Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Most vzdechů
 
Title (DE)
Kapitän Orlando
 
Number Description (CZ)
Vzrušující dobrodružný velkofilm.
 
Number Description (DE)
Ein äusserts spannender Abenteuergrossfilm.
 
Genre
výpravný film
dobrodružný film
vzrušující napínavý velkofilm
úchvatný film
sensační drama
Abenteuer-Grossfilm
 
Programme — Programme (numbers)
We 31.12.1941; Th 01.01.1942; Tu 30.12.1941 (uváděno We 31.12.1941; Tu 30.12.1941–Th 01.01.1942; Fr 02.01.1942), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas – Deutsche Wochenschau
Fr 06.02.1942 (uváděno Fr 06.02.1942–Th 12.02.1942), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa
Fr 27.03.1942 (uváděno Fr 27.03.1942–March 1942), Besední dům; Adria; Besední dům; Adria; Jadran
Tu 25.08.1942; Tu 25.08.1942 (uváděno Tu 25.08.1942–Th 27.08.1942), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Th 20.07.1944; Th 20.07.1944 (uváděno Th 20.07.1944–Fr 21.07.1944), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino; Kino náročného diváka
Th 24.08.1944 (uváděno Th 24.08.1944−?), Avia; Slovan; Kino Avia
Th 23.10.1941 (uváděno Th 23.10.1941–We 29.10.1941), Moderna; Bio Moderna; Jalta
We 30.12.1942 (uváděno We 30.12.1942–Mo 04.01.1943), Atlantik; Vlast
Sa 08.05.1943 (uváděno Sa 08.05.1943–Mo 10.05.1943), Jas; Jas Hussowitz
Fr 21.07.1944 (uváděno ?−Tu 25.07.1944), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino; Kino náročného diváka
 
Film
Most vzdechů; Kapitán Orlando - Most vzdechů; Kapitän Orlando, 1940
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno