN: ( ) podívat.
Jiri_(1924).txt
LS: hm a potom těsně po roce štyrycet pět po osvobození, vzpomínáte si na atmosféru v těch kinech, nebo na vaše zážitky první po tom osvobození. JN: no tak snažili sme se, pamatuju si, že sme se snažili, abysme sehnali nějaký filmy ty ty novější třeba z války a no tak stávalo se třeba, že třeba tam někdo vystoupil a řekl k tomu, jo, em em k tomu průběhu konce tý války a podobně a že jako tam bo- bojovali třeba naši letci a nějaký takový... LS: jo. JN: zmínky, to byly spíš takový dobrovolný vystoupení
Libuse_(1928).txt
KH: a pamatujete si ještě něco, z čeho by to představení bylo složený, kromě toho týdeníku a filmů? nebo jestli tam byla přestávka? LN: no tak přestávka byla jenom, já už nevím, keré to byly filmy, to bylo myslím tak už hodně později. KH: hm. LN: kde byly prostě oba dva díly, že, tak tam byla mezitím přestávka. to byly dva díly, ale jinak to jelo prostě. to bylo tak ty dvě hodiny, hodinu a půl a KH: hm. LN: bez přestávky.
Zdenek_(1927).txt
ZP: em, ne, bylo jenom vždycky se přerušilo, dyš von přeměňoval jo em kazetu jako s filmem, tak to sme museli počkat než to přehodil a pak se promítalo dál. JV: a mezitím se teda jenom čekalo? mezitím se... ZP: ne ne ne, to se čekalo, to se rozsvítilo, a povídalo se, mám dojem, že tam bylo i nějakej to byla hospoda, no tak tam chodili na sodovku nebo na něco takovýho se tam chodilo, bifet tam žádnej nebyl, ale na to na tu sodovku nebo na něco se šlo třeba napít, ale nějaký vystoupení mezitím, nic tam nebylo mezi, během té přestávky.
Zdenek_(1927).txt
ZP: byla dycky přestávka, jo, mezi tou jednou čá- a tou druhou byla dycky chvilečku desetiminutová přestávka, a pak se zazvonilo, třikrát se zvonilo, šlo se zase nazpátek, zhaslo se a promítalo se dál.
Zdenek_(1927).txt
V: ehm, dobře, a eště bych se zeptala, z čeho sestáva- em z čeho se obvykle skládal program té projekce? ZP: jo, to vám můžu říct přesně, za to- začínalo to promítáním reklam. diapozitivy, tam šly reklamy, pak šel týdeník. JV: ehm. ZP: ten byl vždycky, týdeník, nevím esli byly dokonce nebyly dva, že šly za rajchu ((Reich)), za Německa, že šel náš týdeník, že šel náš a že šel ( ), německej týdeník. to už nedovedu přesně jestli byl ten anebo onen to už nedovedu jaksi posoudit. tak šel týdeník, pak bývaly krátké filmy, nějakej krátkej film byl, a pak šel teda večerní film. a mezi tím vždycky byla krátká krátká přestávka. když se přišlo pozdě eh do kina, tak se nešlo. počkalo se až skončí třeba ty reklamy a pak teprve uvaděčka vás, prodávaly se, to sem ani neřekl, em před každým filmem se prodávaly programy toho filmu. to už se dneska nedělá.
Zdenek_(1927).txt
JV: a ty reklamy, ty byly nějaké hrané reklamy... ZP: ne ne, diapozitivy. JV: ehm. ZP: a dokonce někdy dost em bych řekl neuměle vyrobený, třeba byly malovaný, ne fotografie, že, byly malovaný třeba na nějakej, nějaký sklíčko, to byly diaprojektory, který měly rozměr toho vobrázku pět krát pět, čili to se dalo aj rukou něco tam namalovat, to byly em dost neumělý vobrázky to byly. ale propagovalo to třeba nějak bylo byl- jó, eště něco bylo, to sem zapomněl na to, byly ukázky příští program. JV: ehm. ZP: to běželo vždycky, teďka nevím po tom týdeníku nebo před tím týdeníkem bylo připravujeme, jo, a bylo tam vobyčejně ten první následující film, byly ukázky z toho filmu, a pak tam bylo ještě jaký filmy se připra- připravujou, co tam budou hrát. to bylo nevzpomenu si, jestli to bylo jaksi po tom týdeníku, nebo před tím týdeníkem, nebo ale mám dojem, že to bylo před tím týdeníkem. JV: ehm, dobře. a ještě ste říkal, že byly krátké filmy, a až po nich ten hraný film. ZP: a po nich byl hranej film. JV: a ty krátké filmy vás taky zajímaly, nebo ste se spíš těšil na ten hraný film? ZP: ne ne, byly zajímavý. byly zajímavý, ty krátký filmy byly různý, jo, bylo tam vždycky něco em z přírody, nebo z techniky, em byly to takový krátký filmy a i když sme jaksi už se těšili na ten hlavní program, tak sme to jaksi vys- jaksi taky sme. někdy byly pěkný, to záleželo na tom, jakej ten krátkej film byl, někdy byl zajímavější, některý byly míň zajímavý.
Zdenek_(1927).txt
JV: ehm, dobře. a o přestávce vy ste teda říkal, že dyš ste byl dítě eště, do těch deseti let, tak že ste si kupoval to sisi o přestávce. a jak to bylo teďka, když ste byl starší? o přestávce? ZP: tak možná sme se šli projít, ale většinou eh eště takhle, to už se nedělala přestávka, to už em jak se začlo, tak to běželo, tam už přestávky potom nebyly. začalo těma reklamama, týdeník, to příště co se bude hrát, ten krátkej film, tam už přestávky nebyly. to už se jelo bez přestávky.
Zdenek_(1927).txt
JV: ehm, dobře, takže ani jako přestávka mezi... ZP: ne. JV: těma krátkýma filmama... ZP: ne, nebyla. JV: dobře. ZP: to se to se běželo jenom.
Marie_2_(1921).txt
a tak ti lidi chodili do toho kina, to bylo němý, hrál tam ten gramofón s tou troubou a my děcka venkovský sme lezly do oken a dívaly se.
Marie_2_(1921).txt
LČ: a vy už ste o tom vlastně mluvila z čeho s- teda se skládal ten program? samotný. vy ste mluvila o tom, že byly týdeníky a pak teda hlavní film. [a nějaká] MS: [týdení-] LČ: jiná před jako nějaká jiná čísla nebo části [programů že by tam byla] MS: [e u těch amerických] pokud teda sme e fo- viděli málo, tak byly eště třeba ještě nějaký takový krátký filmy byly dávaný do ee po žurnále vždycky. LČ: a to mělo jaké zaměření tydle krátké [filmy]? MS: [hmm] no ee jak to mělo zam- tak jak to byly ty házeli (si) ty dorty na hlavu. LČ: [grotesky (teda nějaké).] MS: [jakože grotesky] to byly, ano. takový krátký možná, že ee to vám nedovedu říct po pravdě, jestli to nebyly vždycky jako programy na další [film co by šel.] LČ: [jo že by to byly] upoutávky. MS: ano, ano. LČ: aha. a byly třeba animované filmy byste si vzpomněla, že by tam byly, nebo to ne? MS: za nás eště moc animovaný nebyly. LČ: v kině ne. MS: za nás ne. to potom začlo až později. LČ: a a reklamy třeba, že by [se pouštěly]? MS: [reklamy byly] nějaký, ano. ale ne moc. ne moc. LČ: a to byly reklamy normálně film a nebo jenom obrázky? MS: jenom reklamy, jenom reklamy. LČ: takže [jenom jenom ta-] MS: [já si nevzpomínám, že by] to byly nějaký krátký filmy. to si [nepamatuju. to by-] LČ: [to by byly jen] takové světelné [obrazy vlastně jako.] MS: [ano, ano, ano,] ano. LČ: a to by bylo před tím týdeníkem ještě, nebo mezi MS: myslím, že ten týdeník byl na prvním [místě.] LČ: [úplně] první týdeník a pak by byly třeba ty reklamy a potom to. a měls- měla ste o tyhlencty doprovodné části zájem vlastně o ten týdeník, bavilo vás to sledovat? MS: ee, mě moc no byli sme zvědaví jak to pokračuje, to sme byli, ale byli sme rádi, že už je to pryč. mnohdy sme šli až... LČ: až [na hlavní] MS: [po žurnále]. LČ: až na hlavní až hlavní (na) hlavní program. [a] MS: [protože] to se opakovalo třeba v kině podobný LČ: mhm. MS: ne třeba úplně stejný, ale určitý části stejný co byly předešlý. [co tam] LČ: [takže] MS: měli dávat? LČ: takže lidé přicházeli i v [průběhu toho] MS: [mhm. po žurnále] moc. LČ: moc? MS: někdo neměl čas, někdo schválně. LČ: mhm. MS: tak po žurnále chodili.
Jarmila_2_(1925).txt
JV: [mhm] a vzpomněla byste si ee z čeho všeho se skládala ta projekce, to představení? jestli tam byly ještě nějaké (.) jiné ee věci, než hlavní večerní film, třeba (.) týdeník? JJ: tak voni týdeníky byly u všeho JV: mhm (.) [(před každým) filmem]? JJ: [to ste] kolikrát sme (.) brblali, že byl dobrej film, ale kdyby nebylo toho týdeníku (.) jo
Jarmila_2_(1925).txt
JV: vzpomněla byste si, jesi třeba byly i reklamy (..) v kinech? JJ: to si nevzpomenu (.) já vím, že za války byly ty týdeníky byly ale tak ty reklamy nevím JV: a nějaké reklamní ukázky z filmů, ty takzvané foršpany? JJ: ton- to si nevzpomínám JV: a třeba (.) krátký film že byl? třeba před tím večerním filmem ještě? JJ: (..) bych řekla, že to spíš až potom JV: hm JJ: až po válce JV: jako předfilm nějaký že [byl (.) potom dávali] JJ: [takže tam mám] dojem, že po válce já sem teda už potom tak šla sem taky do kina že do toho JV: hm JJ: sem kolikrát byla (..) ale tam už spíš byl třeba takovej ňákej krátkej film JV: hm JJ: ee taková (.) bych řekla víc to dělali možná reklamu pro děti nebo tak, jo JV: mhm JJ: ale (.) tam taky už nebyly potom ty týdeníky JV: hm (.) a třeba přestávky byly (.) uprostřed filmu? JJ: (.) to si nepamatuju JV: ne? JJ: za války byly teda za války byly ty týdeníky JV: hm JJ: to teda...
Libuse_(1929).txt
SM: mhm mhm eh a z čeho se obvykle skládal ten program projekce? LS: no každý film měl eh jako na začátku ten týdeník, říkalo se tomu já nevím jak se tomu říká správně, ale e e myslím že [týdeník] SM: [týdeník] LS: no, a tam byly všechny možné
Libuse_(1929).txt
SM: mhm mhm, a pamatujete si třeba ještě na nějaké jiné části toho programu, třeba na nějaká hudební vystoupení, reklamy? LS: ne. ne, možná že byly nějaké reklamy, mám dojem že byly nějaké reklamy, určitě ne tak takové na úrovni, SM: mhm LS: určitě ne. SM: a bylo třeba běžné, že byla během toho programu nějaká přestávka? LS: ano to potom byla obyčejně přestávka, pokud si myslím tak byla přestávka, aspoň když tam byly děti, a já si myslím že jestli byla potom pro dospělé vždycky přestávka nevím, ale aby děti mohly asi na záchod ještě nebo em se uklidnit, nevím, ale byla přestávka, bývala přestávka.
Jarmila_(1931).txt
PS: mhm a žádný představení spojený s promítáním filmu to ne, jenom film čistě? JV: no tak samozřejmě byly ee předtím teda ty ee aktuality PS: jo JV: nebo [něco] PS: [no] JV: takovýho to muselo být (protože) PS: to jsme vlastně ještě nenahrávali, takže vy ste vzpomínala na ty reklamy, že tam byly diapozitivové reklamy, JV: mhm PS: to byly nějaký reklamy nějakých [místních] JV: [místních] místních vobchůdků v podstatě nic moc, no PS: hm JV: tak jenom že se připomněli, rozhodně to ne- nebylo tak protivný jak dneska když to posloucháte ((smích)) PS: takže nějaké krát- krátké krátké promítání nějakých JV: mhm PS: upoutávek na živnostníky [místní] JV: [jen tak] jen tak ano PS: ee potom byly asi týdeníky to ste to eee to bylo JV: no to byly týdeníky normálně no říše víš- vítězí na všech frontách pro Evropu PS: ee JV: zachvátí-li tě, zahyneš
Jarmila_(1931).txt
PS: [takže v těch Řečkovicích] ((Kino Sokol v Řečkovicích)) JV: takže zřejmě to vybavení PS: voni měli, [jednu] JV: [možná] PS: jednu promítačku jenom, [takže museli] JV: [možná možná] možná protože vím, že někdy se tam ty přestávky děly
Rut_(1934).txt
LG: mhm (..) a kromě těch týdeníků promítalo se ještě něco (.) jako (.) z čeho byl složený ten program (.) v kině? RM: no já myslím že (.) jestli byly (.) před válkou už nějaký ty reklamy, to nevím (.) ale myslím si, že to začínalo jenom týdeníkem (..) a ty reklamy a to bylo myslím až (.) po té válce (..) a nevím ani (.) kdy (.) jestli hned? (.) to už si vzpomínám z pozdějších dob (.) že sem eště sme říkali takový blbý reklamy (.) pořád jo (.) jaký o keksech a vo takový to (.) ale (..) nevím kdy to bylo LG: mhm RM: to to už bych kecala kdybych řekla že byly (.) ale ty týdeníky teda byly (.) dlouho (.) že
Rut_(1934).txt
LG: jo (..) my sme mluvily už o těch týdenících e skládal se teda ten program projekce ještě z něčeho jiného? RM: skládal? jestli se [skládal]? LG: [no jestli] se skládal jestli tam bylo kromě toho hlavního f- filmu a týdeníků ještě něco jiného (.) ne e? RM: ne ne LG: a bývaly třeba přestávky? (.) [( )] RM: [ne ne]
Frantisek_1932.txt
LG: jo. (..) a hm z čeho se obvykle jakoby skládal program té projekce, (jako) kromě toho hlavního filmu, FR: e byl e byly tyto, (.) byla reklama a potom e byl e týdeník. LG: jo. a ty reklamy byly byly jakoby jaké, nebo jak ste o o tom [( )] FR: [e ty reklamy] byly e (.) ty reklamy byly e tyto, e co se kde prodává kde se co vyrábí, LG: mhm FR: e e zubní pasta a různý věci, LG: jo. FR: ale moc toho už e na jídlo nebylo, protože doopravdy LG: [mhm] FR: [nemohli] si toto dovolit. LG: (.) a hm (.) bývaly běžné (.) ňáké třeba jakoby ukázky z jiných filmů, jakoby třeba příští týden vám promítneme, FR: ne ne. [nic] LG: [ne?] FR: takovýho. LG: a nebo ňáké krátké filmy? (.) před tím hlavním? FR: (.) to někdy bylo, někdy ne. LG: mhm ale nebylo to pravidelné. FR: nebylo to pravidelný,
Frantisek_1932.txt
LG: jo. (..) mhm (.) a hm přitom hlavním filmu byla tam nějaká přestávka? FR: hm někdy jo, ee LG: [jo] FR: [e kvůli] tomu protože tam neměl dvě pro- e neměl e dva promítací přístroje, takže aby prostě najel na druhej tak to LG: (.) jo a o té přestávce se dělo v tom kině jakoby [většinou ( )] FR: [nic] převážně sedělo se [nebo ee] LG: [jo jo jo] a čekalo FR: (..) e děti kecaly a... LG: mhm FR: <však to znáte>
Frantisek_1932.txt
LG: mhm jasně. a (.) jak na vás jakoby ty doprovodné části toho programu působily, jako bavilo vás to, nudilo, FR: no tak e co byly reklamy, tak sme se na to dívali
Judita_(1921).txt
LG: jo a z čeho se skládala ta projekce ten program? jakoby tam byla ta přestávka, byl tam ten hlavní film, byly tam nějaké třeba reklamní filmy krátké? JK: no byly ale nebyly v takovém rozsahu jak sou teď LG: <jo dobře> a byla ste někdy v kině kde bylo živé vystoupení k tomu filmu? nějaká kapela? JK: [ne] LG: [em em] JK: ( ) [na to si] LG: [anebo ně-] anebo pamatujete si na ukázky z jiných filmů, jestli se promítaly? JK: jiných filmů? LG: jakoby třeba za týden budeme hrát tady tohle JK: určitě byly takové filmy, ale já vám to nepovím LG: mhm JK: jaké to byly LG: jo a em bavily vás jakoby ty doprovodné části toho programu? JK: asi moc ne (.) já sem byla tak já sem prostě se naučila (.) žít s určitými filmy a LG: mhm JK: a mít je jako e byly byly mi sympatické, kdežto jiný filmy které e sem nemusela vidět LG: mhm JK: co ( ) se mně nezdály být takové e dobré nebo abych je musela vidět
Alzbeta_(1930).txt
LG: mhm rozumím. (..) a vzpomenete si z čeho se skládal e program té projekce? kromě toho hlavního filmu? AB: (..) to vám nepovím. LG: (..) ee (.) a nevzpomenete si jestli tam třeba bývaly ňáké krátké filmy (.) reklamní filmy nebo, AB: no reklamní filmy ne, tehdy to by- já nevím jestli s- to po válce až nazývalo týdeník ale to bylo LG: [mhm] AB: [vždycky] před každým filmem LG: jo mhm AB: byl týdeník (.) to bý- to bývalo, vždycky LG: [mhm] AB: [něco] před filmem. LG: a e (.) byly třeba ňáké ukázky e z jiných filmů, ve smyslu (.) za týden ná- vám promítneme tady tenhle film? nebo AB: ne, ne.
Antonie_(1928).txt
LČ: a pokud ste na ty filmy tak ee tam dycky nebyl jenom ten hlavní film ale třeba i ňáké krátké filmy, předtím, nevzpomínáte si na to? na [třeba týdeníky? nebo] AM: [no tam ne, tam ne] jinak to bylo, až po válce, to bylo všechno [samozřejmě ( )] LČ: [a třeba] ani týdeníky si [nepamatujete] AM: [ne nebyly, ne] LČ: [ne] AM: nic. na ty dětský ne. LČ: mhm AM: jinam, jinde sme nebyli.
Josef_(1929).rtf.txt
JU: no měli sme rádi když byl před týdeníkem byla vždycky dycky takovej ten jak bych to řekl, to víte týdeník tak taková nějaká (ototo) jako pro děti jako dycky miky mauz ((Mickey Mouse)) LG: [jak je ten krátký film jako pro děcka jo] JU: [no byl no byl] nebo nebo před tím filmem byly LG: před filmem JU: takové krátká vložka toho filmu t
Josef_(1929).rtf.txt
LG: a to sem se vás chtěla zeptat taky z čeho se skládal ten program projekce tak vy ste teda už zmínil ten týdeník že býval ten býval během války JU: no týdeník býval už za první republiky LG: [už za první republiky žurnál] JU: [no to se mu říkalo žurnál] LG: žurnál mhm JU: no to byl no LG: pak ste zmínil ten krátký film pro děcka a měl třeba ten hlavní film míval přestávku nebo... JU: nevim vidite to si nepamatuju LG: mhm JU: to si nepamatuju LG: á jak třeba probíhala ta projekce těch němých filmů z čeho to bylo všechno složené ten program? JU: no to normální děj se odehrával že LG: mhm, já myslim třeba ještě před tím než začalo to samotné probíhání e promítání filmu JU: tak voni začli hrát LG: mhm JU: tam začli střílet že a to to byli ti herci ty ména tech herců t- to se objevilo že
Josef_(1929).rtf.txt
LG: a potom teda když už to bylo bez té kapely jak jak probíhala ta projekce třeba ještě před tím hlavním filmem co tam všechno bylo? JU: no tak dycky začala muzika reklamy LG: reklamy JU: reklamy dycky byly reklamy že á á po tech reklamech přišel ten žurnál neboli týdeník vochnšau ((Wochenschau)) se tomu říkalo že, no a někdy tam se tam vložili ten takovej ten ten krátké film ten ten jak se tomu říká do prkvančic teď si nevzpomenu, no pro děti LG: mhm JU: tak to byl ten námořník Pepek ((Pepek námořník)) ta Pepina ten obr že to ste neviděla nikdy [s námořníkem Pepkem]?
Josef_(1929).rtf.txt
LG: a a kromě toho dětského filmu které který vás asi bavil měl ste o ostatní části toho programu zájem? JU: pravda pravda LG: a který ste teda z těch dával největší přednost tomu dětskému filmu nebo [tomu týdeníku] JU: [no néé] to bylo to bylo (alech brajcht) to se nedá říct že sem šel do kina kvůli námořníkovi Pepkovi ((Pepek námořník)) LG: jasně JU: podstatnej byl ten film LG: mhm jo jo jo to mně jasné JU: toto bylo tak jako navíc
Jaroslav_(1926).txt
LG: no to jo jenom oni z tama vyberou ty informace, které se jim hodí do toho výzkumu. a e z čeho se skládal ten program projekce? jak třeba, jestli tam byly ňáké, reklamy nebo týdenníky, [krátké filmy?] JB: [no to ty týdeníky] to bylo ve filmech, jo, před každým filmem byl týdeník anebo krátké film eště a ten krátké film byl kolikrát dlouhé aj ((smích))
Jaroslav_(1926).txt
LG: em býval třeba, bývala třeba přestávka, nebo to živé vystoupení? JB: bývaly přestávky, no. LG: bývaly? JB: no bývaly přestávky, jo, když byl ňáké film delší, jo, no to taky to si teda pamatuju že byly filmy kratší anebo dlouhý hodně. LG: jo? JB: no tak to bývaly přestávky a no to se šlo na záchod, že, anebo si koupit ňáký bonbóny, anebo tak do toho bufetu, no. (.) ale co bylo teda dobrý, tak byly ty filmy v přírodě no takový ty letní kina jak se říkalo, no to bylo dobrý. (.)
Margarete_(1923).txt
LG: jo jo jo jo a teda když se vrátíme ee k tomu programu těch kin ee z čeho se ten program prostě skládal, jestli tam byl nějaký týdeník nebo krátký film přestávka a tak, jestli si na to pamatujete MK: ne jak myslite přestávky LG: nebo jestli byl předtím hlavním filmem jestli tam... MK: no za Hitlera byl předtym dycky na vochnšau ((Wochenschau)) LG: mhm MK: to bylo za Hitlera LG: jo MK: všecko co je co je ve válce novýho LG: mhm MK: to to bylo to jediný
Margarete_(1923).txt
LG: je to tak a byla ste na nějakém filmovém představení, které mělo hudební doprovod živý? MK: co mělo? LG: jestli mělo nějaké představení, na kterém ste byla, živý hudební doprovod, že tam hrála třeba kapela k tomu filmu MK: ne ne t- to nebylo dřív LG: mhm MK: t- to sem ještě neslyšela v kině kapela hrát
Rudolf_(1920).txt
kinovarieté ((Kino-Varieté)) (.) protože tam nebyly normální lavice tam byly židle (.) a na jedné straně bylo jeviště kde vystupovali buďto artisti nebo kouzelníci nebo PS: [aha] RS: [podobní] a pak se votočila židle a bylo plátno a byl film a filmy byly dycky zase takový ee buďto americký nebo anglický
Rudolf_(1920).txt
ale v tom varieté ((Kino-Varieté)) (na c- na) na tom Cejlu to se menovalo Kino-Varieté tak (.) tam byl jeden takovej případ na kterej já vzpomínám e (tak) celej život tam byl kouzelník který (.) rozdával takový mince kde byla jeho podoba a méno a tak dále a tak dále a že z- nechal zmizet slona (.) jo? (.) tak sme měli židle k (temu) varieté teď tam najednou přiš- ( ) přitáhl slona ten slon tam zůstal stát jo a von ukazoval von (mu) hejbal ( ) tím a jo byl to normální živej slon (.) a najednou řekl no neřekl nic řek a já toho slona nechám zmizet a zhaslo světlo byla absolutní tma trvalo to snad pár vteřin nebo esi čtvrť minuty půl minuty já nevím (to) tak nevodhadnu a slon byl pryč. no to to bylo to bylo něco ohromnýho a von neřekl jako to dělal a co my nevíme esi tam pustil (černou) zás- ee černou jako oponu eště před něho PS: mhm RS: protože von byl jako až ( ) na konci anebo jestli ho vyvedl e rychle tam někde už to měl připravený a to já to nikdo my nevíme z těch děcek ale vím že ty filmy pak když se e skončil tam byli taky nejenom kouzelníci tam byli i ee jak se řekne komedianti jo dělali na hrazdách padali na [hrazdách] PS: [mhm] RS: a tak dále na jednu ruku a a tak- takový všelijaký věci a pak se teda promítalo a promítal se vždycky nějakej film většinou americkej z řad tady těch děcek na předměstí
Rudolf_(1920).txt
PS: [to] byly dlouhý filmy ee hodinu a půl celovečerní anebo krátký tady [(s tím)]... ? RS: [to bylo] vodpoledne a bylo to ee e tady ty ty byly jako normální to trvalo já (nevím) deset minut PS: [mhm] RS: [nebo] patnáct minut celá ta jejich kauza co se tam [dělo]
Rudolf_(1920).txt
RS: jo? no tak ty byly zvukový filmy (ale) tady byly eště jedna věc taková která na kterou já vzpomínám že před každým filmem byl takzvanej radiožurnál
Libuse_2_(1928).txt
SM: dobře. em a z čeho se skládal obvykle program té projekce. LZ: no týdeník, to víte, první byl týdeník, pak bylo kino, no. SM: hm a o přestávce se třeba něco dělo? LZ: ne. to vůbec nevím že by se, to byl týdeník, a a někde co bylo ze světa, to víte za války to bylo kolem tohotok, a co se někde ve světě nebo to dělo, a pak to chvílu přestalo, a začalo kino. že by se něco tam dělo přímo, tak hrála tam hudba, ale že by se přímo tam něco, ňáký někdo něco dělal to nevím, to vůbec nepamatuju že by. SM: a ta hudba em hrála živá? nebo LZ: ne né SM: z [reproduktoru.] LZ: [z reproduktoru,] jo. při tom týdeníku to bylo k tomu, anebo mezi tím něco pustili, nějakou hudbu, ale jinak že by někdy, že by tam byla živá hudba, to nevim.
Libuse_(1922).txt
teda, ee byl- víte jakej mám ještě zážitek? ještě mám jeden <zážitek> ee e už si tolik nepamatuju, kdysi jsem si velmi pamatovala. ale, za války tak ve čtyři ve dvaačtyřicátým roce, a myslím, že to dokonce vopakovali tady vonehdy starej film, se hrá- ale přesně nevím ten název, a hrál se film, hrál tam Plachta ((Jindřich Plachta)) a Marvan ((Jaroslav Marvan)) a dva malí kluci. dva malí kluci a a bylo to, eh ee prostě už teda nevím, no a na Stadioně ((Stadion)) potom dělali takovou jako estrádu, to tenkrát ty estrády ještě nebyly teda v módě, a byli tam ti dva malí chlapečci a zpívali tam, dokonce vím Nám je to jedno my peníze nemáme LG: ((smích)) LV: to si (teda) jako pamatuju, a přijela tam stela májová ((Stella Májová)). jako mladá herečka, holka, která v tem filmu nehrála, a já nevím jaktože tam byla, <tak sem si teď vzpomněla na ni,> protože zemřela [je to tak jo?] LG: [nedávno, mhm] LV: tak sem si říkala vidíš holka jako mladá tam byla takově pěkná taková trošičku jako při těle si ji pamatuju, mám teda jako zážitek jako z kina, kino bylo teda tenkrát jako plný, protože to byla válka, že, to nebylo teda jako zájem, no. ale ee film ve škole teda s holkama se teda prodiskutovával.
Libuse_(1922).txt
jo ee (..) vidíte na koho jsem si ještě vzpomněla [jako děc-] LG: [řekněte] LV: na Rolf Wanky ((Rolf Wanka)) milovníka Rolf Wanka, který hrál v té Sextánce ((Sextánka)) a m- a já sem a teď nevím jestli byla sobota nebo jako neděla, já sem se vodctla u kina Moderny ((Moderna)), který jo? LG: mhm LV: a (no byl pět) nebo šest lidí, ale já nevím proč sem se tam šla, tak to už vám ee nevím a najednou vyšla paní (.) vím že byla Židovka protože tenkrát se moc vo Židech mluvilo, a s ní krásnej chlap, a von to byl Rolf Wanka, LG: ((smích)) LV: a teď asi pár lidí to to vědělo a byli u toho, a on mně utkvěl v pamě- on byl malej. a on byl opálenej, ale on byl natřenej, ale to já jsem nevěděla tenkrát, protože kolik mně mohlo být těch třináct dvanáct třináct let (.) a to si pamatuju (.) že to sem nevěděla a on byl úplně snědej, jo, <a teď měl ty tmavý voči, klobouk> ano, ano. a ona ho tam teda to hráli tedy myslím tu Sextánku ((Sextánka)) nebo něco takovýho a vona ho si tam jako pozvala, no. (.) takže.
Libuse_(1922).txt
LG: ee a z čeho se skládal ten program té projekce? jako že LV: ee jako byl ee nebyly nějak moc reklamy, to teda ne, ale byl týdeník LG: týdeník LV: to je jako týdeník LG: mhm LV: a pak šel teda jako film. ale týdeník teda ten byl jako pravidelně. LG: a ee měla ste ty týdeníky ráda? LV: no některý jo a některý ne. ee z ty týdeníky (.) když na to teda jako přemejšlím teda, tak já mám dojem že jako dět- jako děcko teda nebo do těch třinácti let, si nepamatuju, že by týdeníky šly, že ty týdeníky de fakto ((de facto)) šly až v tom vosumatřicátým roce a za války, ale to mám dojem, že ty týdeníky do té doby nešly, ale toto vám (.) [jako mně neutkvělo]
Libuse_(1922).txt
LG: a vy ste zmiňovala tu přestávku, že vás tam někdo [( )] LV: [no] byl ano, přestávky tam byly, jedna i dvě tam byly, ano. LG: a o té přestávce se dělalo co, LV: nic, sedělo se. LG: sedělo se LV: sedělo se a čekalo se, možná že oni otevřeli třeba v tom excelzioru ((Excelsior)) protože to šlo naproti Modré hvězdě ty ee dveře, a tak to větrali a že se tam ňácí chlapi si šli zakouřit LG: mhm LV: ale my sme seděli teda jak přibiti,
Ludmila_(1920).txt
LČ: mhm a z čeho se skládal program projekce? vlastně celý ten program toho představení asi měl nějaké časti, kromě toho hlavního filmu. LŠ: no bylo ty události, byly že taky. LČ: týdeníky? LŠ: týdeníky, před jako filmem. LČ: a kromě toho ještě nějaké jiné věci, co by se tam pouštěly? LŠ: ne nebyly ty reklamy ani nic takovýho. LČ: reklamy nebyly? LŠ: ne nebyly. ne ne. LČ: ani třeba krátké filmy? LŠ: před filmem před tím hlavním? ne nebylo nic. LČ: ne, nepamatujete si. LŠ: jenom ten týdeník. LČ: a přestávky se dělaly? LŠ: přestávka byla, jo, jedna. LČ: a jak dlouho trvala a co se vlastně odehrávalo při té přestávce? LŠ: no nic, to sme tam tak seděli a tř- někdy se jim přetrhl film taky, že jo.
Ludmila_(1920).txt
LČ: a o té přestávce ste tedy zůstali sedět na místech, nebo ste chodili... LŠ: ne ne, na místech se sedělo. LČ: nechodili se z místa. LŠ: nechodilo se. LČ: mhm LŠ: ne.
Ludmila_(1920).txt
LČ: a ta představení, vlastně jak vypadal, co bylo na programu? LŠ: na programu, ale Ondráková ((Anny Ondráková)) eště hrála víte ty herci, německý, no. LČ: a nějaké vojenské filmy, to tam nepromítali? LŠ: ne ne ne ne. LČ: ne. LŠ: vůbec ne. LČ: a třeba nějaká jiná představení krom toho filmu to tam nebývalo, nějaká... LŠ: já nevím, jestli tam měli něco potom eště ti vojáci jinýho, ale to taky nebylo každej den to kino.
Ludmila_(1926).txt
LČ: a hovořili ste třeba (.) spolu v kině nebo cestou z kina? LT: no o přestávce, to bývaly přestávky. LČ: a co ste o těch přestávkách konkrétně dělali? LT: no tak se šlo na limonádu, protože obvykle tam bylo bifé (..) tak kafe se tehdy tak jako to se (.) to né, to nebylo, no ale limonáda (.) a a když sme šli s nějakým přítelem, tak koukal koupit nějaký bonbóny, že (.) takovou pozornost. LČ: a e takže ste se ho- takže ste hovořili v tom foajé ((foyer)), kde bylo to [občerstvení] LT: [ano] LČ: společný (.) a ee (.) třeba ste ee třeba ste se tam s- s- to při těch rozhovorech ste se bavili třeba o konkrétním tom filmu, nebo to to byly rozhovory spíš obecnějšího (typu). LT: spíš obecný
Ludmila_(1926).txt
LČ: a z čeho se obvykle skládal program toho představení, co si ee tam přeci nebyly jenom hrané celovečerní filmy? LT: no tak napřed byly (...) byl ž- žurnál (...) pak byly různý reklamy (.) a byly teda mezitím byla potom přestávka (.) vono už je to tak dávno.
Ludmila_(1926).txt
LČ: a ee ty reklamy, ty byly ee diapozitivové (.) to byly jenom, nebo to byly i jakoby filmy (.) reklamní? LT: no normálně reklamy prodejní. LČ: takže to byl film nebo jenom snímky vlastně? LT: snímky. LČ: snímky. LT: snímky (.) šmarja, vzpomínám si na jeden slogan (...) u někoho po kině stavím se na jedno povinně. LČ: ((smích)) LT: a takhle, no LČ: takže to i souviselo s tím kinem vlastně ty reklamy někdy? LT: ano. LČ: nějak se to z- [propojovalo] LT: [taky] LČ: taky (.) [a o té] LT: [Baťa] měl všude
Ludmila_(1926).txt
LČ: a měla ste vlastně o ty doprovodné části programu, třeba o ty žurnály (.) zajímalo vás to? nebo bavilo vás je sledovat? LT: to nevím, to už to už fakt nevím. LČ: takže vás to asi nějak neobtěžovalo? LT: no no ani nezajímalo ani neobtěžovalo (.) prostě to bylo součástí.
Augustin_(1924).txt
LČ: a z čeho se skládal teda ten program. vy ste mluvil, že byly nějak ty žurnály, a... AU: no to ste přišla a začala hrát hudba z krajů v tu dobu kdy měli začít, někdy se to vo nějakou minutku třeba jako zpozdilo, což nám nevadilo, protože někdo doběhl na poslední chvilu, že, no za a potom ukazovali reklamy, tak jako dneska. jenže tehdy mně ta reklama nevadila, a dneska bych to rozbil, tu televizi,
Augustin_(1924).txt
LČ: ale ty reklamy v těch kinech, to byly jaké reklamy. AU: no to bylo, podle mě to bylo měli ňáký diapozitivy skleněný nebo něco, to tam dali do aparátu nebo tam se to přehazovalo. třeba (palaba), nebo něco na baterky, jo, tam bylo něco, vám doporučovali různý zboží a takový. no a to trvalo chvilku a pak začal žurnál. a ten žurnál já si, ty žurnály si hodně pamatuju za Německa. jak německý vojsko vítězí, jak ustupují do předem připravených pozic. jo, to sme se vždycky smáli. ukazovali z války. a hlavně ze so- hlavně ze Sovětského svazu jak tam v tom bahně a v tom ty auta jezdí a von byl prostě čím víc se snažil projet, tím víc zapadal. a vojáci vod blata všecko jak to tam tlačili. no, to vám řeknu. utrpení. no ale kdo je tam zval. LČ: a to ste chodil rád na ty týdeníky? nebo... AU: ty týdeníky mě bavily, protože to byl třeba týdeník číslo ten, a to se, no některý neměly to kina všecky stejný, to si asi propůjčovávaly, a to trvalo tak myslím jestli deset minut, bylo to takové, prostě než se ti lidi uklidníjou a než se začne promítat hlavní film. tak to byl takovej a bylo to dobrý, to byly takový ukázky ze světa, jako bych řekl dneska Televizní noviny. jo, no Televizní noviny před rokem nebo před dvěma byly mnohem zajímavější. dneska je, nechci se k tomu vůbec vyjadřovat. LČ: a krom toho týdeníku byly tam i třeba ňáké krátké filmy nebo? AU: em nevim určitě, ale možná že tam bylo někdy, něco. ňáká ukázka z ňákého filmu nebo tak. ale to opravdu nemůžu stoprocentně říct. LČ: a třeba přestávky byly? během představení? AU: přestávky? myslím že nebyly. já si to- nevzpomněl, to nebylo jako v divadle. nebo když ste em nevim. to vám nedovedu říct, že by byla přestávka a pak se pokračovalo. to už bych lhal.
Ludmila_(1922).txt
JV: hm dobře, takže teďka bych se přesunula od tohoto na starší věk, na váš starší věk, takže od vašich asi deseti let do začátku války, nebo do protektorátu. takže teďka bychom se bavily o tomhletom období. od vašich deseti let do toho protektorátu. a takže zeptala bych se jak ste tady v tom období často chodila do kina asi tak zhruba. LH: no, moc ne, protože bylo každou chvilu to o tom troubilo, že, JV: a tak to ještě byla ta první republika LH: ne, JV: hm LH: no tak to už, to už to tak moc né, ačkoliv byli taky ten (volbrik) byl ten německej herec, ve filmech hrával, a taky sme někdy šli ale že to bylo jako německy víte, a my sme byli proti těm Němcům dost zaujatí, ale my sme to nemohli dělat očividně, že, no
Ludmila_(1922).txt
LH: Zbrojovka, to tam zabrala, a potom sme s tou vnučkou tam chodily ale ne do toho kina, potom to tam bylo kino, ale potom tam bylo pro ty děcka že třeba se tam chodilo na takový ňáký ty em dětské radovánky a tak. ale nebylo to tam špatný, bylo to docela dobrý.
Ludmila_(1922).txt
JV: takže teďka bych se zeptala z čeho se obvykle skládal program té projekce. em že byl tam hlavní film vždycky, a co tam ještě bylo navíc, třeba nějaké aktuality, LH: taky aktuality. a tam byl Pepek em Pepek em počkejte jak se menoval, a to sme rádi chodili kde dávali před tím. a to měl čibuk takové ten Pepek, jak sakra tim druhým ménem nevim. Pepek mu říkali. a on měl dycky, a tam dával špenát, víte, JV: Pepek námořník? LH: jak? JV: Pepek námořník? LH: námořník, ano. no. Pepek, jak tam dávali námořníka Pepika, my sme se tomu smáli, a tak sme, když někde jinde, třeba jeden film dávali třeba v kinech třech. v Králově Poli taky to tak rádi dávali, tam byly taky dvě kina naproti sobě ((pravděpodobně Union a Adria)). JV: takže to byly ty krátké filmy před tím, před LH: no a to se mně líbilo ty krátký filmy. nebo tam byly ty tři prasátka, a taky to bylo pěkný. tak dycky, a oni byli chytří, voni to měli tady první, tak oni nalákali lidi. JV: dobře, takže em dalo by se říct, že ste si vybírala i podle podle těch krátkých filmů. LH: ano taky, ano. taky. JV: a byly tam třeba nějaké reklamy před filmem? LH: ne, vůbec ne. JV: reklamy ne. LH: ne ne ne. JV: a aktuality tam teda, aktuality tam teda byly? LH: no ale málo. JV: málo. LH: byly, ale málo. byly. JV: takže ne před každým filmem? nebo jako že LH: no před filmem. JV: a byly vždycky? před každým filmem? LH: no myslím že ne. že ne vždycky. to dycky, to byly aktuality ale to byla chvilenka, hned to zhaslo a hned začal film. JV: hm a vzpomínáte si na ňáký em říkalo se tomu foršpan. ňáká ukázka z filmu. bylo to někdy? em ukázka z filmu který třeba bude příště. LH: no myslím že nepamatuju si, ale myslím že moc ne. ale nevim to přesně. to přesně nevim.
Oldrich_(1920).txt
LS: teď se zeptám ee z čeho se skládal obvykle program projekce v tom kině, OH: no tak ee program no, tak mně se zdá že ňáká reklama ee tam před tím ee před tím kusem tam teda byla (.) ale moc si na to nevzpomínám, že by ta reklama byla ňák výrazná. LS: mhm. byly tam přestávky? OH: jo čoveče mně se zdá že jo, mně se zdá, že že tam byla přestávka LS: mhm OH: se rozsvítilo LS: a vzpomenete si, co se třeba mohlo dít o té přestávce? LS: no tak někdo potřeboval třeba jít na na malou stranu nebo ee obyčejně měl ňákou potřebu a jinak (.) jinak ee mně se zdá teď jestli vůbec ve všech kinech ty přestávky byly to ani... LS: mhm OH: si ňák nevzpomenu. LS: a týdeníky? před těmi filmy OH: no říkám tam byl ňákej ten buďto ta reklamka nebo nebo asi mně se zdá, že ten týdeník tam byl. LS: aha aha. a vy sám měl jste zájem o tyhle doprovodné části bavilo bavily vás je sledovat? OH: no tak ee bavily, no tak ee člověk se něco dověděl vlastně. ee že by to jako zvlášť bavilo, no tak člověk sledoval tak se dověděl něco co je ee co je tam nebo onde,
 
Atlas.ti code
358
 
Code parent
Programme
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno