Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title
Legiajournal č. 2. Zájezd pana presidenta Masaryka na Moravu a řada časovostí z Brna.
 
Number
Legiajournal č. 2. Zájezd pana presidenta Masaryka na Moravu a řada časovostí z Brna., Zájezd presidenta Masaryka na Moravu a řada časovosti z Brna!
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno