Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Code name
Repeated watching of the same movie
 
Quotes — Quote category
Dagmar_(1929).txt
LR: [mhm], a, když ste třeba měla tu ferbasovou ((Věra Ferbasová)) zrovna ráda, tak jestli se na ni na ty filmy chodila opakovaně, [jestli třeba zrovna] DB: [ne, ne, ne, ne, ne] LR: ne vůbec, to ste vůbec nechodili opakovaně na filmy, [že by...] DB: [to se totiž] nepodařilo LR: to se nepodařilo DB: ne, to bych musela v tom týdnu, kdy to hráli LR: mhm DB: protože pak to zmizlo a objevilo se okamžitě něco [jinýho] LR: [mhm] DB: a ňáký retro tam nebývalo LR: [mhm] DB: [kino], ne LR: takže vy ste třeba když se vám to líbilo, tak už ste vlastně pak ani neměli možnost jít na to [znova připomenout si to] DB: [ne ne ne, ne, ne, to z-] to z- to [zmizlo] LR: [mhm] DB: protože se točily filmy jako na běžícím pásu. ano, to bylo ho- hodně [filmů]
Ludmila_(1923).txt
PV: ee chodila ste na nějaký film víckrát? několikrát po sobě? LH: po sobě? abych viděla? ne, PV: ne. LH: to to sme nikdy, no když už sem ho viděla, PV: ((smích)) LH: tak proč bych na něj šla?
Helena_(1927).txt
LR: a šla ste třeba na některý ten film, když dávali s tou vaší oblíbenou hvězdou, víckrát do kina? HH: ne to sem já [nechodila.]
Helena_(1927).txt
ak vám řikám, já jenom tenkrát na to Stalo se za bílého dne, to sem pořád čekala, kdy to budou dávat, ale bylo to německy, tak potom ty německý filmy samozřejmě sem nechodily, až pak jednou se to objevilo, tak na tom sem byla dvakrát,
Helena_(1927).txt
[ale jinak], jinak možná jenom ee snad omylem, že sem šla a pak sem zjistila, je to už sem viděla, ale [že bych] LR: [mhm] HH: chodila třeba na jede- někdo chodí třeba na jeden film třikrát, LR: [mhm] HH: [tak to] já ne.
Edita_(1926).txt
KH: a ňákej film ste viděla vícekrát, [že byste třeba...] EB: [ne ne], vim že sme šli jednou a mm mm...
Edita_(1926).txt
LG: ((smích)) a stalo se, že ste třeba na nějakém filmu, ve kterém on hrál, šla (.) opakovaně? EB: to víte že jo. jo, jo. LG: a máte nějaký rekord? EB: ne ne, to si nepamatuju, ale vím, že sme e na některé filmy šly dvakrát. to jo ((smích)) ale i naš- naše české filmy, když byly (.) za války jaksi a to. to si pamatuju Krb bez ohně, to hrála právě Zita Kabátová a (.) teď si nevzpomenu na jeho méno ten herec. LG: takže, když se vám ten film líbil, tak e ste na něho šla víckrát. EB: no tak když byly penízky. LG: jo. EB: když maminka dala nebo toto, tak sme šly, já sem spíš dostávala vod babičky.
Vera_(1923).txt
SM: <to nevadí> (.) e a šla ste šla ste na ňáký film víckrát? VB: šla šli sme no. manžel sice moc mu to nebylo vhod, anebo řekl však běž sama, a já sem sama nechtěla jít. SM: mhm VB: já sem říkala no tak sama jako bych nikoho neměla. protože sme děti hned neměli, budovali sme, že,
Vera_(1923).txt
SM: pamatujete si třeba na který film ste šli víckrát? konkrétně? VB: (.) je tak to už nevím, na ňáký český film. a nebo to bylo něco co se manželovi líbilo ňák, já nevím.
Vera_(1923).txt
To byl český muzikant, na tom sme byli několikrát, to kdo to hrál, známý herec
Vera_(1923).txt
SM: a to ste vlastně říkala že na toho e To byl český muzikant, že na to na tom ste byli víckrát, VB: no, to sme viděli víckrát, ano, SM: a pamatujete si co se vám na tom tak líbilo, že ste e [že ste šli znova?] VB: [no to bylo takový ryze] český. SM: mhm VB: takový po té válce bylo všecko takový, jiný. SM: mhm VB: všecko vám bylo takový bližší, že ste už slyšela víc těch Čechů, SM: mhm VB: než těch sl- Němců.
Vilemina_(1919).txt
ale tos- něco se mně opravdu líbilo tak (.) třeba já sem byla e (.) můžu říct e a dodneska, nemůžu zapomenout na Babičku ((Babička)), LR: mhm VB: paní Brzková ((Terezie Brzková)), když hrála babičku, tak já sem na to byla myslim ale pětkrát, LR: opravdu? VB: to bylo prostě, to bylo takový kouzelný, jak ta herečka dovedla všechno tak (.) procítěně udělat, jo? zahrát. vopravdu to bylo, LR: a pamatujete si, kde ste byla na Babičce ((Babička))? v jakém kině? VB: jaká byla? LR: ne, v jakém kině ste byla na Babičce ((Babička))? VB: no no v lu- Lucerně ((Lucerna)),
Vilemina_(1919).txt
LR: mhm a když ste teda byla na té Babičce ((Babička)) pětkrát, VB: no LR: tak stávalo se i někdy jindy, že ste šla na film [vícekrát?] VB: [ne, ne] ((smích)) LR: to byla [výjimka], VB: nželem, to sme byli na tom Muzikantská Liduška,
Libuse_(1922).txt
LG: (..) a ee chodila ste na ňáký film vícekrát? LV: ee když sem to ee platila ne, ale když <(byl) manžel potom> LG: ((smích)) LV: <jako uvaděč, tak to sem za ním šla, že jo, a tak sem viděla některý filmy několikrát> tam teda. ale jináč se to platilo tak teda ne. to se šetřilo tenkrát, no (.) (to byl) trochu jinej život.
Ludmila_(1920).txt
LČ: tím projevem. a chodila byste třeba na filmy těchto svých herců opakovaně? LŠ: ano. LČ: takže vy ste šla víckrát na jeden film. LŠ: já už sem třeba když hraje nějakej film, tak už sem ho viděla mockrát. LČ: ale to je v televizi. LŠ: to je v televizi, no. LČ: ale v kině? LŠ: aha v kině, do kina já nevím, esi bych teď už šla. LČ: teď ne, ale tenkrát jestli jste chodila opakovaně? LŠ: to ne. LČ: tenkrát ste nechodila opakovaně. LŠ: nechodila ne ne. LČ: takže to pro vás nebylo zase tak důležité. LŠ: ne ne ne to už sem šla zase na nového, na něco nového. LČ: na nového.
Ludmila_(1920).txt
LČ: takže co pro vás dělalo film dobrým filmem? tak abyste si řekla že, to byl opravdu dobrý film. LŠ: no LČ: jaké znaky by film musel mít? LŠ: no to by bývalo, že bych šla na to třeba ještě jednou na to. LČ: ale před tím ste říkala... LŠ: ale nešla sem. nešla sem. LČ: ale takový film, o kterém byste si pak řekla, že byste ho ráda viděla eště jednou by byl dobrým filmem.
Ludmila_(1920).txt
LČ: mhm takže na žádný film víckrát ste nešla teda? LŠ: ne ne.
Ludmila_(1926).txt
LČ: a chodili byste třeba, nebo chodila byste na ty jejich filmy opakovaně, že byste šla víckrát? LT: tehdy? LČ: tehdy. LT: tehdy ano. LČ: a třeba i jak často nebo... LT: třeba jednou, dvakrát. víckrát ne, to zas takovej milovník sem nebyla.
Ludmila_(1926).txt
LČ: a takže vy ste sama říkala, že ste na nějaké filmy byste šla vícekrát. LT: no jistě ta ten Lízin let do nebe, to bylo na pokračování, ale na to se chodilo častějc.
Augustin_(1924).txt
LČ: a stalo se někdy, že byste šel třeba na ňáký film víckrát? AU: jo, když to bylo pěkný, tak sme po čase šli zas.
Ludmila_(1922).txt
JV: hm a chodila ste třeba na filmy některých herců opakovaně? že byste šla vícekrát? LH: chodila. JV: a kvůli tomu hercovi? že byste LH: ano, ten herec se nám líbil, a tak sme chodili. JV: hm LH: někdy i dvakrát. maminka řekla, dyť už to znáte. ale ne, my sme ještě šli se jednou podívat co, no to nám eště ušlo, tak no. JV: hm LH: a na to kukuruku ((film neidentifikován)) sme šli dvakrát. to se nám moc líbilo. JV: dobře. LH: a na tu Španělskou vyzvědačku ((Španělská vyzvědačka)), a na rozmery ((Rose-Marie)) a ty americký starý filmy, ty byly krásný. no teď nevím teda, některý se mně taky jejich nelíbí.
Oldrich_(1920).txt
takže já sem vlastně začal tam ee chodit do kina, protože já sem tam byl kolikrát na tom stejným filmu LS: mhm OH: páč sem tam dělal takovýho
Oldrich_(1920).txt
OH: no a ee říkám ten Světozor to sem tam dělal toho mechanika <vlastně> takže sem tam viděl ee že že sem ten film znal několikrát za sebou sem viděl no tak to (.) to mě jaksi tak a jinak moc nebavilo,
Oldrich_(1920).txt
LS: hm. (..) a stávalo se někdy, že byste šel na ňáký film víckrát? vy ste říkal, že ste chodil do toho Světozoru ((Světozor)), tam že ste [chodil] OH: [no no tak tam] sem viděl ee tam se to opakovalo, ten stejnej film třeba, jo? několikrát no tak (se) podruhý tam zas dával ňákej jinej film, no tak ono mě to aji přestalo bavit porád se na to stejný dívat dycky, LS: hm OH: no asi esi sem viděl takový esi tam byly tři nebo štyry nebo, pět těch filmů jsem viděl, potom ten Vozivoj zkrachoval, takže tím to končilo. LS: mhm mhm, a vy ste teda vy ste tam musel být celou tu dobu té projekce OH: [ano] LS: [v tom kině] OH: jistě, až to ee až bylo ukončený, protože já sem to vlastně hlídal ten (pří-) ten tu promítačku.
Oldrich_(1920).txt
LS: mhm mhm, a mimo teda ten Světozor, když ste chodil do těch jiných kin, tak tam se stalo někdy že byste šli na ňáký film víckrát OH: to ne, LS: ne OH: to ne, to sme nešli víckrát. (páč) to bylo tolik filmů, takže to se dalo porád ze zajímavosti ee že bysme to opakovali, to ne.
 
Atlas.ti code
372
 
Code parent
Cinemagoing
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno