Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Štěstí pro dva
 
Title (DE)
Glück für zwei
 
Number Description (CZ)
J. Kšírová, Plachta, Hašler.
J. Kšírová v hudeb. českém filmu.
Jarmila Kšírová. Jan Pivec.
 
Number Description (DE)
Ein reizendes Lustspiel. Jar. Kšírová, H. Vítová.
136547
 
Genre
hudební film
Reizende Lustspiel
Český film
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 10.01.1941 (uváděno Fr 10.01.1941–Mo 13.01.1941), Avia; Slovan; Kino Avia
Su 14.06.1942 (uváděno Su 14.06.1942–June 1942), Atlantik; Vlast
Fr 26.06.1942 (uváděno Sa 27.06.1942–Mo 29.06.1942), Bio Sibiř (2); Bio Zora; Sibiř; Grand Bio Austria; Grand Bio Moravia
Fr 03.07.1942; Fr 03.07.1942 (uváděno Fr 03.07.1942–Th 09.07.1942), Alfa; Praha; Panorama Alfa-Passage
Fr 14.04.1944 (uváděno Fr 14.04.1944–Mo 17.04.1944), Kino Varieté; Bajkal; Radio; Radost
Tu 08.08.1944 (uváděno ?−Th 10.08.1944), Jas; Jas Hussowitz; Bio Jas
Fr 30.10.1942 (uváděno Fr 30.10.1942–Su 01.11.1942; Mo 02.11.1942), Besední dům; Adria; Besední dům; Adria; Jadran
Tu 25.11.1941 (uváděno Tu 25.11.1941–Th 27.11.1941), Bio Slávia; Sport; Sport kino Židenice; Sport - Schimitz; Slavia
Fr 20.09.1940 (uváděno Fr 20.09.1940–Th 26.09.1940), Stadion; Dukla
Tu 01.06.1943 (uváděno Tu 01.06.1943–We 02.06.1943), Jas; Jas Hussowitz; Bio Jas
Mo 10.07.1944, Grand
Tu 21.09.1943 (uváděno Tu 21.09.1943–Th 23.09.1943), Stadion; Dukla
Fr 24.09.1943 (uváděno Fr 24.09.1943–Mo 27.09.1943), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Sa 25.12.1943 (uváděno Sa 25.12.1943−?), Atlantik; Vlast
Sa 25.12.1943 (uváděno Sa 25.12.1943–December 1943), Atlantik; Vlast
 
Film
Štěstí pro dva, 1940
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno