Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Code name
Church
 
Quotes — Quote category
Helena_(1927).txt
LR: a stalo se vám někdy, že by návštěva kostela zabránila jít do kina? že třeba někde něco hráli, a vy ste musela jít do toho kostela. HH: ne tak to se mně [nestávalo.] LR: [ne] HH: to ne. že já sem chodila právě vždycky dopoledne, LR: mhm HH: a na ty večerní nebo odpolední obřady co byly, to sem nechodila, tak zase moc nábožensky založená sem nebyla, abych chodila na nějaký ty, ja nevim jak tomu říkají, ror- ne rorátysovo ráno ((roráty)) ale, prostě nějaký to modlení, LR: mhm HH: tak to né
Helena_(1927).txt
LR: a vy ste byla vyznání [římskokatolického]... HH: [římskokatolické.] LR: dobře, a ovlivňovalo vaše vyznání to, jak často ste chodila do kina, [nebo jaké filmy ste] HH: [ne] LR: si vybírala. HH: ne ne, to to neovlivňovalo, protože já myslim, že tehdy ty filmy byly takový (.) poučnější a ne tak strašně tvrdý jako teď
Helena_(1927).txt
LR: [jesi] si někdy pamatujete, že by se promítaly filmy na faře? HH: ne, LR: [ne] HH: [ne] to si nepamatuji.
Edita_(1926).txt
(..) no já sem byla vychovaná totiž, mě vychovávala vod asi dvou roků až do těch patnácti let babička. a ta byla velice pobožná, LG: mhm. EB: ale řiká mně, Dita, do kostela nemusiš chodit, Pána Boha najdeš všude,
Edita_(1926).txt
ne, jen (...) no tak katolíci byli. LG: [katolíci]. EB: [to byli] katolíci, takhle jo.
Vera_(1923).txt
to byly takový děvčata, SM: mhm VB: který šly raději do kina, a nešly do školy na e od- my sme mívali někdy i odpolední vyučování, SM: mhm VB: na obecné. (.) no ale, měli sme náboženství a potom, když bylo náboženství, ta katecheta ten tomu se to doneslo, protože byla taková děvčata, která chodila, my sme chodili do kostela, ale já sem chodila jenom v neděli, ale někdo chodil častěj.
Vera_(1923).txt
SM: jo. a stávalo se vám třeba že by že by ta návštěva kostela vám zabránila v tom jít do kina nebo [naopak] VB: [ne] ne to ne, my sme chodili ráno na mši, o půl deváté, SM: mhm VB: na devátou jako. SM: jo. e a myslíte si že že to vaše vyznání ovlivňovalo e ňák jaké filmy ste si třeba vybírala? VB: ne, SM: ne. takže nemělo to vliv. VB: nemělo to na to vliv. SM: a nepamatujete si třeba že by se ňáké filmy promítaly na faře? my sme chodili, na faru ne do kina, ale my sme tam chodívali na loutkové divadlo, [jako děti, no] SM: [na to loutkové divadlo, jak ste říkala] a že by se promítaly filmy, to si nepamatujete. VB: ne. SM: to [tam nebylo] VB: [to si nepamatuju]
Vilemina_(1919).txt
LR: mhm, a stávalo se, že by vám návštěva kostela zabránila v tom, jít do kina, že třeba v tu neděli zrovna něco dávali v kině, VB: ne, LR: ne. VB: na na zakázaný, to vůbec ne, to bysme si netroufli. LR: mhm VB: a tak e e co bylo přístupný, tak ne. LR: mhm. a stalo se vám naopak, že byste šla do kina, místo do kostela? ne. VB: no tak to myslím ne. LR: mhm VB: do kostela se šlo v neděli, a ráno, LR: mhm VB: jo, na to se vobyčejně šlo vodpolední představení tam bylo, takže to se šlo někdy na to odpolední, no ale jinak to ne. LR: mhm, a myslíte, že ovlivňovalo vaše vyznání to, jak často ste chodila do kina i na jaké ste filmy si vybírala? VB: no tak já sem měla ráda přírodu, LR: mhm VB: a tak co bylo v přírodě a tak, to sem se dycky dívala na obrázky, jak ti to vystavovali dycky tabuli a, no zamilovaný, to víte, jako mladí lidi.
Vilemina_(1919).txt
LR: mhm, dobře. a pamatujete si, že by se promítaly filmy na faře? VB: na faře? LR: na faře, VB: ne, to si LR: [ne] VB: [nikdá nebyla].
Jarmila_(1926).txt
JV: a vy ste se hlásila k římskokatolické církvi? JC: ano, ano. JV: a takže vlastně ste chodila každou neděli, do kostela. JC: nó, tak, tak asi do těch, no, no co sem chodila do školy, no. JV: do těch patnácti, [čtrnácti let.] JC: [nó, nó, pak už] to víte, pak už to nějak... JV: stalo se vám, že by vám někdy zabránilo jít do kostela kvůli kinu? že byste dala [přednost třeba filmu?] JC: [to né, to] dopoledne nebylo, a to. aj pak byly májový pobožnosti, že, v květnu, a tak taky sme tak jako žili tím [víc.]
Jarmila_(1926).txt
JV: ještě taková doplňující otázka ee nepamatujete si, že by se promítaly filmy na faře? nikdy? JC: to ne, to nevim. JV: dětem jako. JC: to né,
Vera_(1913).txt
LR: bavili ste se o tom ve škole s učiteli? [o filmech] VP: [vůbec ne] LR: vůbec VP: já původně d- do tech základní školy sem chodila do klášterní cho- školy LR: mhm VP: takže k jeptiškám
Vera_(1913).txt
R: dobře, a chodila ste do kostela? VP: ano LR: a jak často? VP: každou neděli LR: každou neděli a stávalo by se, že by vám návštěva kostela zabránila v tom jít do kina? VP: (.) že bylo kino a [taky i zároveň mše?] LR: [že bylo kino, ano,] přesně tak VP: no tak to ne na mši svatou sem chodila vždycky dopoledne LR: mhm VP: a kino bejvalo vodpoledne LR: mhm VP: takže to se ne netříštilo LR: mhm a jakého ste vyznání, nebo byla ste [vyzná-] VP: [římskokatolická] LR: římskokatolického a ov- myslíte si, že ovlivňovalo vaše vyznání to, jak ste chodila do kina, co ste si vybírala za filmy? VP: no tak to myslim aji že aji na to nějakej vliv mělo, že když sem ee s- se snad dozvěděla nebo dočetla nebo LR: mhm VP: tak nějak, že je to nějaký takový ee perverzní nebo takový nějaký e tak s- tak tak sem nešla LR: mhm (.) dobře VP: ale nepamatuji se na nic moc takový filmy (...) spíš legrační filmy
Vera_(1913).txt
LR: mhm a pamatujete si, že by na faře promítali filmy? VP: (..) to si nepamatuju.
Marie_(1921).txt
tak víte, to bylo tak ee my sme byli zvyklí třeba v neděli muselo se jít do kostela, že, to se muselo jít do kostela, že, v kostele, po kostele byla taková ee tam nás učili třeba písničky na koledy na Vánoce a takový, že, to teda musel a v to musel se to muselo jít. no a potom teda vodpoledně to žádnej neřekl, nesmíte jít někam do kina nebo, nám nikdo nezakazoval.
Borivoj_(1927).txt
LH: ehm. a chodil ste v té době do kostela? BH: ano. LH: á jak často? BH: každou neděli. LH: každou neděli. ee stávalo se někdy, že by vám třeba návštěva ee návštěva emm kostela třeba mo- kolidovala, že ste na- najednou nemohl jít do kina, nebo? BH: ne, ne, naprosto ne. pač eem v neděli dopoledne sem chodil do kostela, že. LH: hm. BH: a kino bylo až vodpoledne LH: [(až odpoledne)] BH: [buďto] ve štyry, v šest, nebo v osum hodin. LH: ehm. BH: takže to mně (...) LH: [nekolidovalo] BH: [nes- ne- nedělalo] nedělalo problémy. LH: ée ke které církvi ste se hlásil? (.) ke které církvi ste se hlásil? BH: em jsem (.) příslušník Církve československé husitské. LH: ehm. á e ovlivňovalo vás toto vyznání třeba ňák v to v tom výběru mm výběru mm výběru filmů? (...) BH: [ani ne...] LH: [tím chci říct,] jestli třeba na faře se někdo nezmiňoval o nějakém filmu... BH: [ne, ne...] LH: [nebo...] BH: ne, ne, ne, ne naprosto ne.
Marie_(1915).txt
LS: ((smích)) teď bych se ještě zeptal, jestli ste chodila do kostela. MH: em v mládí em vs- ee všichni toto. ale moji rodiče nikdy nechodili, nebyli fanatičtí, i když vlastně maminka vlastně byla z velmi zbožné, až bigotní, LS: hm MH: katolické rodiny na dědině,
Marie_(1915).txt
LS: ((smích)) takže vy ste chodila nebo [nechodila?] MH: [ne,] chodila jako děcko, a pak někdy v takovém zoufalství, LS: hm MH: sem se zastavila v kostele.
Marie_(1915).txt
LS: [nás] to zajímá vlastně hlavně proto, že sme se chtěli zeptat, jestli to vaše vyznání ovlivňovalo to, em jak často ste do toho kina chodila, a jaký film [ste si vybírala.] MH: [ne, absolutně] né. LS: ne. MH: a to už já sem do kostela nechodila,
Miroslav_(1923).txt
JV: a když mluvíte o té v- církvi a o té o těch farách MJ: no, JV: e vzpomínáte si e že by třeba někdy na faře ste viděl film promítat? že by třeba farář promítal e z z projektoru ňáký film. MJ: ne. JV: ne nikdy. MJ: ne. JV: mhm MJ: v kostele nebyl nikdy film a pokud byly náboženství, já sem tam nechodil
Miroslav_(1923).txt
JV: a vy teda nejste věřící, ale já bych se zeptala, jestli ste chodil do kostela? když ste nebyl věřící. MJ: já sem do kostela e em ne- nechodil, ale dycky sem se tam i dostal, když sem se potom třeba voženil to tam ee rodina, vona byla manželka ze mlejna u Třebíče, tak chodili do kost- tak sem chodil s nima aj předtím někdy nás to zajímalo, tak nás tam ee strýc byl katolík v Tišnově, tak ten nás tam (sebou) bral někdy a někdy sme tam šli aj sami, aby ze zajímavosti by- když tam hrály varhany a chodili tam lidi, tak pro nás to jako pro děcka bylo něco zvláštního,
Irena_(1922).txt
Lč: a chodila ste do kostela? nebo... IK: já sem bez vyznání, ale kostely jako em sem vždycky ráda navštěvovala. vlastně bez vyznání, no, pokřtěná sem byla, zpočátku sem do kostela chodila, až později sem z církve vystoupila.
Bozena_(1924).txt
BK: no víte, ještě musim říct, že když sme bydleli tak teda v Židenicích JV: mhm BK: v podnájmu [samozřejmě] JV: [ano] BK: v městských domech, tak sestra se narodila a my sme ta československá husitská ((Církev československá husitská)) JV: mhm BK: na- náboženství a tenkrát tady nebyl kostel, tak v tom kině Sport v neděli vždycky dali oltář, takže ona je tam i křtěná a tam sme chodívali v neděli JV: mše BK: mše JV: kázání BK: ano JV: to je hezké BK: to bylo největší kino v Židenicích
Bozena_(1924).txt
JV: na židenické a šla ste třeba někdy do kina bez placení? BK: ne to ne to bylo za korunu nebo takhle. JV: jako třeba z recese jako s děckama. BK: no tak možná že že ti naši kluci, že to jednou udělali, to vím, že se potom až sme šli z kina, tak se chlubili JV: mhm BK: že měli ty lístky od minule a že že že [prošli] JV: [a prošli,] ale vy ste nikdy teda to nezkusila? BK: to né ne to nikdy JV: nelákalo vás to. BK: ne ne ne JV: dobrodružství BK: já sem byla tak vedená od toho mýho tatínka policajta, že to bylo všechno JV: že ste to brala jako něco špatného BK: no ano, určitě a samozřejmě v náboženství JV: hm BK: taky se věřilo, no, že se musí chodit chovat vzorně, že.
Bozena_(1924).txt
JV: a jak sem se teda ptal, myslíte si, že to vaše vyznání neovlivnilo vztah k tomu filmu? BK: ne ne ne tam nebylo nic, tam nebylo v tom našem náboženství není nic, co by JV: mhm BK: co by mi tam bylo něco zákazy, tak JV: nemyslím náboženství konkrétní, ale spíš obecně, jako jestli jako věřící lidé třeba ee nemají takovou potřebu chodit do kina BK: no ale naši nebyli právě takoví zase fanatičtí věřící. JV: mhm BK: že to sme šli sme do toho kostela ráno v neděli, JV: mhm BK: všeci sme se nastrojili všichni a to bylo takový sváteční dopoledne a jináč to až tak nebrali.
Bozena_(1924).txt
JV: jestli někde byly opravdu jakoby jiné, nepříliš příjemní a [naopak někde byli...] BK: [no tak říkám] tady v tom největším, že, potom bylo i to náboženství JV: mhm BK: tak tam byl teda hodně přísný ten pan pan Tříska se menoval
Svatava_(1924).txt
LS: hm. a můžu se zeptat, jestli ste chodila do kostela? SM: ano. LS: v té době. SM: ano. LS: á jak často [to] SM: [já] LS: bylo asi? SM: e no tak to je tak, já sem bydlela v tom ústavě LS: mhm SM: aspoň to svoje mládí, že, do toho třiaštyrycátýho a tam byla kaple. a v té kapli ka- se každou neděli ee dopoledne sloužila mše.
Svatava_(1924).txt
LS: a mě by zajímalo, jestli se třeba někdy stalo, že by vám ta návštěva kostela zabránila v tom jít do kina? SM: né to né to bylo v neděli dopoledne. LS: a nebo že byste šla do kina místo do kostela. SM: ne ne to rozhodně ne. LS: mhm. á SM: no j- já sem potom abych vám řekla pravdu ee em ten pan ee ředitel potom šel do důchodu dřív než tatínek, čili se odstěhoval a já už sem takový to pravidelný a potom sme se už potom přišli ti Němci a a myslím, že tam ty bohoslužby byly dokonce zrušený LS: hm SM: za německýho teda režimu a em takže já sem už to tak e prostě em tak pravidelně chtěla sem říct nepřeháněla, ale no to [nemůžu],
Svatava_(1924).txt
SM: Charbulové než sem došla na Olomouckou a sedla na tramvaj a jela do města. čili ee sem zase to tak nechtěla přehánět, no takže sem to prostě asi už tak potom. to sem rozhodně, ale že bych ee spojovala kostel a teda nebo místo toho do kina to ne teda LS: to ne. SM: protože to [to ani nešlo]. LS: [takže pře]dpokládám, že to byla římskokatolická církev, ke které ste se hlásila? SM: ano. LS: a jestli, by mě ještě zajímalo, jestli vaše vyznání něják ovlivňovalo i to e jak často ste chodila a na jaké filmy do toho kina. SM: aha. no e tak e (.) jak bych vám to řekla? v té době, vy myslíte takový ee filmy mládeži nepřístupný LS: třeba. SM: třeba kvůli ňákým sexo- se[xu a takhle, jo]?. LS: [třeba hm ]hm. SM: e no se k tomu vopravdu vyjádřila, protože e em nevím, počkejte, jak to mohl, no tak e pravděpodobně když sme se dívali na takový ty rakouský nebo americký filmy, no tak tam určitě sme se vo tom sexu něco dověděli, to teda určitě. no takže em počkejte, ale jak zněla otázka? e jak LS: e jestli to vaše vyznání ovlivňovalo to, jak často ste chodila na na jaké filmy ste chodila? SM: aha. nó nemůžu říct, že bych si vybírala firmy filmy e kde teda toho sexu bylo hodně nebo víc, to rozhodně né, já sem vopravdu em hleděla na ten děj hlavně, no ale jak, říkám, vono se to opravdu postupně e víc a víc objevovalo ale hlavně v těch zahraničních filmech, který teda tady byly pořád k mání, že. [i když] LS: [jistě no]. SM: i když teda, to už později. no a takže e em né rozhodně né e že bych ee nějak byla ovlivněná e tou církví, ono abych řekla pravdu čím sem byla starší a dospělejší, tak ee sem em to teda em ňák se odkláněla, ne odkláněla, to nemůžu, já v- věřím a takhle, ale chodění do kostela třeba em sem si řekla, no zvlášť když sem to měla tam tak daleko že a tak tak spíš když sem byla v tom městě, že sem třeba se zastavila v tom kostele LS: mhm SM: na tu štvrt hodinku a tak ale ale jinak jinak teda né. á tak to asi nějak n- nesouviselo (...) nesouviselo, že bych s- vyhledávala třeba řekněme filmy, kde bylo hodně sexu ee a [jestli to] LS: [jasně]. SM: mně nevadilo to moje vyznání, LS: mhm SM: ne tak toto to né, protože říkám, čím sem byla dospělejší, tak tím sem se od toho jako víc odkláněla tady od toho. LS: a ještě bych se zeptal, jestli si vzpomínáte, že by se třeba někdy promítaly filmy přímo na faře. SM: aha tak to nevím. LS: nevíte. SM: protože em faru, já sem tam nikde neměla v okolí,
Miloslava_(1925).txt
MM: no, do kostela sem chodila. JV: v neděli. MM: v neděli.
Miloslava_(1925).txt
JV: mě právě zajímalo, když sem se ptal na ten kostel, tak jestli ste někdy nebyla účastna toho, že by na faře vám pouštěl pan farář nebo kazatel nějaký film, pro děti, pohádku nebo tak. MM: ne. a pokud vím, tak to tedy neexistovalo. JV: hm MM: to tedy neexistovalo vůbec. JV: jedna paní právě říkala, že jim to pouštěl. MM: no tak kdoví kde to bylo, no ale tam, tam rozhodně ne, protože tam byl farář, tam byl docela tak dobrý světský, ale jinak to tam bylo strašně bigótní, takže to vůbec nepadalo v úvahu. JV: stávalo se, že by vám návštěva kina nějak někdy zabránila, ee, <že by vám návštěva kostela> zabránila jít do kina a samozřejmě naopak, že byste upřednostnila někdy, MM: ne, ne JV: jedno nebo druhé. MM: to se tam vešlo klidně, ale fakt je, že když sem začala chodit na to klášterní gymnázium, víte to sou věci, na který si člověk tak nevzpomene hned, až jak se ptáte, tak tam vopravdu kdysi byl ňákej problém s tím, že některá ta dívka, já teda ne, byla v kině a ta sestra ji ňák cestou viděla nebo něco takovýho a dost to teda nehezky zkomentovala. JV: hm a vzpomněla byste si třeba co, co bylo za ten problém? co jí tam vytýkala konkrétně? MM: no, vytýkala ji to, že, to už taky byla, no směšně pozdní hodina, ale už bylo ňák po osmé, jo, páč bylo vona byla na šestou. no a jednak to a jednak, jednak prostě že, tak nebylo to přímo řečeno, ale tak naznačování jako že tam ty věci co sou, že by se z toho mohla zkazit. pokazit ((smích)) JV: hm, rozumim ((smích)) ještě se zeptám, vy ste byla věřící, hlásila ste se k nějaké církvi? MM: ano já sem, já sem pokřtěná. římskokatolička ((římskokatolická církev)) JV: římskokatolická, hm. myslíte si, že to vaše vyznání nebo to, že ste byla pokřtěná, ovlivňovalo tu vaši zkušenost nebo ten váš zážitek s filmem? MM: ne, vůbec. vůbec ne, JV: nepromítalo se do toho třeba ňák [to vaše vyznání] MM: [ne, ne vůbec] vůb- vůbec ne, protože taky moje babička, ta taky chodila do kostela, ale byla úplně normální a všecko posuzovala realisticky skutečně a u nás doma, že by se dodržovaly nějaký takový ty, em, bigótně, to vůbec u nás doma nebylo. (.) ale ta kamarádka, jak sem říkala, že někdy ta babička ju do té Lucerny ((Lucerna)) se mnou vzala, tak ee, ta vopravdu ta měla tatínka, který teda byl víc než pobožný, a já mám dojem, že tehdy s náma byla dvakrát nebo třikrát a pak něco doma řekla a pak už nesměla jít.
Ctirad_(1931).txt
JV: hm dobře. a teďka bych se zeptala, jestli ste chodil do kostela. říkal ste, že ste chodil v neděli do kostela, CN: ano. JV: hm a teda každou neděli ste tam byl. CN: ano. JV: a em to se asi nestalo, ale zeptám se, jestli se vám někdy stalo, že se kryl program kina s tím em s tím s tou návštěvou kostela. CN: jestli to kolidovalo jako, jo? JV: no. CN: hm no to bych asi byl, já sem teda zprvu byl naprostej děckej ateista, radikální, kterej druhý kluky obracel teda na ateistickou, masarykovsky ateistickou takovou osvě- osvícenskou em, ňákej takovej agnosticismus spíš, ale když sem potom teda tak asi vod tý, vod toho, vod těch jedenácti let, začal vo tohle mít zájem, tak em to, to by byl měl kostel vždycky přednost proti kinu. JV: hm CN: by, ale myslím, že časově se to nikdy vzájemně ne- nevylučovalo, nepřekáželo. JV: a ještě bych se zeptala em ke které církvi ste se hlásil? CN: k evangelické. JV: hm dobře. a teďka bych se ještě zeptala, jestli ste někdy zažil to, že by se na faře promítal film. CN: někdy, kdy znamená v té době. JV: v té době, ano. CN: no tak v té době ne. JV: hm CN: ne ne ne, v té době, to znamená, mluvíme teda do, do mejch čtrnácti let prakticky. v roce čtyřicet, devatenácet čtyřicet pět mně bylo čtrnáct, ne. tak to můžu říct, aspoň sem to nezažil.
Ctirad_(1931).txt
CN: ale JV: no CN: přece jenom teď si nejsem jistej, de teda asi vo filmovou vosmičku nebo tak, že jo. JV: hm CN: vyloučeno to možná nebude, v takový skupině mládeže, do který, v církvi, do který sme teda tam, tam se pěstovaly uměny, a sporty všeho druhu, a tak to bych nevyloučil, docela jistě teda promítání nějakejch diapozitivů, to to určitě, ale tady asi de vo film, ale jestliže vůbec někde, tak tam, tam teda to být mohlo, zcela výjimečně, ne jako pravidelná součást takovýho programovýho teda rozvrhu. ale toto bych nevyloučil. JV: hm CN: v té, v tom dorostě teda, tam se možná někdy em dílem nějakýho člověka pro věc zaujatýho mohlo tohleto stát. ale je to už zase jenom taková rekonstrukce. JV: hm CN: nevylučuju to. JV: takže vy si na to nepamatujete, [že byste to zažil] CN: [nepamatuju, ne.]
Ctirad_(1931).txt
no a ale potom zejména v době vod těch mejch třinácti let dále, to znamená rok devatenácet čtyřicet čtyři a později, tak ta skupina tý křesťanský mládeže, to byla taková vohromně teda kulturně a sportovně silně em nabitá forma života, kdy sme teda vedli spoustu společnejch akcí, a výletů nebo nebo recitačních pokusů, nebo hudebních, hudebních produkcí v tom kruhu, a tak dál, to s čím se mládež baví. em dneska se tím baví všudyskde, ale tehdy to nikde jinde nešlo, to bylo jedině tam ještě byl ten prostor svobody, takže literatura, a takovýdle zájmy, to se, to se konalo, právě pro tuto mládež tam.
Zdenek_(1927).txt
JV: ehm. dobře, tak já bych se teďka zeptala eště jesi ste chodil do kostela? ZP: chodil. JV: chodil. a... ZP: chodil sem. a řeknu vám, chodil sem hodně, protože sem měl k- kamaráda, matka dyš potom sme se sem přistěhovala, tak hodně em se z ní stala taková em hluboce věřící, chodila do kostela, chodili sme ke zpovědi, chodili sme ke svatému přijímání em d- každou nedělu sme chodili do kostela,
Zdenek_(1927).txt
JV: ehm, dobře. a teda říkáte, že ste tam chodil každou neděli do toho kos- ZP: každou neděli sme chodili do kostela. JV: a stávalo se vám, že třeba em že ste kvůli kostelu nemohl jít do kina? nebo naopak? ZP: ne, ne ne ne. ne, kino bylo večer, kostel byl v poled- teda dopoledne. nikdy se nestávalo, že bych, že by mně kolidovalo návštěva kostela nebo té té májové že by mně to kolidovalo, nestalo se mi to nikdy. JV: ehm, a ještě bych se zeptala, ke které církvi ste se hlásil? ZP: křesťanské, katolické. JV: ehm, a ovlivňovalo vaše vyznání nějak to, jaké ste si potom vybíral filmy? ZP: ne. JV: ehm. ZP: neovlivňovalo. JV: a ještě, pamatujete si, jestli se někdy promítaly filmy na faře? ZP: tak em farní kostely byly v Brně, tohleto nebyl farní kostel, ale nes- ani sem neslyšel o tom, že by se někde na faře promítaly filmy.
Jarmila_2_(1925).txt
JV: k tomu by sme se ještě kdyžtak dostali (.) chtěl sem se zeptat, vy ste (.) chodila do kostela nebo chodili ste do kostela jako rodina? JJ: tak (.) my sme měli, pokuď sem chodila do školy, tak bylo povinný náboženství JV: hm JJ: to sme chodívali (..) no a já sem chodila bych řekla jako děcko
Jarmila_2_(1925).txt
JV: (takže) si nepamatuje (.) nepamatujete, že by se třeba na farnosti promítaly nějaké filmy? že by pan farář ee [promítal] JJ: [nee] JV: dětem (.) ne? JJ: ne (...) ne to si nepamatuju (tam nic) to ani (.) ani pokuď vím, tak my sme měli farnost v Komíně JV: mhm JJ: tam byl farář nějaký pan Růžička tenkrát, jo (.) ale jinak takle co že by tam nějaký to nebylo
Libuse_(1929).txt
LS: no já sem do kostela nechodila, i když sem chodila do náboženství, ta moje první maminka nechodila, ta co zemřela, tak ta nechodila do divadla tatínek už vůbec ne,
 
Atlas.ti code
388
 
Code parent
Institutions
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno