Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Code name
Choice of movies
 
Quotes — Quote category
Dagmar_(1929).txt
potom sem ee to byli ee vlastně e, ferbaska ((Věra Ferbasová)) nojó, dyť na ferbasovou ((Věra Ferbasová)) sme lítaly kde hrála, tam [sme] všude byly LR: [mhm] DB: protože to sme si nenechali ujít.
Dagmar_(1929).txt
nó, to bylo na to hrajeme do pátku, vod pátku hrajeme toto. ano deme LR: [((smích))] DB: [tak sme šli]. je to mládeži přístupný, vod kdy do kdy, do kolika let. a to sme sledovali prostě by- to byly takovýdle plakáty obrovský LR: mhm DB: vylepený někde, na sloupech a na na těch plotech a tam sme si to vybrali
Dagmar_(1929).txt
LR: no a teď by mě zajímalo, jak ste si vybírala ty konkrétní filmy. vlastně vy ste šl- dalo by se říct, vy ste šla na všechno, [co sem pochopila, jak se měnil program] DB: [jak se měnil program, ano], tak to co sem co se nám líbilo LR: mhm DB: prostě v tom žánru, třeba s- ale vono se nám líbilo všechno LR: mhm DB: tam nebyly takový rozdíly, prostě buďto to bylo zamilovaný nebo to bylo dobrodružný nebo to bylo smutný, tragický ňáký drama, no ale to všechno bylo hezký LR: mhm DB: to to vám něco dalo, to to ste se poučila nebo nebo ste se zamyslela n-
Dagmar_(1929).txt
LR: [a] když ste si teda vybírala ty [filmy, tak... vy ste si nevybírali]. DB: [no. my sme si n- nevybírali] LR: vy ste šli prostě na všechno [co...] DB: [my sme] chodili do kina
Dagmar_(1929).txt
LR: a kde ste získáv- získala ste vůbec někde ty informace o těch filmech? jestli ste s- [dívala ste se na ten program...] DB: [no tak jako dítě ne, pochopitelně] LR: [mhm] DB: [jako] dítě ne. jako režizéři nás taky nezajímali, ty nás zajímali až hodně pozdě, kdo to [natočil] třeba, že? LR: mhm DB: ale jinak e co takle, no hlavně, kdo tam hrál LR: mhm DB: to bylo důležitý, protože to byli oblíbení herci, ne tak jak dneska je jich nametenejch tam z toho z JAMU nebo vodkuď a teď se tam všichni pro- no prostě, to byly hvězdy LR: mhm DB: a za těma se chodilo
Dagmar_(1929).txt
DB: takže asi vodsuď, a hlavně z těch plakátů LR: mhm DB: a hlavně kdo tam hrál LR: takže i pro vás bylo důležité, kdo tam hrál, že jo. to ste si, to ste [říkala] DB: [tó], no tak důležitý ne, ale třeba s- to člověka zaujalo. řekne si, zase ho uvidim nebo zase jí uvidim, a to to byly idoly, dyť to byly, e to byly hvězdy m, co se dotýkaly hv- dotýkaly nebe, že?
Dagmar_(1929).txt
LR: a hrálo pro vás nějakou roli, v které zemi byl ten film [natočený]? taky ne DB: [né, to naprosto né] LR: jestli to byl český, [německý], americký DB: [né], no tak to jo, to zase , to teda hrálo, to sem americký filmy sem milovala LR: mhm DB: protože to byly to byly taky... ale ee no nemužu říct, že bych je milovala, tehdy snad jo, dneska už si dám pozor,
Dagmar_(1929).txt
vybrala sem si film, který mi něco dal, i když sem byla třeba holka. ale rozhodně bych třeba nešla na nějakou indiánku nebo prostě na něco co mě vůbec jako nezajímalo, ňákej vinetů ((Vinnetou)), no to už je něco jinýho, ale ty ty Mohykáni ((Poslední Mohykán)) a to to bylo strašný, to byly skalpy a ty v- jak řvali a j- polonazí jezdili no to bylo t- v černobílým to bylo to byl ! a kluci na to chodili, ale my [ne]
Dagmar_(1929).txt
LR: [mhm], a co vy ste si teda vybíraly nejradši? DB: mm no tak říkám, my sme chodily na ty grotesky jako malý holky, no a potom ty naše takový ty začaly začaly ty naše filmy, takový [ty] rodinný filmy takzvaný
Dagmar_(1929).txt
italský filmy taky tady byly (.) za války, jak se se Němci kamarádili s taliánska ((Itálie)). tak tady byly i italský [filmy] LR: [mhm] DB: ale ty nás moc jako ne- nebraly LR: mhm DB: marčelo mastrojány ((Marcello Mastroianni)) a sofia lorenová ((Sophia Loren)), ty už tehdy začínali. to nám přišlo takový vyzývavý, takový prostě, nebyl to náš styl, jak sme takoví knedlíkoví češi. [((smích))]
Dagmar_(1929).txt
LR: a když byl ten [protektorát], tak změnil se ten váš výběr těch filmů, na které ste chodila? chodila ste i... DB:[no] no, tak překvapili nás ty [Němci] LR: [mhm] DB: jakou měli techniku, že to bylo zas něco úplně jinýho. a oni měli hodně hodně takových těch e manželských filmů bych řekla. jako prostě e ňák e že by ty manželský problémy vznikaly jo? a tak tam zase tam se řešily, zas to byli mladí lidi ovšem, [že?] LR: [mhm] DB: a na úrovni, ne žádný ňáký , něco že co se jim nelíbilo, a měli to hezký hezky udělaný, a hlavně ty taneční filmy a hlavně hudební [filmy] LR: [mhm] DB: na to byl... a a [veselohry]
Ludmila_(1923).txt
PV: podle čeho ste si vybírali filmy, na které ste chtěli jít, tenkrát. LH: no podle, voni, nevim podle čeho. no taky, slyšeli sme, že to bylo hezké, PV: hm LH: no tak sme říkali, děcka, půjdeme, no ten neměl ještě peníze, tak šetřete, a jak našetříme, tak půjdeme teda do Králova Pole se podívat, protože to kino.
Ludmila_(1923).txt
PV: hm jo. já bych se ještě zeptala, když ste si teda vybírali ten film, na který em na který půjdete, LH: ale no říkám, to sme si vybírali, když sme měli hlavně peníze.
Ludmila_(1923).txt
PV: a kde ste se třeba dozvěděli, jaký ten film [má být, nebo] LH: [ale no tak] jistě ti (větší) nám to řekli. PV: ti větší. LH: že byli na tom, a že to bylo pěkné, no tak sme šli taky, že to bylo pěkné.
Ludmila_(1923).txt
a jedině řikám, a když sem byla vdaná, tak zase, prostě když bylo něco pěkného, ten řekl to bylo hezké, bylo krásné, to bylo ná- nádherné, no tak se šlo podle toho. to byla prostě taková reklama. jeden druhýmu řekne, a to bylo jak reklama, kdybyste měla napsaný na někde že tohle. tak na to se šlo.
Helena_(1927).txt
byly plakáty, že, a v novinách bylo, a tak co sem si řekla, to by mohlo třeba být dobrý, někdy sem se taky zklamala, LR: mhm HH: a třeba se mně to nelíbilo, no, ale ve většině případů bych řekla, že ty filmy byly dobrý.
Helena_(1927).txt
LR: tak, tak vy ste říkala teda, že ste si vybírala ee spíše návštěvu kina podle toho filmu, [že,] HH: [podle] filmu, no, co se mně tak zdálo, nebo sem to slyšela od známých, LR: [mhm] HH: [to je pěkný], na to běžte, [že].
Helena_(1927).txt
LR: a bylo pro vás při tom výběru filmu důležité, kdo ve filmu hraje? HH: no bylo, protože já některý herce skutečně mám v oblibě. LR: mhm, takže ste měla své [oblíbené herce]. HH: [ano, já sem] měla své oblíbené teda herce a doposud je mám, hodně z nich už zemřelo, [že.]
Helena_(1927).txt
no tak ee řikam vám, já sem měla ráda em hlavně takový ty filmy třeba rodinný, o rodině [něco, že] LR: [mhm] HH: anebo nějaký zamilovaný třeba filmy, ale jejich názvy já už si nepamatuju,
Edita_(1926).txt
KH: no a jak ste si vybírala konkrétně ty filmy? EB: vůbec nevybírala. to co hráli, tak se na to šlo. (..) to se nevybíraly. KH: takže spíš, že to hráli v Lucerně ((Lucerna)), že ste chodila do [Lucerny] ((Lucerna)) EB: [ano, že] ano ano. a tam se měnilo myslím každý týden, nebo ještě dvakrát do t- , nevím, to už si taky nepamatuju, ale tam sme chodily hodně často. KH: takže ste viděla vlastně skoro všechno v tý Lucerně. EB: hodně, no, moc. (.)
Edita_(1926).txt
KH: hm (.) no a bylo pro vás teda důležitý, kdo v tom filmu hrál? EB: ne (.) ne. rádi sme šli, že, na ty známý, to se radši, že, ale vůbec to, to byl klárk gejbl ((Clark Gable)) a špencr trecy ((Spencer Tracy)) a hemburnová ((Katherine Hepburn)) a... ne, bylo to jedno, protože to bylo všechno překrásné filmy. KH: no a pamatujete si černobílý nebo barevný filmy? EB: všechno černobílý, všechno černobílý.
Edita_(1926).txt
KH: no a změnil se ňák výběr filmů? EB: ne. ne to se chodilo to, co se hrálo, tak se chodilo. a na český filmy, že, hodně.
Edita_(1926).txt
KH: hm. a jakou roli pro vás hrálo jakoby ve který zemi ten film vznikl, jo, jesi byl [třeba českej...] EB: [to mně bylo lhost-], mně to bylo úplně lhostejné. hlavně že to bylo zamilované. ((smích)) KH: hm. EB: (a hezký)
Edita_(1926).txt
LG: a bylo pro vás důležité, jesi ten film byl černobílý nebo potom už pozdě byly barevné... ? EB: jójda tak to už (.) to tenkrát bylo jenom [černobílý] LG: [tenkrát teda]... EB: [že], za války taky LG: aha. EB: že, to bylo až pozděj. LG: a měla ste radši potom... které filmy ste měla radši? EB: ty barevný.
Vera_(1923).txt
o na ty české filmy, sme chodívali, SM: mhm VB: já už si ty názvy nepamatuju.
Vera_(1923).txt
SM: mhm mhm (.) e já se vás z- já se vás teďka zeptám jestli bylo pro vás důležité e kdo ve filmu hrál, VB: ano bylo. známí herci kteří který sem měla ráda, a hráli tam, tak to sme do kina vždycky šli. SM: a měla ste své oblíbené herce teda? VB: měla sem. měla. SM: a můžete jmenovat třeba někoho? koho ste měla ráda? VB: no jak se říkala, toho [hrušinského] ((Rudolf Hrušínský)) SM: [hrušinského] ((Rudolf Hrušínský)) VB: a raul schránil ((Raoul Schránil)), SM: mhm VB: a aspoň pět jich bylo takových pěkných herců, to byli ( ) SM: takže hlavně takové ty jako hezké mladíky? VB: no, a ty herečky a tak to bylo, Nedošinskou ((Antonie Nedošinská)) sem měla, Pištěka ((Theodor Pištěk)) ráda, a takový herce, takový co bylo, z takové současnosti víc.
Vilemina_(1919).txt
VB: a už ta paní nás znala (v) pokladně, a maminka když dělala tam, tak vždycky řekla, no budeme mět to a to na programu, a tak dycky, tak já si přindu pro lístky, tak už sme měli , LR: aha, byla to jakože vaše známá, VB: no, maminčina.
Vilemina_(1919).txt
LR: mhm, a myslíte, že ovlivňovalo vaše vyznání to, jak často ste chodila do kina i na jaké ste filmy si vybírala? VB: no tak já sem měla ráda přírodu, LR: mhm VB: a tak co bylo v přírodě a tak, to sem se dycky dívala na obrázky, jak ti to vystavovali dycky tabuli a, no zamilovaný, to víte, jako mladí lidi. LR: mhm VB: no a někerý z ti herci byli vopravdu ze Žabovřesk, takže prostě to byli naši lidi a LR: mhm VB: byli sme tady pyšní
Vilemina_(1919).txt
LR: mhm (.) tak. a jak ste si vybírala ten konkrétní film, na který ste šla do kina, když ste si řekla, na tohle opravdu chci jít, VB: no když sem poznala prostě tak nějak, to to musí být pěkný, tak v duše vždycky sem, LR: mhm VB: to, a jak budu mít zbytečný, LR: mhm VB: tak pudeš. LR: mhm VB: a vždycky tak a buďto ( ) protože tenkrát se i v sobotu pracovalo, no, takže to nebylo možný, tak většinou buďto v sobotu večer, anebo v neděli.
Vilemina_(1919).txt
LR: a měla jste ňáké žánry, které ste měla radši? VB: no říkám, tu [přírodu] LR: [přírodu] VB: nebo takový (.) jak byla ta Babička, nebo prostě já už si nevzpomenu všechno ( ) všechny ty filmy, to už je hrozně dlouho, ale e tak vo přírodě, když tam LR: mhm VB: bylo něco na obrázkách, že dou tou přírodou a ukážou to, tak to mě hrozně bavilo. LR: mhm VB: nebo z nějakých hradů, když to bylo, LR: mhm VB: jo film, tak to mě bavilo. (.) ale nemohla jsem toho prožít kolik bych bývala chtěla.
Jarmila_(1926).txt
JV: [vzpomněla byste si,] podle čeho ste si vybírala film? na který půjdete? bylo to spíš podle kina, podle jeho polohy, anebo třeba podle toho, jaký ten film byl, podle žánru, jestli byl romantický, dobrodružný. JC: jak za, no do té války, to sme to co dávali, a chtěli sme do kina jít, tak nám to bylo jedno, jo? [to ještě nebylo] JV: [že tam byl] každý týden [jeden film] JC: [to ee jo] takže, to sme tak jako, ale pak už, [to bylo všelijaký, to už]
Jarmila_(1926).txt
JC: tak to se tak vždycky rozkřiklo, co je pěkný [a co né, jo] JV: [takže šeptanda.]
Jarmila_(1926).txt
JC: no pak si pamatuju, byly ty kinoreví, ((Kinorevue)) JV: hm JC: a to byl, to sem si kupovala, nebo, to jo, to se mně [moc líbilo.] JV: [takže na] základě toho ste si pak vybírala. JC: nó, taky, taky.
Jarmila_(1926).txt
V: a pak když ste si jako, mohla vybírat, nebo ste už jezdila i třeba, ještě do toho roku čtyřicet pět, vlastně v téhle oblasti se pohybujeme, do konce války, ale už ste třeba jezdila i do jiných kin, tak ste si třeba ee bylo důležité pro vás ee jaký herec v tom filmu hrál? nebo herečka? vybírala ste si i podle tohoto kritéria? JC: no tak sme měli rádi, no tak já sem měla ráda toho pana, von byl mladej, že, a ani jeden ten kluk nebyl tak hezkej, ten syn, JV: a koho myslíte? JC: jak Hrušínský ((Rudolf Hrušínský)) když byl mladej, tak to bylo. a pak, to bylo, to já nevím kdy pak, ta Předtucha, tam měl blbou roli, tak to sme měli na něho chvilku takovou, a to sme probraly i s těma děvčatama, jo, to se tak ee...
Jarmila_(1926).txt
JV: hm to ste říkala, no. a bylo třeba pro vás důležité ještě, jestli ten film byl německý, francouzský, americký, vybírala [ste si? né, bylo vám to jedno.] JC: [né, né to sme, to sme] to sme ne to.
Jarmila_(1926).txt
JC: ne, to sme, vám to povidám, to bylo každej tejden bylo jiný, a tak ňák abych šla jenom na detektivku, vono to ani tak nebylo já si myslím. to...
Jarmila_(1926).txt
JC: no tak byly pěkný ty, když tak jako ta historie se [ňáká]
Vera_(1913).txt
LR: a to vybírali rodiče, na co se půjde? VP: no to bylo pod ee jak by řekli, no když rodiče řekli, že pudem, no tak sme [šli] LR: [mhm] VP: aj my, a když sme chtěli my jít, tak tatínek musel vědět, co to bude.
Vera_(1913).txt
LR: mhm dobře tak a jak ste si vybírala ten film, když ste šla do kina, na čem vám záleželo? VP: no to už sem předem věděla LR: mhm VP: že todle je dobrej film, LR: mhm VP: jo, a to už tak- taková fáma šla, pudem do kina, LR: mhm VP: bude moc hezkej film, LR: mhm VP: jo, no tak to to bylo takový jako předem už tak nějak dost určený
Vera_(1913).txt
LR: mhm takže ste si vybírala podle filmu nebo podle toho kina? VP: [no podle] LR: [kam ste šla] VP: herců LR: podle herců, aha VP: podle herců a podle eventuelně podle podle děje také. LR: mhm VP: jo, když by to bylo třeba nějaká žán dark ((Jeanne d'Arc)) nebo něco takovýho, no tak na takových sme šli a nebo eště byl takovej nějakej film ee s Napoleonem, LR: mhm VP: tak na takový sem chodila, když to bylo historický, [historický filmy] LR: [to ste měla ráda] VP: to mě bavilo
Vera_(1913).txt
VP: no tak samozřejmě v pozdějš, když začly barevný filmy, no tak ten černobílej LR: mhm VP: to už nepřitahovalo
Vera_(1913).txt
LR: mhm a když byl ten přechod na ten zvukový film, tak se hrály třeba někde i ještě ty němé a někde ty zvukové, tak jestli ste si vybírala, jestli pro vás... VP: no no to už asi spíš vy- sem vybírala ten barevnej, LR: ten zvukový VP: no jo, ten [zvukový] LR: [zvukový], to pro vás bylo lákavější. VP: jo jo
Vera_(1913).txt
VP: takže to ale to se nevybíralo podle kina jako takovýho LR: mhm VP: podle toho, co tam [hrajou] LR: [co tam] hráli mhm VP: jo
Vera_(1913).txt
LR: mhm mhm a změnil se výběr filmů, na které ste chodila v době toho protektorátu? VP: no já sem měla dycky ráda takový společenský filmy a hm hm takový jako ee operetní LR: mhm VP: ve filmu
Eva_(1928).txt
ES: jak sem vám říkala, já sem si nemohla vybírat. já sem musela se podřídit tomu, kdo mně zaplatil vstupenku a kdo mě s sebou vzal.
Eva_(1928).txt
ES: tak já myslím, že většinou ti bratranci už byli starší. LS: ehm. ES: takže oni brali třebas ten časopis. tenkrát, já nevím, jak se to, kinoreví ((Kinorevue)). LS: no, to byl časopis, [ho znám]. ES: takže asi si to vybírali už podle těch informací těch kritiků.
Eva_(1928).txt
ES: no ee (...) dostávaly se mně časopisy. moje maminka brala Moravanku ((Moravanka)) a někdy koupila Hvězdu ((Hvězda)). a tam na těch zadních stranách byly prostě fotografie těch filmových herců a taky reportáže, nebo třebas i popis děje, že? LS: hm. ES: takže když sem si přečetla. na to bych se ráda podívala, že jo? ((smích))
Eva_(1928).txt
ES: samozřejmě taky ve škole spolužáci, když byli na ňákém filmu, tak se rozpovídali a říkali to bylo dobrý, to se mi líbilo, kdybys na to mohla jít, tak se di podívat.
Eva_(1928).txt
LS: ste si kupovali. mhm. a bylo pro vás důležité, jestli byl ten film černobílý, nebo barevný, tady v tom období? ES: no tak za mého dětství byl jedině černobílý. LS: černobílý. už vlastně třeba tam barevné se objevovaly. třeba Sněhurka a sedm trpaslíků byly barevné filmy. takže vy ste se s tím barevným příliš nesetkala. ES: nesetkala, ne.
Eva_(1928).txt
LS: dobře. takže ste vlastně nebyla vyhraněná, že byste chodila vyloženě třeba jenom na rakouský a český film? ES: ne. chodila sem prostě, jaká byla příležitost. za toho protektorátu nebylo moc možností. LS: hm. ES: to byl buďto český film, nebo německý film, nebo sem tam ten italský. LS: tam už se zúžil ten repertoár těch kin.
Eva_(1928).txt
LS: stejně? hm. a změnil se nějak ten výběr filmů, na které ste chodila v tom protektorátu, oproti tomu předchozímu období? ES: tak to víte, že sme navštěvovali víc český film. LS: jo? a proč ste navštěvovali víc český film? ES: protože ee citově sme jako k tomu byli mm blíže. LS: mhm. ES: a když teda sme se doslechli, že třebas je to ee závažný v tom německým, tak sme šli na ten německej film. LS: mhm. ES: dyž byla kritika jako třebas, jak sem vám říkala. to si dodnes pamatuju, to (Ich klage an). a potom tedy sem teda měla ráda tu Mariku Rek ((Marika Rökk)), protože to byla druhá Ljuba Hermanová v německým vydání. LS: aha, takže na její filmy ste chodila ráda? ES: ano.
Eva_(1928).txt
LS: no tak ee bylo, ee, já myslím, podle mého, že sme věděli, že to Němci prohrají, tak ke konci války už sme teda ty německý filmy úplně ignorovali.
Miroslav_(1931).txt
AV: ((smích)) takže vy říkáte, chodil jste do těch kin, co se hrálo, co vás nalákalo. MH: ano. AV: nevybíral jste si nějaké speciální kino.
Miroslav_(1931).txt
AV: bylo pro vás důležité, jestli šlo o film černobílý, barevný, němý, zvukový... MH: tak ně- němý už jsem nezažil, AV: hm. MH: no a původně byly černobílý a teprv po válce začaly barevný. AV: hm. MH: že první český barevný film byl ten Jan Roháč z Dubé, (že), AV: ano. MH: do té doby (.) potom začaly ty americký, no jak říkám, původně to byl černobílý, za války, AV: hm. MH: nepamatuji, že bych viděl barevný film. AV: a jakou roli hrálo pro vás to, v které zemi daný film vznikl, jestli šlo o francouzský film, anglický... MH: tak to nedělalo roli. AV: žádnou roli. MH: ne.
Marie_(1921).txt
Lč: a ta kina, když ste si je teda vybírala, tak ste si je vybírala podle toho, s kým ste tam šla nebo em že třeba... MD: no, tak podle toho, co se mně jako líbilo, co hrají, že. Lč: a ten, ten názor těch sourozenců nebo kamarádů, když vás, když s vámi [chtěli někam jít]? MD: jo, tak to když sme se prostě domlouvali, když sme se domlouvali, no tak em každej ten řekl, tak je to hezký, já už sem to viděl, tak bysme na to mohli jít, že, tak sme tam prostě šli.
Marie_(1921).txt
Lč: a bylo pro vás důležité, jestli ten film byl černobílý nebo barevný? MD: no tak to bývalo černobílý. to nebylo nějak to. Lč: a potom, jestli němý nebo zvukový, jak se to změnilo. MD: no ze začátku byly němý a pak už byl zvukový. Lč: a potom ste si teda vybírala raději ty zvukové, nebo... MD: no určitě, určitě. Lč: a mělo pro vás roli i to, v jaké zemi ten daný film vznikl, jakého původu byl? MD: tak to já si myslím, že to ani tak to, že to nás ani tak nezajímalo, nějak to. Lč: jestli byl český nebo německý nebo to... MD: no tak to většinou bývaly, no bývaly s titulkama, že, to bývalo s titulkama, no. tak, já nevím, nám to to nevim, to nevim, jestli nám to vadilo nebo ((směje se))
Marie_(1921).txt
Lč: a změnil se třeba výběr filmů, na které ste chodila v té době, v té protektorátní už. MD: jako jiný filmy? Lč: jestli ste si vybírala jinak. MD: tak to ještě, to ještě, tak když už bylo potom to, to já sem byla pryč, takže jaký tady byly filmy nevim.
Marie_(1928).txt
LH: ee bylo pro vás důležité v té době, jestli šlo o film černobílý, nebo barevný, nebo vzpomínáte si třeba na ňáký barevný film tady z této doby? MB: no tak to nebyl ještě b- barevný film.
Marie_(1928).txt
MB: no tak spíš, spíš se mně é spíš se mně líbily český filmy... LH: [ehm.] MB: [protože] ee ee jako s těma titulkama to bylo takový aj mm prostě ne- nebylo možný tak sledovat ten film, když tam byly titulky, tak přece jenom to bylo mm vel- když ste chcel titulky přečíst všechny, tak potom jako ó s- nebylo, nebylo to ono.
Marie_(1928).txt
LH: tak já se omlouvám za to přerušení, (.) ee poďme se vrátit k těm filmům, vy ste říkala, že hlavně ty české filmy ste [si vybírala.] MB: [no o rozhodně] radši. LH: ehm. ee kt-... MB: ono tehdá se ani tolik cich- cizích filmů nehrálo.
Marie_(1928).txt
LH: ehm, a v té době změnil se nějak ee výběr filmů, na které ste chodila, jestli ste třeba víc začala chodit na komedie, nebo spíš na ňáké jiné filmy? MB: mm no tak já moc ee komedie nemam ráda. LH: takže hlavně pořád ty ty... MB: [ano.] LH: [ty] romantické filmy. (..)
Peter_(1922).txt
PSk: takže ta první zkušenost byla určovaná vlastně výběrem em [té slečny která se o vás starala.] PD: [no výběrem slečny (Thotový),] kerá byla ze Starého Brna, vodila mě taky na plovárnu na Starým Brně, ((Staré Brno)) to byla moje první, a vedle někde bylo grand kino ((Grand - ul. Silniční)), to vim.
Peter_(1922).txt
PSk: takže to byl vlastně pro vás mezi em kamarády jedno z kritérií takového jako vítězství klukovského a potom ještě záleželo i na typu filmů na které ste vybírali? měli ňáký jako mezi vámi větší jako, PD: no jo no, PSk: lepší [pověst] PD: [každej] měl svoje jako. ale těžko se někdy dostat, já vim že v biografu Republika, kerý bylo, sme jeden čas bydleli potom v český ulici, tam byly ty kaubojky ((kovbojky)), kerý mě moc zajímaly, ještě dodnes mě zajímají moc. ale dostat se tam, to bylo nemožný, když vám nebylo šestnáct. tam byl dozor, to bylo vnitřní město, tam tam byl přísnej dozor. kdežto ora- oranium, ((Orania)) to bylo za Kolištěm bůh ví kde, a tam se na to nedívali tak přísně jako.
Peter_(1922).txt
PD: v Brně to byli, to, buď sem šel sám, [nebo s kamarády.] PSz: [úplně sám?] PD: jo. PSz: už v těch jedenácti dvanácti letech ste... PD: jo jo, no dvanácti tři-, dvanácti (až) čtrnácti. PSz: anebo s tou em [guvernantkou] PD: [s tou] slečnou. Psz: hm PD: kerá si ty filmy ovšem vybírala sama.
Peter_(1922).txt
PSz: hm já bych se ještě jednou vrátil k tomu jak ste si vybíral ty filmy, takže vy ste nejčastěji viděl em obrázek na ulici, ve [vitríně,] PD: [no jo, ve] PSz: a viděl ste tam ňákou hvězdu, PD: jo. PSz: která vás zaujala. PD: no jo. PSz: takže ste se neřídil tím jestli je to ňáký žánr, který [( ) nebo] PD: [na žánry se] né, spíš lidi kerý tam hráli. PSz: hm PD: a to sem (měl) dost širokej pohled jako.
Peter_(1922).txt
PSk: a když ste vybíral ty filmy podle plakátů, hrálo potom ňákou další roli to v kterém kině se to hraje? řekl [ste si] PD: [ne] PSk: to ste [jel kamkoli] PD: [hlavně sem] se musel do toho kina dostat. PSk: hm PD: a to, to se mi ulehčilo později když sem dorost jako, PSz: hm PD: ale když sem byl jako ve školním věku takle čtrnáct patnáct, to byla dycky patálie. já sem se dostal do univerza ((Universum)), já sem se dostal do uraniem ((Orania)), já sem se dostal do Centralu ((Central)) taky, a do dopsu ((Dopz)).
Peter_(1922).txt
PD: když sem je viděl, čet sem o filmech v novinách, podle toho lidovky ((Lidové noviny)) nebo prágr tádblag ((Prager Tagblatt)) PSz: takže české i německé ste, PD: [české i německé.] PSz: [a deníky spíš než] časo- spíš než divácké časopisy. PD: deníky jako. PSz: deníky, hm PD: tam byla filmová kritika, PSz: hm PD: tam se dá ale mě filmová kritika neovlivnila vůbec, páč sem si to vybral podle toho co sem chtěl, PSz: hm PD: ale byl sem rád když to bylo potvrzeno potom ňákým kritikem, že jo.
Emilie_(1922).txt
LR: ee teď by mě zajímalo, jak ste si vybírala konkrétní film, na který ste šla do kina? EF: no, já sem si moc vybírat nemohla, protože sem chodila do těch řečkovic ((Kino Sokola v řečkovicích)) každý týden, takže mně to bylo jedno, co hráli, hlavně, když sem byla v kině,
Emilie_(1922).txt
LR: dobře. a bylo pro vás důležité, jestli šlo o film černobílý nebo barevný, těch [barevných samozřejmě] bylo... EF: [barevný], barevný tehdy nebyly. to byly všecko černobílé. LR: mhm, třeba ňáké grotesky takové ty ee americké tuším ty dysnyjovky ((Disney)). EF: no, v- to, no jo, to už potom bylo americké filmy pak už, jo. jo, máte pravdu, ano tam... to bylo. LR: mhm. a bylo... když už teda hráli ten barevný, tak šla ste opravdu jako na něj, že to byla atrakce nebo ( ). EF: ehm no tak, ehm, že to bylo odpoledne e někdy se nedalo jít večer, třeba že to bylo odpoledne, no a byla to taková, takový pohádky, takové pohádkové to bylo. ehm, to byl...
Emilie_(1922).txt
LR: mhm, u nás ne. (.) a v té době teda ještě kdy ještě se promítaly ty němé filmy, bylo pro vás důležité, nebo vybírala ste si podle toho, zda šlo film němý nebo zvukový? (.) bylo to pro vás nějak rozhodující v té době, kdy byl ten přechod vlastně? EF: no, rozhodující to bylo, protože ono ten mluvený přece to bylo lepší, že. ten němý, tam se muselo em tam se musely ty titulky sledovat a někdy šly tak rychle, že to ani nestačilo a ehm a uniklo vám to, co se tam děje s- že jo, ehm. prostě ste se musela soustředit na to eh eh to na ty eh titulky a to nebylo dobrý. to je samozřejmý, že potom ten mluvený film, že to bylo uplně něco jinýho.
Emilie_(1922).txt
EF: no vz- vz- vztahovalo se to ideově už někam a ehm to bylo špatný. a my, když sme vokolo sebe viděli ve válce, jak v Kouničkách ((Kounicovy koleje)) střílí, že eh se střílí naši študenti anebo lidi v koncentrácích a všecko, takže už sme vůči těm filmům em em měli určité zaujetí, že. to se nedá nic dělat. už to nebylo vono, no. ale výbírali sme si. někdo jako, řikám, někdy ňákej film jako na to sme mohli jít, jo. ale tak, jinak to vadilo.
Emilie_(1922).txt
LR: mhm, dobře. ee na tuto otázku už ste nejspíše odpověděla, ale jenom kdybyste chtěla doplnit, jestli se změnil výběr filmů, na které ste chodila a proč? EF: teďka jako jo? ne? LR: [ne, ne, ne, po tom roce]... po tom protektorátu. EF: [ne, tehdy, tehdy]. no, změnil, změnil? změnil. poněvač místo těch romantických takových, který sem řikala jako, já nevim, že, těch romantických. tak se to zaměnilo prostě za jinej žánr takovej už, to už, prostě to bylo jiný. já si momentálně nemůžu vzpomenout v ně- v za Německa, na ktere- kterej film mě třeba by bejval nějak trošku zaujal aspoň, nevzpomenu si. LR: mhm, to nevadí, záleží spíš na tom, záleží spí-, záleží spíš na tom, že ste teda opravdu si [vybírala trošku jiné]. EF: no. [ano, ano, ano].
Jarmila_2_(1926).txt
JG: [to víte, že taky byly] různý německý filmy, který sem nasadili, provokativní, a já nevim, to tak to už prostě už se nechodilo, to už se vybíralo, který, řikám, tak s tou marikou rek ((Marika Rökk)) ňáký takový tydle, ty. bylo to dosti izolované všechno, JV: hm JG: víte? už vod toho em za té svě- za druhé světové i za těch komunistů taky, že. se nechodilo na všechno, JV: jasně. JG: to nemělo cenu. to by [(to by z toho, že] JV: [no tak,] to je JG: ale nedá em ne zas že by nebyly dobré filmy, taky, byly, ale vopravdu se muselo vybírat, JV: vybírat. JG: že, JV: hm JG: to zas...
Jarmila_2_(1926).txt
JV: a a před tou válkou ste si vybírala filmy JG: před válkou sem z toho neměla vůbec rozum. JV: tak to vám bylo ještě takových čtrnáct let, že, eště v roce třicet devět. JG: třináct. JV: třináct let. JG: mně bylo.
Jarmila_2_(1926).txt
JV: to ste spíš JG: no JV: chodila, když ste věděla, že někde je ňáký film, třeba [(zdarma), nebo že ten pan promítač, že vás tam...] JG: [jasně, a bez bez toho, sem, no] JV: takže ne [moc ste si jako nevybírala.] JG: [vobyčejný děcko.]
Jarmila_2_(1926).txt
JV: a později, jak ste začala získávat rozum, ale ještě před rokem čtyřicet pět em to znamená za toho protektorátu, to vám bylo kolem těch patnácti, šestnácti let, že, tak to ste si už asi vybírala víc, to už... JG: no tak jistě, ale potom taky už ste měl jiný, JV: hm JG: em chodili sme plavat, aj aj sme závodili, a už už se dělal ten sport, jo
Jarmila_2_(1926).txt
JV: a když ste si teda už vybírala, tak třeba podle novinových článků, nebo ňákých [recenzí? programů,] JG: [ne, většinou podle toho,] že už na tom někdo byl [a říkal.] JV: [už na tom byl.] a měli ste referenci nějakou, jo.
Jarmila_2_(1926).txt
JV: a bylo pro vás třeba důležité, jestli ten film je barevný nebo černobílý? JG: tak to byly většinou [černobílý.] JV: [většinou černobílý.] a kolorované [třeba] JG: [to tady] nebylo.
Jarmila_2_(1926).txt
JV: a vybírala ste si pak třeba film i podle toho, v jaké zemi vznikl? jestli byl britský, francouzský, americký, český, JG: ale to sem nechodilo. když byla druhá světová [válka, tak to sem nechodilo.] JV: [ale před druhou světovou] válkou ještě. JG: no tak to. JV: rok třicet osum, třicet devět. JG: no, to. možný je, <že sem ňákej viděla,> JV: hm JG: fakt nevím. JV: jasně. JG: to nemá smysl,
Jarmila_2_(1926).txt
JG: anebo sme věděli aj od toho, co u nás bydlel, řekl na to běžte, to je dobrý, to se bude, tak sme šli. JV: [na doporučení.] JG: [i když to byl,] i když to byl německej film, JV: hm JG: ale rozhodně ne ňáký zfanatizovaný filmy.
Jarmila_(1925).txt
Lč: [mhm] a třeba to kdyby když ste šla do kin s s přáteli nebo jenom s přítelem nebo s kamarádem, lišilo se, kam byste si to kam byste šla jak ste si jestli ste si vybírali třeba j- jakože je to [lepší kino]? JH: [( )] né, podle programu Lč: podle programu mhm JH: podle programu sme si vybírali co nás zajímalo.
Jarmila_(1925).txt
Lč: to si nevzpomínáte (.) no a teď ee vlastně bychom se bychom se zaměřili třeba i ee na na ty filmy, na které ste chodili jak ste si vlastně vybírala teda film, na který ste šla? JH: aby tam byli (.) herci který známí [herci] Lč: [mhm] JH: ať už byl cizí nebo náš (.) jo poutali nás dost herci (.) očekávali sme teda no jistě očekávali sme i obsah toho filmu a ee ale herci a to se od někoho kdo už na tom filmu byl tak vždycky vám řekl, ne? o čem to je, co to bude,
Jarmila_(1925).txt
Lč: a jak ste se domlouvali na co teda půjdete nebo? JH: hm Lč: [kdo to vybíral]? JH: [někdo to navrhl] a druhej
Jarmila_(1925).txt
Lč: a vzpomněla byste si, jestli ste v té době viděla ňáký barevný film a jak to na vás vlastně působilo, [(jestli)]? JH: [v té době] nebyly barevný filmy. Lč: ale tak některé [už byly]. JH: [nebyly]. nebyly, nepovídejte, nebyly, dyť nebyly ani po válce nebyly ještě (.) tady. LG: jako v těch Husovicích? JH: jistě a ne vůbec v Brně nebyly, (dyť) je nevyráběli, dělali černobílý (..) já nevím, první film ee barevnej esi byl v jednapadesátým? nebo eště pozdějš? já nevím.
Jarmila_(1925).txt
Lč: a ee hrálo pro vás roli to, v jaké zemi ten film vznikl, jestli ste dělala rozdíl mezi českým německým [nebo americkým]? JH: [ani né] v té době (je) vám to jedno, hlavně že že se tam něco děje, co vás zajímá.
Jarmila_(1925).txt
LG: a te- v té době ste si pořád ty filmy vybírala podle těch hereček nebo už... JH: no tak jistě to upoutalo to člověka (.)
Borivoj_(1927).txt
BH: tak to bylo do středu města (.) i (.) do (.) prostě okrajových částí, jako do Králova Pole, do Husovic, do Židenic, tam kde byl prostě film, kterej mě nějak nějakým způsobem (nezaujal) název pochopitelně, mm no tak sem tam šel.
Borivoj_(1927).txt
LH: v tom roce čtyřicet dva ste nastoupil do zaměstnání, změnila se ňák ta četnost návštěvnosti kin? BH: ano. (.) ano nebylo to tak často, (.) nebylo to tak často, ale (.) byly prostě v tom štyrycé- v tom roce čtyrycet dva prakticky už byla t t jiná série filmů, jiný filmy. (..) už tady byly prostě německý. LH: ehm. BH: jo. hlavně teda, (..) německý, (.) že, a (..) vzpomínám si, že sme byli, to byly, jeden pěknej německej film byl Zasněžená romance. (.) to byl hudební film. (..) že. LH: takže dá se říct, že vlastně ste ee trošku se snížila ta na- vaše návštěvnost kina ne kvůli tomu, že by třeba nebyl čas kvůli práci, ale kvůli tomu, že s- nebylo [z čeho vybírat.] BH: [ne ne, nebylo] z čeho vybírat.
Borivoj_(1927).txt
BH: jenom když sem zjistil podle titulku, co tam hrají, zaujalo mě to, tak sem šel. LH: ehm. takže nějak jako ne- nehrálo [roli (to kino?)] BH: [né, ne, ne, ne] ne v- žádnou preferenci jsem nik- k žádnému (kinu)...
Borivoj_(1927).txt
LH: ehm. tak teď už se ee budu ptát přímo ná některé filmy na (.) ten výběr. takže v podstatě ve vašem případě asi na to nejdůležitější. ee jak ste si vybíral ten konkrétní film? co pro vás bylo důležité? jestli název, nebo téma, nebo... BH: no tak v prvé řadě upoutali mě prostě kdo tam hraje, herci. LH: ehm. BH: že, (.) a podle toho sem usuzoval, je to komerční, je to hudební, je to veselohra, je to něco takového. podle toho sem volil. že bych prostě emm byl zaměřenej na jeden žánr, to ne. LH: ehm. BH: (chtěl sem) a viděl sem prostě všechny druhy tady těchto filmů. LH: takže ste si hlavně vybíral podle herců. BH: ano, jednak podle herců, ano.
Borivoj_(1927).txt
LH: a bylo pro vás v tu dobu důležité, jestli se jednalo o film ee barevný, nebo zvukový? ee teda pardon ((smích)) [černobílý nebo barevný?] BH: [no černo- černo-] no v té době eem b- barevný eště nebyly. LH: ehm. [takže nevzpomínáte si na žádný?] BH: [protože ty za- ty to né.] vzpomínám si potom už na pozdější první barevný filmy, jo který kte- pochopitelně zaujaly, pánč byly daleko lepší. LH: ehm. BH: že. (.) vizuálně, (.) barva,(.) že.
Borivoj_(1927).txt
LH: ehm. a hrálo pro vás ňákou roli, v které zemi daný film vznikl? jestli ste víc chodil třeba na české než na... BH: to nebyl velkej výběr. (.) v té době ve v prostě za (.) [protektorátu.] LH: [ehm.] BH: nebyl velkej výběr, byly tady německý filmy (.), hlavně rakouský, že, naše (..) no sem tam (.) sem tam ňákej možná (svě- ale) to už si teda nepamatuju, že by se dostal z jiné provényjence, ale převládaly tady tyhlety filmy. LH: ehm. á vybíral ste si spíš třeba ty české filmy, než ty německé, nebo rakouské? BH: nedá se říct.
Borivoj_(1927).txt
LH: em á změnil se výběr filmů, na které ste chodil v této době? (...) jestli ste třeba chodil trošku na jiné filmy, než ste chodil předtím? BH: mm no tak myslím né, panč t- tenkrát nebyl nebyl výběr. a no ták výběr byl, alé ty filmy mě nezaujaly prostě názvem anebo prostě už (.) taky vo to no bylo to pořád německy. LH: ehm. BH: německy filmy a německy a už to prostě to to člověka votravovalo. né votravovalo, ale řekl sem si, tam já nemusím zase na ně chodit. LH: ehm. BH: jó, zas zas tam bude to, to, to, nebo...
Marie_(1915).txt
MH: em tak já sem nevy- já sem vybírala podle toho, kde hrál do- dobrý herec, víte, který mě lákal, a em kde bylo tak přijatelně pro mě. jo?
Marie_(1915).txt
LS: tak, teď se obrátíme em v tom třetím okruhu k filmům a jejich výběru, a zeptal bych se vás, jak ste si vybírala konkrétní film, na který ste šla do kina, mluvíme o tom období před rokem štyrycet pět. MH: já podle herců. LS: hm MH: podle herců. LS: a em třeba to MH: takový ty zamilovaný slátaniny já to, to mě nezajímalo. LS: takže em to kino kde se to hrálo nebylo pro vás důležité? MH: ne. LS: kde se to hrálo? MH: ne.
Marie_(1915).txt
LS: a zeptal bych se, jakou roli pro vás hrálo to, v které ten film em v které zemi ten film vznikl. MH: nehrálo. ne. ne. pro mě byla důležitější kvalita toho filmu než odkud to je. em líbily, líbily se mně italské filmy, jo? italské, francouzské, i některé, no ruské se tam nedostaly v té době. za zač- za války, to neexistovalo. a em z těch amerických právě takové ty em třeba eee kraso- mám ráda krasobruslení, jo? tydlety věci. na- dodneška se na todle dívám, em gymnastiku, jo? to eem uměleckou gymnastiku, jo? i tu bez nářadí. em prostě slety a takovédle věci, a eem a dokumentární filmy. ty mě zajímají.
Marie_(1915).txt
SM: hm hm á a ten výběr filmů em změnil se nějak [jestli se] MH: [to už] sem řekla, že to je prostě, podle herců, SM: podle herců. MH: a podle těch obrázků a tak.
Miroslav_(1923).txt
. ale potom sme chodili už na české a to trvalo až do konce války jako, nebo trvá dodnes, že jo.
Miroslav_(1923).txt
to postupně přecházelo, jak člověk ten tim věkem rostl od puberty vejš, že jo, tak se osamostatnil a už sme vyhledávali filmy, který em kromě teda veseloher, to nás vždycky bavilo, tak které nás bavily. no no byly to ty kaubojky ((cowboy)) detektivky šárlí šán ((Charlie Chan)) to byl takovej, pravidelně dávali, to byl čínskej ee detektiv, to byly šanovky ((filmy s Charlie Chanem)) to bylo, seriál.
Miroslav_(1923).txt
JV: mhm. á teďka bych se zeptala e jakým způsobem ste si vybíral film, na který ste do kina chtěl jít? j- jak ste si ee vlastně, kde ste třeba bral informace o tom ee o tom filmu nebo podle [čeho ste] MJ: [no z obráz]ků. JV: z obrázků? MJ: a a s a psaní, každej film byl vo něčem. a taky herci už no no pochopitelně, to (.) to bylo dycky n- napsaný co to je za film, i když to potom třeba em oni to přikrášlovali pochopitelně, ale to už člověk podle obrázku a podle toho věděl, co to je. no taky, těch filmů nebylo, on každý běžel štrnáct dní, tak to (nebyla) taková záplava filmů jak teď. JV: mhm MJ: kin bylo hodně, ale hráli tam (.) já nevím, že by tam em že by někdy, člověk nevěděl na co de. JV: (.) takže ste získával vlastně ty informace o filmu z těch plakátů s obrázků, ano? a ještě třeba od někuď? eště od rodičů ste říkal, že ste se bavili, MJ: no vod ka- e vod kamarádů. JV: mhm od kamarádů. MJ: nó a o- od spolužáků a známých a řekl, to je bezvadný, já sem viděl film, tak sme tam potom chtěli jít taky a tak to nám řekli vo čem to de,
Miroslav_(1923).txt
JV: mhm dobře. á teda bylo důležitější ten film ee než to kino na který ste še- do kterého ste šel. že ste si hlavně vybíral podle filmů a ne podle kina? nebo obráceně? MJ: em podle filmů. JV: podle filmů. MJ: a podle ceny teda. ((smích)) JV: mhm. takžé třeba kdyby byl až na Komárově někde ňáký film, který ste chtěl vidět, tak byste tam jel? nebo někde třeba jinde. MJ: (.) no jo, ale, ty filmy tak oni tak kolovaly, ono většinou (.) do do do daleka bych nejel teda do Komárova, tam sem nebyl nikdy. to by už musel být kor film, ale to se nepamatuju, že bych kvůli filmu e že by dávali jenom v zapadákově to ať to si tak to už nevim. JV: mhm MJ: toto vám moc neo- na to neodpovím.
Miroslav_(1923).txt
JV: á bylo teda pro vás důležité, kdo ve filmu hrál? říkal ste, že ste měl rád nějaké herce, [že ste je měl oblíbené]. MJ: [no eee] některé ee z našich, to byl třeba Burian ((Vlasta Burian)) nebo Voskovec a Werich ((Jiří Voskovec a Jan Werich)) že jo, ze zahraničních kde kde byla záruka, že tam bude zábava nebo e nebo to bude napínavý, ale jinak jinak né, protože herců bylo dost plno a kvůli hercům sem nikdy nešel.
Miroslav_(1923).txt
JV: mhm á hrálo pro vás nějakou roli to, v jaké zemi byl ten film natočen? MJ: ne. JV: takže em MJ: no ne no ee f- em holyvůd ((Hollywood)) americké to bylo americkej byl jedině holyvůd ((Hollywood)) že jo, tehdy a tak to už mělo hodnotu, že to mělo výpravu vel- větší, že jo JV: mhm MJ: a (.) to prostě ee em to prostě bylo ee em na vyšší úrovni. ti naše, to bylo vidět, že to sou kulisy a že tak hrajou skoro jak v divadle, kdežto tam to bylo už takový trochu vyspělejší. JV: mhm MJ: ale tak e-e esli je německej, francouzskej, švédskej nebo náš, to to to nehrálo roli. JV: á takže to, že ten film byl vyspělejší, ten halyvůdskej ((Hollywood)) film, že vypadal líp, takže to nebyl důvod, proč byste šel na americký film radši než na český? MJ: ne. JV: ne. MJ: ne. muselo to mít určitou hodnotu.
Miroslav_(1923).txt
MJ: no né, člověk si vybral podle hlavního filmu. JV: mhm MJ: a týdeník, to nevěděl co bude. no a krátkej teda ať je takovej nebo vonakej, když se nelíbil, nedalo se nic dělat, tak ta štvrt hodina se vydržela. JV: mhm MJ: protože hlavní byl film. ten, na to se chodilo.
Miroslav_(1923).txt
MJ: a byly taky český filmy celou válku, že jo. na německý se moc nechodilo. to jako, spíš na film, ale do kina e em do kina se chodilo.
Miroslav_(1923).txt
e na český filmy a na na německý výjimečně teda, fakt. to to člověk dal dycky přednost českýmu pochopitelně.
Jiri_(1922).txt
Lč: a jaký byl rodičů názor na film a na kina? JH: no tak zamilovanou tatínkem byla Anny Ondráková, to jak se prostě hrál film s Anny Ondrákovou, tak to se šlo. to se třeba <šlo i dvakrát>,
Jiri_(1922).txt
Lč: a jak ste si vybíral konkrétní film, na který ste šel do kina? JH: jó, tak to je problém. tak rozhodně sem měl rád veselé filmy, to jako když nevím v té době, pamatuju si tu Anny Ondrákovou, protože to byl miláček tatínka, na to se nesmělo sáhnout, ale kdo tam eště hrál v té době, hugo hás ((Hugo Haas)) zřejmě, že, z těch starých, já to těžko mohu zařadit prostě do toho období, kdy které tam prostě byly. ze zkušenosti nepamatujete si nějaké ty herce té doby? Lč: no tak eh Nataša Gollová, Lída bárová ((Lída Baarová))... JH: no tak toto všecko prostě to byli miláčkové, protože to byly krásné filmy pro nás tady toto.
Jiri_(1922).txt
JH: no tak, tady sme chodili jenom do toho devětatřicátého roku štyrycátého jenom na české filmy, pak to byly německočeský nebo českoněmecké filmy, že, myslím, že sem nějakej velikej rozdíl u toho nedělal, protože u toho českého filmu byly německé titulky, že, u německého filmu byly české titulky, takže to člověk bral jako takovou samozřejmost.
Zofie_(1925).txt
JV: takže ste si vybírala filmy em především em [podle toho] ŽH: [s dětskou] tematikou jedině JV: jestli tam hrála širly ((Shirley Temple)) ŽH: no
Zofie_(1925).txt
ŽH: v tom šedesátým roce, když už sme chodili tady na tu, si vzpomínám, sem si vzpomněla teda na tu Hybešovu ulici do toho kina Mír, myslím že se to menovalo, tak to už potom sme chodili výhradně na český filmy, já sem JV: mhm ŽH: e vzpomínám si, že byly hudební filmy d- Durbinová ((Deanna Durbin)) nebo já nevim, jak se menovaly, právě ta kamarádka, ta bude sdílnější k tomu (.) ale na český, výhradně na český filmy sme chodili.
Zofie_(1925).txt
ŽH: třeba v tom Zlíně, a to sem si vybírala české filmy naše, nedušínskou ((Antonie Nedošinská)) JV: české filmy. ŽH: Ferbasovou ((Věra Ferbasová)), ty známý herce.
Zofie_(1925).txt
JV: žádný text nebyl, nebo ňáká anotace nebo synopse, o [čem e to se tam] ŽH: [ne, zrovna moc toho tam] nebylo, ano. JV: hm, takže ste spíš dá se říct, [naslepo, pokud by] ŽH: [na ty herce, naslepo] JV: ste neznala ty konkrétní herce. ŽH: ano.
Zofie_(1925).txt
JV: a a když ste třeba teď šla kolem toho kina Jalta, viděla ste tam ten plakát, tak ee vlastně em ten film ste si vybrala em podle třeba i země původu? nebo ŽH: to ne [tehdy tehdy asi] JV: [ne ne ne ne] upřednostňovala ste [třeba] ŽH: [ne] JV: ňákou ŽH: ne ne ne [rozhodně ne] JV: [ne ne] nebo nebo toho podle toho, jestli byl barevný nebo černobílý to ŽH: zro- vůbec vám neřeknu, věříte, jestli byl barevný nebo černobílý
Zofie_(1925).txt
ŽH: [měla, ale] ne zase, zas nebyl čas a a vybírala sem si výhradně české filmy. výhradně ne, protože si vzpomínám, že byly ňáký ty hudební filmy
Zofie_(1925).txt
ehdy už potom v té době, když sem byla starší, tak mě ovlivňovaly filmy a chodila sem taky ee na to, co by mě asi zajímalo, podle těch herců, a i podle národnosti, jak tady pán vzpomínal na tu mariku rekovou ((Marika Rökk)) nebo tak, tak to už jo. JV: takže vás tam em zaujalo em na těch filmech em ŽH: děj JV: to téma ŽH: ano téma JV: mhm (.) a co se týče týče třeba žánru, tak e-e spíš jakoby ňáký dramata nebo r- e romance ee nebo spíš jako hudební ee filmy, komedie, [veselohry] ŽH: [hudební] a komedie, a i tady ta tragedie, řikám, no to různě. JV: takže ste nebyla třeba em vyloženě ňak em zaměřená na [jeden žánr] ŽH: [na ňákej] určitej ne JV: ne ne ne spíš to bylo o tom tématu ŽH: ano všeobecně. do dne- dodnes nemusím vidět americký filmy JV: mhm ŽH: e takový ty drsný, ňáký
Zofie_(1925).txt
JV: omezenej tim vašim studiem, no. em a ten výběr filmů třeba se nějak změnil po po tom roce třicet devět v tom Zlíně už ŽH: ne ne já to zas řikám, zas ty v- český filmy a nebo ty hudební,
Irena_(1922).txt
Lč: hm a jak ste si vybírala konkrétní film, na který ste šla do kina. IK: no, většinou filmy, že, grotesky sme milovali, no westerny taky samozřejmě, kovbojky, že jo takový, ten výběr byl ohromný, taky záleželo kdo, který herec tam byl, takhle podle herců taky sme si je vybírali. no, někdy, chtěli sme vidět první, že, premiéry, a tak dále, pak některý nás tak zaujaly, že sme na ně šli do kina dvakrát, třikrát, že jo, protože em chtěli sme to a ono vidět ještě, ale... Lč: takže pro vás bylo důležitější jaký to je film, než to, kde ho promítají třeba? IK: to určitě, to určitě.
Irena_(1922).txt
Lč: a bylo pro vás teda důležité v jaké zemi teda ten film vznikl? že byste si vybírali podle toho, zda je francouzský, americký, německý, nebo tak? IK: em já myslím, že spíš hráli hlavní roli ti představitelé, ti herci. Lč: hm IK: jinak nám to bylo jedno, jestli je to italský nebo jiný film, my sme měli své určité idoly, že, a na ty sme chodili.
Irena_(1922).txt
Lč: ste zažila. a změnil se třeba nějak výběr filmů, na které ste chodili za toho protektorátu, že by... IK: no tak jistě, pře- převažovaly teda německý, že jo, to... Lč: a to vám nějak nevadilo, pro- IK: ne, stejně dobře jako na našich filmech.
Bozena_(1924).txt
BK: [no my sme mohli jít] my sme mohli jít okolo kina a tam si to přečíst a teď sme říkali, tam bysme chtěli jít a kdy kdy který den bude pršet, většinou se hrálo celý týden ten jeden film, JV: takže spíš před... BK: takže sme si to předtím sme si to takhle to... JV: mhm došli ke kinu, viděli ste tam ty filmy, BK: no no no no
Bozena_(1924).txt
JV: a eee ty vaše návyky nebo vlastně změnil se tenkrát nějak výběr těch filmů e potom e nebo dokázal to ten protektorát nějak ovlivnit ty filmy, které ste si vybírala nebo vlastně ste si vybírala filmy jako předtím, že tak k nějaké změně nedošlo BK: to ne to určitě sme si vybírali určitě určitě to byla ale zase vám to z této doby [vám nemůžu takhle moc řict] JV: [hm hm] BK: protože já sem vlastně vychovala děcka, jo, takže sem JV: hm ale třeba ta obliba těch veseloher u vás asi neklesla [nebo navštěvovala ste pořád...] BK: [ne to ne to] vlastně byly takový věci JV: hm BK: který člověk kterýma se aspoň povzbuzoval. JV: chodila ste i na německé filmy nebo ste je třeba bojkotovala ze zásady? BK: to ne to ne ne ne to byly rakouský filmy ten hanc rýman ((Heinz Rühmann)) JV: mhm BK: a a to byly německý filmy taky veselohry taky byly moc hezký JV: takže vám tam nevadilo z toho hlediska, že st- že ste na [německém filmu] BK: [ne ne] nemohli jistě že ne my sme t- tu němčinu [museli] JV: [hmm] BK: ve školní ( ) také
Milan_(1932).txt
ML: podle toho, jaký tam byly filmy, to znamená chodilo se na to. podívejte se LR: hm ML: byl jednak byly ňáký český filmy a to muselo bejt mlá- aby to bylo mládeži přístupný, to je jedna věc, LR: hm ML: a potom tam byly německý filmy a na ty se nechodilo. LR: hm ML: jo, páč ty nás vůbec nezajímaly. LR: hm proč vás nezajímaly? ML: no to byly německý filmy. LR: hm ML: to bylo jako to em no to byla mentalita čechů, ignorovat prostě všechno co bylo německý, obzvláště tady v Brně. LR: hm ML: kde bylo Němců jak dobrejch.
Milan_(1932).txt
LR: ((smích)) dobře. ee teď by mě zajímalo, jak ste si vybíral ten konkrétní film, na kerý ste šel do kina, co pro vás bylo důležité. ML: no tak podívejte se, vybíral za prvé, muselo to bejt teda mládeži přístupný, LR: hm ML: to za prvé. jo, no a, a za druhé prakticky to byly ee podle, podle toho, prostě, těch herců kteří tam hráli, jo, LR: hm ML: pochopitelně byly filmy, no Vlasta Burian, ten byl ( ) LR: hm ML: no a před tou válkou ten Laurel a Hardy, jo, no a a (.) a prostě podle toho, jo? LR: hm takže hlavně podle obsazení. ML: ano.
Milan_(1932).txt
LR: hm a vy už ste teda řekl, že pro vás bylo důležité, kdo ve filmu hrál. tak by mě zajímalo, jestli ste měl své oblíbené herce, herečky. [které ste měl rád.] ML: [no tak herečky,] tak to ne ani tak, ale ty herci prostě, no tak byla legrace, no to byl Vlasta Burian, Laurel a Hardy, LR: hm ML: já nevim co ještě, tenkrát byli, byli takoví ty komici jo, to,
Milan_(1932).txt
LR: hm a v té době protektorátu chodil ste do kina víc nebo míň, v závislosti právě na těch změnách. ML: ne, to záleželo na tom, jaký byly ty filmy, pochopitelně nebudu em chodit na ňáký německý filmy, LR: hm ML: jo, i když teda na někerý německý filmy se šlo
Milan_(1932).txt
ML: jo a potom, jo. chodilo se na filmy, kerý hrál hajns rýman. ((Heinz Rühmann)), to byl komik. německej. LR: takže zase [zvítězilo] ML: [tak na] hajnse rýmana ((Heinz Rühmann)) to sme chodili. LR: hm ML: jo, poněvadž to byla záruka, že bude sranda. LR: hm ML: ale nechodilo se pochopitelně takový to, no tak to chodili ty, to chodili ti dospělí, kde prostě hráli ty, kde hráli takoví ty němečtí herci, a já nevim, jak von se menoval, vili frič ((Willy Fritsch)) nebo tak ňák, jo, no to, to byli známí herci, no tak to
Milan_(1932).txt
LR: hm a změnil změnil se jiným způsobem ten výběr filmů, na ty německé ste teda moc nechodili, až na výjimky, ML: no tam byly ty, podívejte se, voni byly německý na který se dalo jít, a potom byly ty tendenční, LR: hm ML: no pochopitelně žid sís ((Žid Süß)) no tak to bylo jasný, jo.
Libuse_(1924).txt
LM: i ta další, no tak to byla věc náhody, když sme třeba mezi sebou jako ve ( ) tam dávají to, tak se běž, na to podívat. ale aby to člověk, abych stála před plakáty a dívala se, co se hraje, tak to ne.
Libuse_(1924).txt
MB: a první první otázku tady mám, podle čeho ste si vybírala ee vlastně film, na který ste šla do kina. LM: e no, byly to veselohry samozřejmě. MB: mhm. LM: ty byly em to, rádi sme se zasmáli, že, protože to bylo zase takové slušné em tak e. no pak to byly zamilované a pak to byly historické, no. MB: mhm, vlastně to už ste, to už ste říkala mhm. (.) takže e u toho výběru ee toho představení bylo důležitější ten film pro vás, neb- než né vlastně em né kino, ale výběr filmu LM: e-e vy mě, ano ano rozhodně MB: mhm, to bylo důležitější LM: ano, no tak ano, to se to už se dycky mezi e ve společnosti nebo v mezi děvčatama ve škole řekly, ty, to je úžasné, tam sem byla. tak tak takhle. takže to už nám takové, nebo já sem zas natrefila na někoho a říkala sem, holky, běžte na to, to je úžasné a takhle. MB: mhm, takže byla často takhle ta [doporučení vlastně od někoho]. LM: [ano, ano] ano, že se o to- o tom mluvilo a vždycky se to tak nějak e em rozebralo, co se nám tam líbilo no a pak ze zvědavosti už se šlo.
Libuse_(1924).txt
LM: no tak em jo, my sme to vždycky rozlišovali na dobrý film, MB: mhm mhm LM: a bylo jedno odkud je, ale musel to být, aby člověku něco získal ee aby něco říkal, aby z toho člověk něco získal. ne aby to nebylo jenom tak a teďka se dívám jak hlupák no a a teďka vyjdu ven, že, no tak to ne. na to nebyl čas. ((smích))
Libuse_(1924).txt
MB: tam ste nechodili. mhm. jasně. a ee takže to vlastně se to jakoby projevovalo tím, že do některých kin chodili spíš Němci a do některých češi? takhle se to jakoby ro- rozdělilo? LM: kdo měl, kdo měl uvědomění čecha, tak nešel. to záleželo prostě na každém člověku, jak se s tím vypořádal. ale naše rodina se s tím až do konce nevypořádala že, dycky byla proti. a já dneska, ještě mnohé věci mě štvou. MB: hm. (.) a týkalo se to myslíte spíš jakoby toho programu, že vlastně e [češi chodili jenom] LM: [ne, už ze zásady] MB: nebo LM: ze zásady, prostě to je německy a ne. MB: mhm LM: úplná ignorace. MB: myslím jakoby ee nejen to, že to byla německá, e německé filmy, ale i třeba, že to byla jakoby německá kina LM: ano, ano, [ano, ano, ano]
Libuse_(1924).txt
MB: tak ta, ten vlastně ten výběr filmů, to už si asi, vlastně ste mi říkala, že ste prostě [chodili na ty české filmy. takže asi v tom] LM: [ano, ano. ano] MB: v tom byla ta změna LM: to ano
Svatava_(1924).txt
LS: e jestli to vaše vyznání ovlivňovalo to, jak často ste chodila na na jaké filmy ste chodila? SM: aha. nó nemůžu říct, že bych si vybírala firmy filmy e kde teda toho sexu bylo hodně nebo víc, to rozhodně né, já sem vopravdu em hleděla na ten děj hlavně,
Svatava_(1924).txt
LS: dobře, takže teď můžeme přejít už k té třetí sekci, která se týká filmů a jejich výběru a jako první otázku bych se vás zeptal, jak ste si vybírala konkrétní film, na který ste šla do kina? podle čeho ste si ho vybírala? SM: no tak ee obyčejně n- někde e třeba e tu kinoreví ((Kinorevue)) sem e teda em sem se k ní dostala, čili, potom sem si ju myslím kupovala sama, až sem byla ee no né teda často, že bych zrovna každou, ale když mě tam zaujal třeba fotka ňákýho známýho herce a tam se člověk dost dověděl aj o obsahu filmů, tak možná že to bylo i toto em a (.) e no potom teda em (.) možná takový filmy potom em no to v tom třiaštyrycátým právě přemýšlím, jak to bylo s tou maturitou, ta byla ještě teda (.) za Němců. no ba no v pětaštyrycátým byl konec války, ((smích)) přestávám si takhle sledovat. ee no em LS: takže ste řík[ala] SM: [ono] LS: ten časopis, že ste vlastně teda [z toho časopisu] SM: [ten časopis, ano] kde sem teda ano a LS: a dál třeba ňáké, kde ste získávala informace o těch filmech? SM: (.) no tak em když si člověk š- šle k tomu kinu a tam byly ty obrázky a takhle, tak si to trošičku projel, takže podle toho sem si mohla udělat představu asi jakej ten děj tam je.
Svatava_(1924).txt
no ale, protože sem si vybírala většinou filmy podle, tehdy v té době podle herců em tak e že em někdy to byl film aj kterej třeba za moc nestál, ale to už dneska nedovedu vodhadnout a ani mě ani mě takovej ňákej nenapadá (..) em že bych si byla řekla tehdy, no toto je teda kravina, jak sem si e dycky říkávala ((smích)). sama sobě ((smích)). no takže to vám v t- v tomto vám [teda]
Svatava_(1924).txt
LS: v jaké zemi vznikl ten film. SM: v jaké zemi. LS: jestli to pro vás hrálo roli. SM: e no já von, já si myslím, že celý to moje mládí velkej výběr em ne ž- nebyl, protože to ovlivňovali nejprve Němci, pak komunisti. LS: mhm SM: takže to co sem dovolilo, oni dovolili aby sem přišlo, tak to se promítalo.
Svatava_(1924).txt
SM: hm. no, já bych to řekla tak, neměla sem ráda tragický filmy. LS: mhm SM: (..) ty ostatní celkem jo, ale em prostě vím, že mně to nějak em dělalo zle doc- docela a že sem aj někdy, když tam byly takový ňáký scény, tak sem zavírala oči a takhle, já sem na to dost byla, no prostě, já to vím, byla sem jedináček vychovávaná teda e rodičema v určitým e to asi byl následek toho taky. LS: mhm SM: že když sem o tom dopředu věděla, že v tom filmu sou takovýdle ňáký scény, tak sem raději na něj nešla. což teda, dneska už to vím, no. ((smích))
Svatava_(1924).txt
SM: no tak ee ty reklamy ani tak ne, ale když tam dávali už ten nastávající film, co tam bude, tak to sem byla na to zvědavá, možná podle toho sem si vybrala už příští film kam půjdu. když se mně to líbilo. to rozhodně mělo svůj účel a účinek, ano.
Svatava_(1924).txt
LS: á obecně za toho protektorátu zase když bychom to měli s- srovnat s tím předchozím obdobím, chodila ste více nebo méně do kina než předtím? SM: no protože sem přestaly chodit filmy takový ty co mě hodně bavily. takže e určitě to asi bylo míň, no ale em ee em řeknu vám, že někdy přišel německej film s dobrýma německýma hercama ee kde teda, vůbec nebyl tendenční, víte, vůbec ž- že to bylo normální ňáký rodinný drama třeba nebo [takovýho] LS: [jasně] SM: něco. nebo lás- ňákej zamilovanej.
Svatava_(1924).txt
protože sem si pak asi vybrala film, kterej mně teda vyhovoval. LS: mhm. a změnil se ten výběr filmů, na které ste chodila za protektorátu? SM: no tak ee za- začalo sem chodit hodně těch německých filmů ano a aj teda tendenčních, ale to už se vědělo dopředu a nebo válečných, kde vyhrávali voni pořád, že jo, na všech frontách e takže to už sme dopředu na to nechodili. na takovýdle filmy. LS: takže které spíš ste si vybírala ty filmy za toho protektorátu Ö SM: e nó tak ee (.) no tak když sem viděla, že to byl německý, protože em byli třeba takoví herci, víte jako třeba a ale rakouští to byli třeba, tak sem to řekla aj že paula veselý ((Paula Wessely)) nebo e nebo t- t- ee em ten její komplic, co vždycky s ní hrával herbigr ((Paul Hörbiger)). to byli prostě, pak se ukázalo i po válce, že to byli herci, kteří teda nesouhlasili s tím obsazením se tam, že že tam měli ty Němce a tak takže e prostě existovaly i takovýdle filmy. takže sme pak se pak už dál člověk opravdu vybíral a hledal o tom filmu dopředu už ňákou informaci vo co tam asi de a jestli teda se to hodí teda na to jít, no.
Miloslava_(1925).txt
JV: když ste chodila do kina s babičkou, tak ten výběr filmu předpokládám byl na ní. MM: na ní, ano. JV: takže ona prostě řekla, dneska půjdeme na tento. MM: ano, Vdavky Nanynky Kulichovy ((smích)) JV: to si pamatujete. MM: to si vzpomínám, ,
Miloslava_(1925).txt
JV: ulpěl vám nějaký v paměti anebo byl nějaký třeba tak výrazný, pro vás, když ste šla po té ulici, že by na vás zapůsobil a řekla ste si tak tohle musím vidět, nebo tohle vypadá fakt zajímavě, tohle chci vidět. MM: no tak přesně na ňáký určitý si nevzpomínám, ale, ale vím, že teda bývaly některý, jako dost působivý, ale já mám pocit, že sem si to podle tohoto nevybírala. JV: ne, ne. a předpokládám, že asi ani přátelé vás neovlivnili ve výběru filmu. MM: ne, ne. JV: všechno to bylo asi skrze tu vaši babičku, která byla [takový jako zdroj] MM: [ano, ano, ano] babička, babička to byla opravdu člověk v mým životě, které sem všechno věřila a na kterou se vždycky a dala a na která mně nikdy nikdy špatně neporadila. jinak ostatní lidi sem vždycky brala velmi skepticky.
Miloslava_(1925).txt
JV: bylo to pro vás důležité pak třeba při tom výběru těch filmů, jestli jít na film, který by byl kolorovaný nebo barevný? MM: ne. JV: ne, to ste MM: ne JV: [takhle nikdy, jo] MM: [ne, vůbec] ne. to je podle obsahu, ale tady toto nehrálo roli.
Miloslava_(1925).txt
JV: em, bylo důležité z jaké byl ten film země? jestli byl z Francie nebo z Německa, z Ruska, z Ameriky, třeba, možná ani ne tak pro vás, ale třeba pro tu vaši babičku, myslíte že to bylo důležité? MM: já myslím že ne, ale my sme většinou chodily to byly samý český filmy. JV: český filmy. MM: samý český filmy. JV: nelákalo vás třeba jít na americký film. MM: no ty s tou širlejkou ((Shirley Temple)) byly, to byly americký filmy, ale jinak si nevzpomínám, že by s tou babičkou že bysme něco takovýho a tehdy těch českejch filmů byla strašná spousta. tak sme stačily akorát chodit tak, na ty filmy chodit.
Miloslava_(1925).txt
MM: eště a eště sem měla ráda veselohry.
Ctirad_(1931).txt
takže to byla maminka, já jinak netušim, co teda vedlo k výběru em těch filmů, a zejména v tom období do těch deseti let, jediný, co si pamatuju, sem teď řekl a nemám už žádnou em interpretací dál k tomu.
Ctirad_(1931).txt
JV: a takže bylo pro vás třeba takováto věc, že ste dostal ty brýle, viděl ste to em plasticky, bylo to pro vás důležité? že to bylo kritérium výběru toho filmu, že ste na [něj šel] CN: [no asi už,] no to možná že sme na to šli víckrát, to je možný, to je možný. ale em patrně to hrálo dohromady s řadou dalších em vlastností takovýho filmu, ne určitě jako jediná teda kvalita, jo, to hrálo to tam svou roli, ale řekl bych takovou přiměřenou, ne teda hlavní, JV: hm CN: že jo, to nebylo první co, co zajímalo v tom uvažování vo takovým filmu. a volba byla snadná, páč žádnej jinej takovej film nebyl, takže nešlo si volit mezi několika stejně, stejně teda jakoby lákavýma technickýma možnostma.
Ctirad_(1931).txt
CN: no tak do těch čtrnácti let zřejmě tam nebyly příliš široký nabídky, em asi to bylo tak, že teda když přicházel do kin film, tak byl teda vyplakátován, asi tak, neviděl sem žádnou jinou myslím reklamní cestu, než to, že sme to viděli na těch kinech, a a zřejmě když sem usoudil, že by to mohlo být zábavný, nebo závažný no tak sem si ten film vybral. řekl bych že to, že pro pa-, že teda v té síti, že uvízla jenom tak asi čtvrtina z nabídky. JV: hm CN: ne, ne zdaleka všecko co běželo. ty názvy si člověk pamatoval, a třeba se někdy o tom i mluvilo, proč se to tak menuje, a myslím, že sem vopravdu trochu tak namátkově, a možná že trochu na doporučení někoho kdo, kdo vo tom filmu mohl už něco povědět, tak se potom se k něčemu přiklonil. em mohlo to být tak, i tak, že člověk prostě maje volno, tak, tak šel na to co bylo, že to nebylo jenom obsahově vyvoleno, ale taky časově, jak příznivě em JV: hm CN: postaveno, že sme to em že sme tam prostě šli, a pak sme třeba neměli za to, že to bylo šťastný, JV: hm CN: že sme, právě tento film vyvolili. byly to asi filmy takový jako s Vlastou Burianem ((Vlasta Burian)) třeba, to sme em se snažili jít, pak tam byly takový ty sentimentální český klasický filmy, Pantáta Bezoušek třeba, nebo To byl český muzikant, JV: hm CN: em to všechno na nás působilo trošku takovým, utvrzení té české identity,
Ctirad_(1931).txt
em ale, v době válečné si myslím, že sem nevybíral si ňákým takovým rozlišovacím nárokem, ňák podle hodnoty nebo tak.
Ctirad_(1931).txt
V: hm dobře. em a teďka, bylo při výběru filmu, na který ste šel, důležité, kdo v tom filmu hrál? říkal ste, že ten Burian ((Vlasta Burian)), že ste chodil na filmy s Burianem, CN: ano, to tak jako víc těch herců já si, já vím že se menoval, že třeba s úctou moje maminka vyslovovala ména paní Brzkové ((Terezie Brzková)), nebo nebo jiných herců, ale mě teda todle nikdy nezajímalo a nedovedl bych, rozhodně sem nechodil kvůli jednotlivejm postavám, který tam vystupovaly. ne. JV: a toho Buriana ((Vlasta Burian)) ste teda zmiňoval, tak na něj ste chodil? CN: ano tak to, a no tak to pro mě asi znamenalo jakousi značku jisté kvality, JV: hm CN: to jo, to jo. JV: dobře. CN: a teď si vůbec nevybavuju žádný další méno, který by, ale to neznamená, že sem snad ho vyhodnotil jako nejlepšího herce, ale, ale ty druhý sem prostě, protože zřejmě se střídali v různejch těch charakterech, to nebylo tak, tak jasný teda vo co asi může jít, ne, nepamatuju si tyto další herce.
Ctirad_(1931).txt
JV: dobře. a hrálo pro vás ňákou roli to, v jaké ten film byl, v jaké zemi ten film byl natočen? CN: no, jistě šlo jenom o protektorát čechy a Morava, a a říše. no, tak myslím, že to úlohu hrálo, že to, prostě člověk šel na filmy naše.
Ctirad_(1931).txt
JV: takže kromě těch německých a českých filmů pro vás asi nemělo význam, z jaké ten, z jaké země ten f- CN: ne, to sme myslím nesledovali, to nebyla zvláštní značka teda pro nás.
Ctirad_(1931).txt
JV: hm dobře. a a změnil se nějak rapidně výběr filmů, na které ste chodil, když začal být ten protektorát? že ste přestal chodit třeba na německé filmy, najednou. CN: no, to srovnání s těma letama před protektorátem, že, tak ten protektorát přišel, když mně bylo osum let. tak ňáká epocha předtím, myslím vopravdu mezi šestým a osmým rokem, že sem ještě žádnej, žádnej výběr filmů ani si neuvědomoval, takže tady asi se nedá srovnávat, ani není s čím.
Jiri_(1924).txt
LS: hm, čili co pro vás bylo vlastně rozhodující, když ste si vybíral to kino, do kterého půjdete, tak podle čeho ste se rozhodoval? JN: no, totiž my sme věděli podle novin, co to co to asi je a mezi sebou sme řikali, hele, Franto, tam maj pěknej kin- pěkný kino, pudem tam to bylo laciný, vite? já nevim, za tři koruny bylo kino, možná i lacinější někerý a to v těch exkluzivních kinech skala ((Scala)) anebo tam to bylo ta štyry za pět korun. LS: takže vy ste si vybíral podle... JN: to sem si jednak cenově a em jednak podle co sme si řekli mezi sebou.
Jiri_(1924).txt
JN: tam sme chodili někdy, jo, ale jak řikám, nejvíc se ch- vono víte, vono se to kino jed- jeden ten film se promítal v několika třeba postupně. LS: mhm mhm JN: jo, takže my sme si to vybrali, abysme se aby to přišlo nejlacinějc. LS: takže ste čekali, až... JN: až až až to tam příde. LS: až to příde do toho lacinějšího kina. JN: potom byl už takovej systém, že třeba voni to promítali tejden, anebo někerý to sme vědeli, co se tak sme se podle toho sme se zařizovali.
Jiri_(1924).txt
LS: hm hm, tak teď bych se vás zeptal, už to tady vlastně taky trochu zaznělo, jak ste si vybíral ten konkrétní film, na který ste do kina šel. JN: no, em hlavně že sem se to dověděl vod kamarádů a nebo dyš to to byly v plakátech bylo a člověk něco věděl z novin, jo, no a tak sme se to dozvěděli, no, že se tam, že ten film je někde někde dobrej, nebo, že pamatuju si vel- velký nadšení bylo pro ten švédskej film, páč to byla rarita určitě, ačkoliv to jako žádná velká kvalita nebyla, jo, ale to sme na to šli
Jiri_(1924).txt
LS: hm a byla ná- národnost, nebo země vzniku filmu, na který ste zásadně nechodili? JN: no na německý sme nechtěli chodit, ale mm někdy byl člověk nucenej, protože sme taky věděli, že sou někerý dobrý celkem.
Libuse_(1928).txt
KH: dobře. a jak ste si teda vybírala ten konkrétní film, na který ste šla do kina? LN: podle toho, co tam hráli. jakmile změnili program, že, tak sem šla na to nový. KH: hm LN: podle programu, to, co bylo novýho, tak sme tam šli na ten film.
Libuse_(1928).txt
KH: hm. a třeba bylo pro vás důležitý, kdo v tom filmu hraje? nebo vybírala ste si podle toho ten film? LN: nó, určitě. tak oni tam, to byli za té, to bylo potom už za té války, tak to byli Adina Mandlová, Hana Vítová, Raoul Schránil, pak Novotný ((pravděpodobně Antonín Novotný)), herec. potom Jiřina Štěpničková, tak to byli moji oblíbení. ono to totiž za té války moc těch KH: hm. LN: herců jako nebylo.
Libuse_(1928).txt
já už si to tak nevzpomínám, ale vím, že s tou Adinou Mandlovou ((Adina Mandlová)), jo, to sem viděla. jak hrála Adina Mandlová, tak sem šla.
Libuse_(1928).txt
LN: (.) já jsem to brala, jak tam podle toho programu a když sem viděla, hraje tam, hraje tam Adina Mandlová, hraje tam. takže to byli moje oblíbení herci a tak jsme šli jako to ( )
Libuse_(1928).txt
KH: hm, a za toho protektorátu změnil se nějak výběr filmů, na který ste chodila? LN: no nezměnil, to. no to byly za to ty dětský, to byly vyloženě dětský filmy no a to už bylo za války prostě filmy pro dospělý, že. to byly filmy, na který sem mohla a na který sem nemohla, ale jinak. postupně jak sem dospívala, tak to byly čím dál jako takový vážnější, že. a měla, už jsem to jinak taky chápala.
Zdenek_(1927).txt
JV: hm, dobře, tak tady bych měla ještě dotaz k té slečně vychovatelce. ZP: ano. JV: em, jestli vybírala filmy ona, nebo kdo vybíral ty filmy, na který jste šli. ZP: to bylo akorát, já si vzpomínám akorát ten jeden film, a to asi vybrala ona. na víc filmů si nevzpomínám, myslím, že to byl Jánošík, ale dobře už si nepamatuju, bysme se museli podívat někde jestli, byl to němej film eště.
Zdenek_(1927).txt
JV: dobře. a hrál pro vás nějakou větší roli nebo nějakou roli to, z jaké země ten film pochází, kde byl vyroben? ZP: tak snad né. snad sme oceňovali spíš teda to provedení než zemi původu, to ne. ne, ne, nemůžu říct.
Zdenek_(1927).txt
JV: ehm, dobře. a ještě bych se zeptala, jak ste si vybíral konkrétní film, na který ste šel? kde ste o něm zjistil nějaký informace? nebo jak ste se o něm dozvěděl? ZP: tak sem spíš chodil em by se dalo říct skoro na všechny filmy. jak řikám, sme tam chodili třikrát, štyrykrát nebo i víckrát týdně, takže sme absolvovali skoro všechny filmy. co se hrálo, tak sme na to šli. že sme si moc nevybírali. že sme šli na všechny filmy, na kerý se em dalo jít. JV: a vy ste věděl dopředu, na který dete film, nebo ste... ZP: ne, to sme věděli.
Zdenek_(1927).txt
ZP: ne, ne. dyš sme se vybrali film, tak sme šli na to, ať to em bylo třeba někde. jak řikám, dyš sme nestihl- chodili sme skoro na všechny filmy, kerý v Brně se promítaly, to můžu říct. a dyš sme nějakej nestihli v těch premiérovejch kinech, tak sme šli teda na nějakej ten na někde, kde se to pak promítalo někde na předměstí. a my sme to stihli, sme skutečně byli takoví filmoví fandi. em nic jinýho nebylo, že.
Zdenek_(1927).txt
JV: a změnil se výběr filmů, na který ste chodili? bylo nějak patrné, že, v tom výběru filmů, že je válka? ZP: no, tak em změnilo se v tom, že ty filmy zápaďácký tady nebyly, takže se muselo chodit jenom na ty německý nebo na ty český. JV: ehm. ZP: taky sme teda em měli tu selekci těch filmů ( ), nic jinýho nebylo. JV: a chodili ste radši na české... ZP: na český, samozřejmě že na český, ale chodili sme i na ty německý, nemůžu říct, že bysme ty německý ignorovali, chodili sme aji na ty německý na ty německý, zvlášť na ty revijální ((revue)) že sme chodili,
Marie_2_(1921).txt
Lč: a když ste vlastně šla ee do kina ee vybírala ste si konkrétní film, nebo to právě byla jenom prostě ta ak- MS: tak snažili sme se, když někdo řekl, že je to dobré film, tak se sme se snažili tam dostat. (.) tak myslím si, že jo.
Marie_2_(1921).txt
Lč: a mhm bylo pro vás třeba důležité, když ste si vybírala ten film, kdo v něm hrál? měla ste nějaké [oblíbené herce, herečky, na které byste prostě šla]? MS: [určitě, určitě, určitě. určitě], to sem měla. to sem měla. [herce].
Marie_2_(1921).txt
Lč: a když ste si teda vybírala, tak ste si vybírala e mezi těmi filmy raději některé a raději jiné třeba? MS: tehdy mně to bylo jedno. tehdy mně to bylo úplně jedno, jestli je to romantika, jestli je to cestopisný, jestli je to to. teď e
Marie_2_(1921).txt
Lč: a v- ten výběr se tedy nezměnil. MS: ee dívejte se ee Lč: to bylo MS: za války sme nem- neměli možnosti vybírat. to byly určený filmy, který mohou být promítány, a který ne. a ee z doslechu, když napřed to šlo, ty filmy šly do velkých kin. až tam to bylo obehraný, tak šlo do těch a my do těch velkých kin málokdy sme přišli, (protože) tam byly, bylo to trochu daleko, hledali sme to nejbližší místo, kam bychom jako mohli jít a potom to byly lístky dost drahý, já u- nevím kolik. já [nevím].
Jarmila_2_(1925).txt
JV: ee dostala ste se třeba někdy v životě v tom dětství nebo (.) dospívání na nepřístupný film? JJ: ((nejspíš kroutí hlavou)) JV: ne? JJ: em ((zamítavě)), (to sme šli většinou) to co (.) vybrali
Jarmila_2_(1925).txt
tenkrát byla voblíbená ta (.) Ferbasová ((Věra Ferbasová)) JV: mhm JJ: jo, tak to sme většinou, kde byla Ferbasová ((Věra Ferbasová)), JV: (to byla) vaše oblíbená herečka? JJ: no tak (.) tenkrát za mládí (.) byla t- to bylo víc těch hereček, co byly taklec voblíbený
Jarmila_2_(1925).txt
JV: když ste si vybírali tenkrát filmy, tak byl to bylo [podle toho] JJ: [tenkrát]... JV: třeba kdo tam hrál (..) nebo (..) podle em nebo nebo ste si to kino vybírali, že bylo [nejblíž, ste říkala, že ste chodila do Alfy]? ((Alfa)) JJ: [ne e e my sme] (.) tak my sme třeba měli některý ty filmy už sme třeba viděli JV: mhm JJ: a libilo se nám to, tak sme šli ešče jednou na to (.) když to bylo pěkný, jo (.) (a když ne), tak snad podle (.) tak nějak to může být dobrý, pak se nám to třeba libilo [no]
Libuse_(1929).txt
LS: v neděli odpoledne hráli, v Husovicích bylo kino Jas a Sibiř, takže sme chodili to co se nám tam kde hráli film, který podle názvu obyčejně, sme mysleli, že bude pěkný.
Libuse_(1929).txt
SM: mhm dobře. eh teď bychom se zaměřily teda konkrétněji na filmy, eh nejdřív bych se vás zeptala, jak ste si vybírala konkrétní film, na který ste šla do kina? LS: no většinou podle názvu, a pokud byly už obrázky z toho filmu, umístěné na té stěně před kinem nebo nebo v těch v těch skříňkách vývěsních, no a líbilo se mi, tam a byly tam děti, byli tam zvířata, anebo ti indiáni, že, a tak dále tak podle toho sem si vybírala, ale protože už sem měla i některé oblíbené herce, jak sem říkala ta děvčata anebo nebo Rudolfa Hrušínského ((Rudolf Hrušínský)), který byl když byl mladý úžasně šikovný a krásný samozřejmě a hlavně eh odvážný, zastavil koně třeba a tak dále, tak to bylo prostě pro nás fantastický hrdina, že, no m já nevím nebo nebo eh z těch z těch mužů, co si pamatuji, pan Marvan ((Jaroslav Marvan)), ten byl už tenkrát takový důstojný pán, nebo Boháč ((Ladislav Boháč)), Vlasta Burian tak to bylo pro nás jako pro dospělé taky velmi hezké, Jindřich Plachta, hm, ten byl takový žoviální a někdy taky legrační, Oldřich Nový nebo karel hegr ((Karel Höger)), to to byli herci který eh kteří byli pro mě takovým eh jako vodítkem k tomu, abych si vybrala eh SM: mhm LS: ten film, takže podle těch obrázků podle názvů no někdy sme se také spletli, ten název třeba byl pro nás lákavý a a skutek protože to bylo vysloveně jenom pro dospělé, nebo mm nezáživné tak to m sem si celkem dost vybírala, pokud sem mohla.
Libuse_(1929).txt
SM: mhm mm vy ste vlastně už zmiňovala některé ty své oblíbené herce, že, a já bych se ještě zeptala jestli jestli to vlastně bylo důležité při tom vašem výběru, že tam hráli ti vaši oblíbení herci? LS: ano, ano to bylo pro mě vodítkem že že to bude pěkné, i kdyby to nebyla veselohra i kdyby to bylo jako vážné nebo psycho- psychologické, tak sem věděla že to bude pěkné. SM: mhm LS: což ale dy- se mně potvrdilo vždycky, takže, i v dospělosti sem potom je ráda teda viděla, SM: mhm LS: ty filmy.
Libuse_(1929).txt
LS: my sme toho měli mišmaš, my sme museli co dávali, tak to na to sme se dívali, že, SM: mhm LS: i když sme si mysleli že je to třeba dobré, že je to pro nás, nebo že je to bude jenom příroda, no tak to těch těchto filmů bylo dost pomálu.
Libuse_(1929).txt
a eh za druhé dávali eh prostě když bych náhodou mohla, a měla ty peníze tak by zrovna dávali třeba film který by se mi třeba vůbec nelíbil a který by byl vysloveně zaměřený tedy eh proti eh já nevím, proti nám bych řekla, SM: mhm LS: jo, takže takže sem po tom ani moc jako netoužila,
Libuse_(1929).txt
SM: jo, a a změnil se v té době teda výběr těch filmů, na které jste chodila, když už ste občas šla do toho kina? LS: no až po válce, to ne. SM: takže ne? LS: ne myslím že ne.
 
Atlas.ti code
370
 
Code parent
Cinemagoing
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno