Filmové Brno
Dokumentace dějin uvadění filmů a diváckých preferencí v Brne v letech 1918-1945

 
 


 
Atmosféra kina
 
Celý rozhovor
Český prvek
Četnost návštěvy kina
Chování diváků mimo filmové představení
Chování diváků v kině, atmosféra v kině
Církev
 
Další osobní údaje
Další součásti programu
Dětství (do deseti let)
Do r. 1929 (němý film)
Do r. 1939 (zvukový film do začátku Protektorátu)
Doprovod a společenské kontakty při návštěvě kina
Dospělost
Důvody a význam návštěvy kina
Důvody a význam návštěvy určitého filmu
 
Filmy
 
Herci
Historické období
Hlavní program
 
Instituce
Interiér kina
 
Jednotlivá kina
jiné
Jméno a příjmení pamětníka
Junák
 
Každodenní život
 
Národnostní a kulturní specifika
Národnostní charakteristika (česká/německá kina)
Návštěva kina
Německý prvek
Neoblíbená kina
 
Oblíbená kina
Opakovaná návštěva téhož filmu
Orel
Ostatní kina
 
Personál kina
Po osvobození Brna
Podmínky a okolnosti projekce
Pozdní dětství a adolescence
Představení pro děti
Programová skladba
Projekce mimo prostor kina
Protektorát - do osvobození Brna
 
Rodina
Rodina
Rok narození, bydliště, povolání, povolání rodičů, sourozenci
 
Škola
Služby v kině
Sokol
Struktura sítě kin, filmová představení
 
Věk
Volný čas
Výběr filmů
Výběr kina
 
Zájmové organizace
Zaměstnání
Žánry a kategorie filmů
Zdroje informací o filmech, kinech, programech
Židovský prvek
Zvyklosti a praktiky spojené s návštěvou kina

 
 
 
© 2011 Ústav filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě, Masarykova Univerzita, Brno