Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Milosrdná lež
 
Title (DE)
varmherzige Lüge, Die
Barmherzige Lüge, Die
 
Number Description (CZ)
H. Krahl
E. v. Klipstein.
V nitru Mongolska mezi lovci kožišin se odehrává film s HILDOU KRAHLOVOU, Ernstem v. Klipsteinem, Otto Gebührem, Paulem Dahlkem a Elisabethou Flickenschildtovou.
 
Number Description (DE)
166747
141637
125802
Hilde Krahl
Hilde Krahl im Sensationsgrossfilm aus dem Fernen Osten.
 
Genre
Abenteuerdrama
Sensations-Grossfilm
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 14.06.1940; Fr 14.06.1940; Sa 15.06.1940 (uváděno Fr 14.06.1940–Th 20.06.1940), Scala; Moskva; Scala; Moskva; Moskva
We 10.09.1941; Tu 09.09.1941 (uváděno We 10.09.1941; Tu 09.09.1941–Th 11.09.1941), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Th 25.09.1941 (uváděno Th 25.09.1941–Fr 26.09.1941), Atlantik; Vlast
Tu 19.05.1942 (uváděno Mo 18.05.1942; Tu 19.05.1942–We 20.05.1942), Jas; Jas Hussowitz
We 10.06.1942 (uváděno Tu 09.06.1942; We 10.06.1942–Th 11.06.1942), Avia; Slovan
Tu 14.10.1941 (uváděno Tu 14.10.1941–We 15.10.1941; Th 16.10.1941), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino – Deutsche Wochenschau
Fr 07.08.1942 (uváděno Fr 07.08.1942–Mo 10.08.1942), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino; Kino náročného diváka
Fr 28.08.1942 (uváděno Fr 28.08.1942–Su 30.08.1942; Mo 31.08.1942), Union; Cinema elektrique; Oko
Tu 11.11.1941 (uváděno Tu 11.11.1941–Th 13.11.1941), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa
Tu 24.06.1941 (uváděno Tu 24.06.1941–Th 26.06.1941), Deutsche Lichtspiel (dříve Výstavní kino)
Tu 12.11.1940 (uváděno Tu 12.11.1940–Th 14.11.1940), Excelsior
 
Film
Milosrdná lež, 1939
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno